مطالب توسط admin

رها پتکی:شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی

پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند. این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستان‌ها بیداد می‌کند. […]

جمعی از کارگران فصلی روستای آویهنگ:در محکومیت بازداشت محمود صالحی

همانگونه که همگان مطلع اند ظهر روز شنبه ششم آبانماه محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری ایران از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت یکساله اش روانه زندان شهر سقز گردید. طبقه حاکمه و نیروهای سرکوبگر سرمایه محمود صالحی را در شرایطی بازداشت و روانه زندان کردند که از هیچ سرکوبی […]

در دفاع از آزادی فوری محمود صالحی

روز شنبە ۶ آبان ١٣٩۶ محمود صالحی، فعال شناختە شدە و چهرە برجستە جنبش کارگری، بعد از خروج از بیمارستان سقز و انجام دیالیز کلیەهایش، در حضور همسرش نجیبە صالحزادە توسط ماموران انتظامی دستگیر و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مقامات رژیم اعلام کردەاند که: “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش […]

سازمان فدائیان(اقلیت):ویژه صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

  – طبقه کارگر روسیه واشکال مبارزه و تشکل‌های کسب قدرت سیاسی – انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و جنبش کمونیستی – کارگری ایران – لنین در آئینه انقلاب – انقلاب اکتبراز پیروزی تا شکست – انقلاب اکتبر و زنان     طبقه کارگر روسیه و اشکال مبارزه و تشکل‌های کسب قدرت سیاسی جنبش کارگری روسیه و انقلاب سوسیالیستی اکتبر، درس‌های بسیار ارزشمند […]

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی 

پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند. این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستان‌ها بیداد می‌کند. […]

کم جلب برای علیرضا ثقفی

ماموران دادستانی اوین ساعات ۱۱ صبح چهارشنبه ده آبان ماه، با در دست داشتن حکم جلب و حکم ورود، به منزل علیرضا ثقفی مراجعه کرده و خواهان ورود به منزل و جلب او شدند . آنها حکم جلب و کارت شناسائی خود را  نشان دادند. از آنجا که نامبرده در منزل حضور نداشت با تنظیم […]

علی مبارکی:کردستان عراق را سرکوب میکنند تا بتوانند محمود صالحی کارگر دلیر و مبارز را زندانی کنند.

روز شنبە ۶ آبان ۱۳۶۹ محمود صالحی، فعال شناختە شدە واز چهره های برجستە جنبش کارگری ایران، بعد از خروج از بیمارستان سقز و انجام دیالیز کلیەهایش، در حضور همسرش نجیبە صالحزادە توسط ماموران انتظامی دستگیر و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مقامات رژیم اعلام کردەاند کە: “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش دستگیر و […]

Mahmoud Salehi arrested and re-imprisoned for one more year

  About noon on Saturday, October 28, 2017, Mahmoud Salehi, a prominent activist of the Iranian Labour Movement, was arrested by four plainclothes security forces immediately after his kidney dialysis in a hospital in Saqez, Kurdistan province. Mahmoud Salehi goes to Khomeini Hospital twice a week for dialysis. On October 28, 2017, as usual, after […]

جنبش کارگری ایران در مهر ۱۳۹۶

قبل از هر چیز ذکر یک نکته در رابطه با جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم امسال لازم است و آن این که تنظیم گزارش قبلی در بیستم شهریور انجام گردید و در مدت باقی مانده این ماه، حرکات کارگری شدت بیشتری یافت بطوری که بر نسبت اعتصابات و اعتراض جمعی کارگران تاثیر گذارد، […]

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران،در باره زندانی شدن مجدد محمود صالحی

روز شنبه ششم آبانماه محمود صالحی از چهره های سرشناس جنبش کارگری ایران، بدون هیچ گونه اخطار و اطلاع قبلی و در حالیکه در پایان دیالیز هفتگی از بیمارستان خارج می شد، توسط نیروی انتظامی دستگیر و بعداز ابلاغ حکم در دادگاه، روانه زندان شد. زندان رفتن، شکنجه شدن، تحت تعقیب قرار گرفتن، یورش شبانه […]