مطالب توسط admin

کار شماره٧۵۴ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول آذر ۹۶

سازمان فدائیان (اقلیت) Www.fadaian-minority.org info@fadaian-minority.org   – جنگ، تجاوز و ویرانی، “سخن نوی انقلاب اسلامی” – سوریه با آینده‌ای پر از ابهام – زلزله و نقش دولت در افزایش ویرانی و کشتار – افزایش قیمت نان را مردم تحمل نخواهند کرد – روز دانشجویی دیگر، بدون حضور دانشجویان مبارز   جنگ، تجاوز و ویرانی، “سخن نوی انقلاب اسلامی” هفته گذشته، […]

محمود صالحی:برای آزادی باید جنگید!

تشکل ها و فعالین جنبش کارگری ! سندیکاهای کارگری خارج از کشور! نهادهای مدافع حقوق انسان ! فعالین رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و آزادیخواه! رفقا و دوستان عزیزم! در ۲۷روزی که در زندان بودم، از دور و نزدیک در جریان فعالیتهای شما عزیزان در اعتراض به زندانی کردن مجددم قرار می گرفتم. […]

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران :در باره آزادی محمود صالحی و ادامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران آزادی محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری ایران را به خانواده ایشان، فعالین جنبش کارگری، طبقه کارگر و کلیه کسانی که در کمپین برای آزادی ایشان و سایر فعالین جنبش کارگری شرکت داشتند و حمایت سایر تشکلهای کارگری از این کمپین را جلب نمودند، تبریک می گوید. ما […]

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران :در باره آزادی محمود صالحی و ادامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران آزادی محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری ایران را به خانواده ایشان، فعالین جنبش کارگری، طبقه کارگر و کلیه کسانی که در کمپین برای آزادی ایشان و سایر فعالین جنبش کارگری شرکت داشتند و حمایت سایر تشکلهای کارگری از این کمپین را جلب نمودند، تبریک می گوید. ما […]

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:آزادی محمود صالحی را تبریک می گوییم

  محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری ایران بعد از سپری کردن ۲۷ روز در حبس، پنجشنبه دوم آذر، (۲۳ نوامبر) از زندان مرکزی سقز آزاد شد.  محمود صالحی در  ششم آبان هنگامی که بعد از انجام دیالیز کلیه از بیمارستان عزم منزل بود توسط ماموران لباس شخصی دستگیر و به دادستانی  برده شد و […]

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:محمود صالحی آزاد شد

Mahmoud Salehi freed For Immediate Release: November 23, 2017- Prominent Iranian labour activist, Mahmoud Salehi, was released today, Thursday, November 23, 2017 from the City of Saqez’s central prison, where he was serving a new one-year jail term for his labour activities as of October 28, 2017.   There has been an extensive campaign in […]