دیوارنگاری‌های «کمیته عمل سازمانده» در حمایت از محمود صالحی

محمود صالحی فعال کارگری، در روز هفتم آبان ۱۳۹۶ و پس از اقدام به دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستان از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد. تنها پنچ روز پس از دستگیری به دلیل تشدید بیماری قلبی‌اش مأموران او را به بخش مراقبت‌های ویژۀ بیمارستان فرستادند و این درحالیست که به طرز تحقیرآمیزی پاهایش را در بستر بیماری به تخت قفل و زنجیرکرده‌ بودند. محمود صالحی در سال گذشته هم دو بار تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته‌بود و بیماری کلیوی‌اش نیز مرهونِ ایامِ سپری‌شده در بازداشتگاه‌های پیشین سنندج است.
حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی این بار نیز در مورد محمود صالحی از شنیع‌ترین تاکتیک‌ها در جهت تلاش برای قتل خاموش این فعال کارگری استفاده کرده‌است. در مقابلِ این دست از هتاکی‌های دولت حاکم باید یک‌صدا و متحد ایستاد. هرگونه تفرقه و پراکندگی در اعتراض به این دست از جنایت‌ها، حاکمیت را در سرکوبِ کارگران و زندانیانِ سیاسی بی‌پرواتر خواهد کرد.
کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری ضمن اعلام همبستگی با نجیبه صالح‌زاده (همسر)، خانواده و سایر رفقای این کارگر زندانی، تلاش کرد تا به سهمِ خود، خیابان‌های کشور را به تریبونی برای اعتراض به وضعیتِ این کارگرِ زندانیِ دربند و تحتِ شکنجه بدل کند.
سایت کمیته عمل سازمانده کارگری: ksazmandeh.wordpress.com

 

 

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران:آغاز کمپین حمایت از فعالین جنبش کارگری ایران

فشار بر فعالین جنبش کارگری ایران توسط دستگاههای امنیتی و در پیشاپیش آنان دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، بشکل کم سابقەای به جریان افتاده است. محمود صالحی از چهرەهای سرشناس این جنبش، با وجود دست و پنجه نرم کردن با چندین بیماری سخت و مزمن یکبار دیگر زندانی شده است. شمار دیگری از فعالین جنبش کارگری در ایران و شهرهای کردستان در همین روزها احضار و احکام زندان به آنان ابلاغ شده است. دلائل افزایش این فشارها هرچه که باشد، برای ما جای تردید نیست که جمهوری اسلامی از گسترش نارضایتی و اعتراضات کارگری در هراس است و قصد دارد با زندانی کردن رهبران و فعالین کارگری، این جنبش را در این شرایط حساس از وجود و حضور آنان محروم کند.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن محکوم کردن موج جدید حمله به فعالین جنبش کارگری، آغاز کمپین حمایت و پشتیبانی از فعالین جنبش کارگری را اعلام و کلیه مدافعان و فعالین جنبش کارگری ایران و انسانهای آزادیخواە را به پیشبرد این کمپین فرامیخواند.

حرکتهای این کمپین می تواند، آکسیون اعتراضی در مقابل دفاتر سازمان عفو بین الملل، تهیه طومار خطاب به اتحادیەهای کارگری و احزاب چپ و کمونیست، نوشتن مقالات برای روزنامه ها، گفتگو با رسانه های عمومی، سازماندهی متینگها و تظاهراتهای خیابانی و هر شکل دیگری از اعتراض را در بر بگیرد.

روز شنبه ۱۸ نوامبر پایان این کمپین خواهد بود. هدف این است در این روز، در هماهنگی با سایر احزاب چپ و کمونیست و نهادهای مدافع جنبش کارگری، متینگهای اعتراضی علیه جمهوری اسلام و در دفاع از کارگران زندانی برگزار شود.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران

۶ نوامبر ٢٠١٧

اطلاعیه شماره ۴ کمیته دفاع از محمود صالحی:صدور حکم جلب آقای علی رضا سقفی را محکوم می کنیم.

بنابر اطلاعیه کانون مدافعان حقوق کارگر، دادستانی اوین حکم جلب آقای علی رضا سقفی را صادر کرده است. ماموران دادستانی اوین ساعت ۱۱صبح روز چهارشنبه دهم آبان ماه با در دست داشتن حکم جلب به قصد بازداشت و اجرای حکم سه سال زندان وارد منزل ایشان شدند، اما آقای سقفی در منزل حضور نداشت. ماموران با تنظیم صورتجلسه حکم، خواهان  آن شده اند که ایشان روز شنبه خود را به دادسرای اوین معرفی نماید. آقای سقفی سال ۱۳۸۸ بهمراه شمار دیگری از فعالان کارگری و سیاسی در پارک لاله دستگیر و روانه زندان شد. ایشان با گذراندن ۴۰ روز زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

حکم جلب آقای سقفی در حالی از طرف دادستانی اوین صادر شده است که، روز ششم آبان ماه ماموران نیروی انتظامی بدون هیچگونه اخطار و اطلاع قبلی محمود صالحی از چهره های سرشناس و خوشنام جنبش کارگری را حین خروج از بیمارستان بازداشت و روانه زندان کردند. زندانی کردن محمود صالحی، صدور حکم جلب آقای سقفی تنها به فاصله چند روز، بازداشت فواد زندی از فعالان کارگری که یک ماه پیش از این اتفاق افتاد و صدور حکم زندان برای شمار دیگری از فعالین کارگری و مدنی نشان از تصمیم قوه قضائیه بر اجرای موج دیگری از دستگیریها و ایجاد فضای رعب و وحشت بر جامعه را دارد.

کمیته دفاع از محمود صالحی، ضمن محکوم کردن صدور حکم جلب آقای سقفی، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی است.

کمیته دفاع از محمود صالحی

شنبه ۱۳ ابان برابر با چهارم ماه نوامبر ۲۰۱۷

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کانادا:گزارش تظاهرات اعتراضی در روز جمعه سوم ماه نوامبر در محکومیت دستگیری محمود صالحی


به دنبال فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کانادا ,تظاهرات اعتراضی در روز جمعه سوم ماه نوامبر ۲۰۱۷ ,جهت  محکوم کردن جمهوری اسلامی در دستگیری محمود صالحی انجام گردید . این آکسیون با پشتیبانی احزاب چپ و کمونیست , اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران و سایر فعالین سیاسی چپ و  آزادیخواهان شهر تورونتو – کانادا , در مقابل سازمان عفو بین الملل برگزار گردید .

هدف از برگزاری این تظاهرات که با سخنرانیهایی  به زبانهای فارسی و انگلیسی صورت گرفت عمدتا جلب توجه مسولین ,سازمانها و افراد انگلیسی زبان به دستگیری محمود صالحی و در بند ماندن رضا شهابی پس از ۵۰ روز اعتصاب غذا و   شرایط کارگران و فعالین سیاسی زندانی  در زندانهای قرون وسطایی جمهوری ضد کارگر ایران بود .

ملاقات و دیدار با مسولین عفو بین الملل که از قبل سازمان داده شده بود , در همین روز انجام شد  . گروه شش نفره  از رفقا به نمایندگی از طرف جمع ,جهت دیدار و گفتگو با مسولین به داخل هدایت شدند که با ارائه مدارک پزشکی محمود صالحی و ترجمه سخنان نجیبه صالحی و درخواست فوری بودن شرایط وی ,پرونده در پروسه اقدام قرار داده شد .

در این ملاقات به شرایط محمد نظری , رامین حسین پناهی , رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی در بند پرداخته شد . همچنین شرایط وخیم زندانیان و عدم رسیدگی به زندانیان بیمار جهت از بین بردن معترضین توسط رژیم جنایتکار ایران که بخشی از سیاستهای ۴۰ ساله جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفینش  میباشد مفصلا توضیح داده شد .

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کانادا

۳/نوامبر /۲۰۱۷

در دفاع از آزادی فوری محمود صالحی

روز شنبە ۶ آبان ١٣٩۶ محمود صالحی، فعال شناختە شدە و چهرە برجستە جنبش کارگری، بعد از خروج از بیمارستان سقز و انجام دیالیز کلیەهایش، در حضور همسرش نجیبە صالحزادە توسط ماموران انتظامی دستگیر و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مقامات رژیم اعلام کردەاند که: “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش دستگیر و به زندان منتقل شدە است.” این نخستین بار نیست که محمود صالحی به بند کشیده می شود و محمود صالحی نیز تنها فعال کارگری نیست که به خاطر دفاع از حقوق طبقه کارگر سر از زندانهای رژیم اسلامی در می آورد. سوال این است که چه نیرویی در تن رنجور محمود صالحی نهفته است و چه وحشتی در دل رژیم سرمایه داران از آزاد زیستن وی، لانه کرده است که این چنین رسوائی خود را به جان می خرد و فرد بیماری را از پشت دستگاه دیالیز به زندان منتقل می کند؟ پاسخ روشن است، طبقه کارگر ایران در سیمای وحشت زده دشمن طبقاتی خود که این چنین به جان یک رهبر کارگری افتاده است، می تواند قدرت واقعی خود را ببیند و آن را باور کند.

محمود صالحی بخشی از بهترین سالهای زندگی خود را در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی گذرانده است. او به خاطر دفاع از آرمان رهائی طبقه کارگر، از جسم و جانش مایه گذاشت و از هدفی که برای آن مبارزه می کرد، دست نکشید. جسم و روانش را آزار دادند، بیماری اش را نادیده گرفتند و بی دوا و درمان رهایش ساختند، او را پای در زنجیر به تخت بیمارستان بستند، تا اراده و عشق او به طبقه کارگر را درهم شکنند، تا همرزمانش را در بیرون زندان مرعوب کنند. اما در این نبرد اراده شکست خوردند.

به راستی چرا محمود صالحی این چنین آماج کینه توزی رژیم اسلامی قرار گرفته است؟ آیا مسئله، صدور یک حکم قضابی است که روزی در بیدادگاهی علیه وی صادر شده است و گویا برای حفظ اتوریته دستگاه قضایی بایستی به اجرا درآید؟ قطعا چنین نیست. اعمال فشار بر محمود صالحی و دیگر رهبران کارگری و بی اعتنایی به فشارهای بین المللی و داخلی برای آزادی آنان، سیاست آگاهانه ای است که در بالاترین سطوح رژیم در مورد آن بحث و تصمیم گیری شده است. این سیاست چیزی جز تحت فشار گذاشتن و تهدید رهبران جنبش کارگری در بیرون زندان و در میان طبقه کارگر نیست. اعمال فشار بر محمود صالحی پیام دولت و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران به همه رهبران کارگری است. در پیش گرفتن این سیاست انعکاس نگرانی از یک نبرد طبقاتی زیر و رو کننده ای است که سران این رژیم طلایه های آن را در جامعه ایران مشاهده کرده اند. رژیم به خوبی می تواند تشخیص دهد که در متن بحران سیاسی و اقتصادی و حکومتی موجود چه خطری و از جانب کدام بخش جامعه ایران، رژیمش را تهدید می کند.

یکی از تاکتیک های جمهوری اسلامی در زندان ها نسبت به زندانیان سیاسی بویژه در رابطه با رهبران و فعالان شناخته شده جنبش کارگری و جنبش های مدنی و اجتماعی، این است که آنان را آنقدر در زندان نگه دارد و تحت فشار بگذارد، تا جسم و روانشان به تمامی فرسوده شود، به گونه ای که وقتی که از زندان بیرون آمدند، توان جسمی آنان تحلیل رفته باشد و بقیه عمرشان را در راه این بیمارستان و آن بیمارستان و در بستر بیماری بگذرانند و عملا از گردونه مبارزه خارج شوند. جمهوری اسلامی میخواهد، محمود صالحی و رضا شهابی نیز به سرنوشت محمد جراحی و افشین اسانلو و شاهرخ زمانی و کورش بخشنده، دچار شوند.

جنبش کارگری و انقلابی ایران در طول چند سال اخیر این فعالین کارگری شناختە شدە دربند را در داخل زندان و یا در بیرون از زندان از دست دادە است و مسئول مستقیم مرگ آنان سران رژیم اند. آنها در زندان تحت شکنجه های جسمی و روحی و شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان، به بیماریهای سخت دچار شدند. مانع معالجه آنها شدند و سرانجام در داخل و در بیرون از زندان، شرایط مرگ آنان را فراهم نمودند. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این مرگ ها است.

اما این سیاست محکوم به شکست است، زیرا طبقه کارگر ایران شیشه عمر رژیم را در دست دارد و رژیم در این مورد با آتش بازی می کند. گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری، برای رژیم جمهوری اسلامی کمرشکن خواهد بود. آن روز فرا خواهد رسید که رژیم تاوان فشارهای امروزش را بر رهبران کارگری پس بدهد. فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی کلیه رهبران کارگری و فعالان مدنی دربند را بایستی با پیگیری بیشتر ادامه داد. برای وادار ساختن رژیم به عقب نشینی های بیشتر در زمینه پایان دادن به اعمال فشار بر فعالین کارگری، اشکال جدی تر و موثرتری را می توان به کار گرفت. این رژیم حافظ سرمایه تنها آن زمان از بیرحمی و بی شرمی و بی اعتنایی در مورد جان این عزیزان دربند عقب خواهد نشست که بیم آن داشته باشد که در جایی سود و سرمایه و ساختار حکومتی اش به خطر خواهد افتاد. به رژیم بایستی نشان داد که سیاست ارعاب علیه پیشروان کارگری و مبارزات مدنی، نتیجه عکس داده است و مردم هم سرنوشت رهبران خود را در چنگال دژخیمان تنها رها نخواهند کرد.

علی مبارکی:کردستان عراق را سرکوب میکنند تا بتوانند محمود صالحی کارگر دلیر و مبارز را زندانی کنند.

روز شنبە ۶ آبان ۱۳۶۹ محمود صالحی، فعال شناختە شدە واز چهره های برجستە جنبش کارگری ایران، بعد از خروج از بیمارستان سقز و انجام دیالیز کلیەهایش، در حضور همسرش نجیبە صالحزادە توسط ماموران انتظامی دستگیر و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مقامات رژیم اعلام کردەاند کە: “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش دستگیر و بە زندان منتقل شدە است.” این نخستین بار نیست کە محمود صالحی بە بند کشیده می شود و محمود صالحی نیز تنها فعال کارگری نیست کە بە خاطر دفاع از حقوق طبقە کارگر سر از زندانهای رژیم غارتگران اسلامی در می آورد.
اما این دستگیری در این شرایط کە هیچگونە حرکتی توسط این فعال پیشرو کارگری انجام نشده ومناسبت کارگری  هم وجود ندارد تنها یک معنی میدهد و آن در درجە اول ترس زبانانە جمهوری اسلامی غارتگر از فعالین کارگری است، کە باید بە هر بهانە ای با هزینە های زیاد از جیب خود کارگران وزحمتکشان اسباب این بگیر وببندها را فراهم کند.
مجبوبیت محمود صالجی در کردستان و کل ایران خاریست کە ناگزیر چشم دشمنان طبقە کارگر را میازارد و او این محبوبیت را از پاکی ،صداقت و مبارزه آگاهانە برای طبقە خود ودیگر زحمتکشان و ایجاد تشکل مستقل کارگری بدست آورده است.
مطمعنآ این پایان دستگیری هایی از این دست نیست ،اما بعد از سرکوب کردستان عراق کە با هزینە های سنگین توسط حکومت اسلامی ایران و زد وبند های سیاسی دول جنایتکار  منطقە انجام میشود. آنها فکر میکنند حال کە سرخورگی این سرکوب ذهن مردم کرد را بسویی دیگر کشانده موقع خوبی برای تسویە حساب است.
رژیم سرمایە داری اسلامی ایران بیهوده ثروت بی حساب وکتاب متعلق بە مردم ایران را بە بهانە  کمک های برادرانە بە قلسطین ،لبنان ،عراق، سوریە ،یمن، وکشورهای افریقایی و امریکایی هزینە نمیکند. آنها  فقط مزدور پروری میکنند تا بتواند چند صباحی بیشتر بە عمر ننگین خود ادامە دهند.و در مواقع لزوم از این مزدوران برای سرکوب و تروراستفاده نمایند.
یکی از نمونە های آن شرکت مستقیم درسرکوب مردم کردستان عراق است کە توسط گروه مزدور حشد الشعبی و همکاری تشکیلات اتحادیە میهنی کە ازترس  قدرت گرفتن مافیای غارتگرثروت و قدرت بارزانی ها بە جمهوری اسلامی پناه بردند )از دست شغال بە شیر پناه بردند(انجام گرفت. و این سلسلە سرکوب سمت وسوی  کردستان سوریە را نیز هدف دارد.مربع شوم سرکوب کردها در ایران ،عراق ،سوریە وترکیە.
اما در مورد محمود صالحی تا زمان قبل از رفراندم کردستان عراق کە شور وشوقی در کردهای ایران نیز بوجود آمده بود محمود صالحی شجاعانە مواضع طبقە کارگر در این مورد را اعلام نمود ،او در حالیکە ازحق تعین سرنوشت خلق ها دفاع نمود اعلام کرد تا زمانیکە سرمایە داری حاکم شود اسباب غارت وسرکوب کارگران وزحمتکشان وجود دارد واین بە استقلال وآزادی و برابری ختم نخواهد شد.
رژیم میدانست در آن پروسە نمیتواند این فعال آگاه کارگری را بازداشت کند و بگیر وببند راه بیندازد زیرا با وجودی کە محمود از ناسیونالیست کرد فاصلە زیاد دارد اما کارگران وزحمتکشان کردستان ایران او را یک کارگر و انسان مبارز با قابلیت های سخنگویی و نمایندگی خود میدانند، بعد از سرکوب اخیر کردستان عراق با توجە بە رکودی کە در مبارزات استقلال طلبی! بوجود آمد ومردم دچار یاس وسرخوردگی شده اند این برای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بهترین فرصت ممکن برای دستگیری محمود صالحی است زیرا برای رژیم بسیار سخت است کە بتواند او را آزاد ببیند کە افشاگر ظلم وستمی کە بە کارگران وزحمتکشان میرود باشد . کسی کە نە تنها درکردستان بلکە در اکثرنقاط ایران  هرکجا مبارزه ضد سرمایە داری در جریان باشد با جان ودل در آنجا هست . محمود صالحی نە تنها یک فعال شناختە شده کارگری در ایران بلکە در سطح بین المللی نیز توسط اتحادیە های کارگری جهانی همە اورا میشناسند ومانند رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری در بند برای آزادی او اقدام خواهند نمود.
ما با تمام توان برای آزادی محمود صالحی ورضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی تلاش خواهیم نمود.
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران مسئول جان محمود صالحی میباشد.
محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری وسیاسی باید  بدون قید وشرط از زندانهای وحشت جمهوری اسلامی آزاد گردنند.
زنده باد همبستگی بین المللی برای آزادی برابری و صلح.

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای آبادان و حومە
سوییس ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷

محمود صالحی را دوباره دستگیر و زندانی کردند، کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری را شدت می بخشیم

حوالی ظهر امروز، شنبه ۲۸ اکتبر، محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران هنگامی که بعد از انجام دیالیز کلیه در بیمارستان به همراه همسرش عازم خانه بود، توسط نیروهای های امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند دستگیر شد.

محمود صالحی هر هفته دو بار به بیمارستان خمینى براى دیالیز مى رفته. امروز هم طبق معمول بعد از دیالیز، همراه با همسرش نجیبه صالح زاده، به خانه بر مى گشتند که یک نفر لباس شخصى از پشت دست محمود را گرفت و اظهار کرد که حکم دارند او را بازداشت کنند. به آ‌نها اعتراض شد که محمود از زیر دیالیز آمده بیرون و حالش خوب نیست و فردا خودش مراجعه می کند؛ اما همینکه مقاومت صورت گرفت سه نفر لباس شخصى، ویک خانم که پشت نجیبه صالح زاده رفته بود که ایشان عکس العملى نشان ندهد، محمود را سوار ماشین کردند. همسر محمود از ماموران مى خواهد که با وی تا دادسرا برود اما بهش اجازه نمى دهند و او بعد از مدتى خودش را به داسراى عمومى سقز مى رساند. دادستان عمومی دادسرای سقز حکم ۹ سال زندان برای محمود صالحی که به یک سال کاهش یافته بود را به وی ابلاغ می کند و سپس حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر محمود صالحی برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر سقز منتقل می شود.

محمود صالحی از ناراحتی قلبی و کلیه رنج می برد و بعلاوه دو بار در هفته باید در بیمارستان مورد دیالیز کلیه قرار گیرد. سلامتی محمود صالحی در زندان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. ما به رژیم اسلامی هشدار می دهیم که کلیت این نظام را مستقیما مسئول هر نوع عواقب ناگواری می دانیم که ممکن است برای محمود صالحی اتفاق بیافتد. همچنین یک بار دیگر به رژیم گوشزد می کنیم که با اذیت و آزار، پیگرد، صدور احکام زندان و بگیر و ببند فعالین کارگری و معلمان، دیگر نخواهد توانست فضای خوف و وحشت در جامعه ایجاد کند و از اعتراض هایی که هر روز گسترش می یابد جلوگیری کند. کارگران، معلمان و سایر زحمتکشان ایران دیگر تاب تحمل شرایط موجود را ندارند؛ اعتراض های سراسری معلمان و اعتراض های هر روزه کارگران در اقصی نقاط کشورعلیه بیکار سازی ها، نپرداختن دستمزدها، دستمزدهای چندین مرتبه پایین تر از خط فقر، ناامنی شغلی، ورشکستگی و نیمه تعطیلی زنجیره وار بنگاه های های تولیدی و همزمان با آن خشم و انزجاز عمومی نسبت به دزدیها، اختلاس ها و چپاول ثروت های اجتماعی توسط مقامات و دارودسته های حکومتی را نمی توان با ضرب و شتم کارگران و یا دستگیری و زندانی کردن فعالین سرشناس کارگری خاموش کرد. به بند کشیدن محمود صالحی، رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و دیگر چهره های مبارز و سرشناس جنبش کارگری ایران، تنها خشم و نفرت بیشتر کارگران و معلمان علیه رژیم را دامن خواهد زد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در  ایران بازداشت و حبس مجدد محمود صالحی را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او می باشد. اتحاد بین المللی کارزار اخیر خود را همچنان با تمام نیرو ادامه خواهد داد. ما یقین داریم که کارزارهای بین المللی در حمایت از فعالین کارگری و معلمان با شدت و دامنه بیشتری ادامه خواهد یافت و بیش از پیش جنبه های عملی خواهد گرفت.  رژیم  کارگر ستیز و سرکوب گر جمهوری اسلامی سرمایه تا کنون باید دانسته باشد که  سرکوب و به بند کشیدن فعالین کارگری، در داخل کشور و نیز در عرصه جهانی و بویژه در نزد جنبش جهانی کارگری برایش گران تمام خواهد شد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

فرهاد شعبانی :چرا محمود صالحی از رهبران جسور جنبش کارگری را در این شرایط دستگیر و زندانی کردند، واکنش ما چه باید باشد

امروز چهار مامور متخصص دستگاه آدم ربائی اطلاعات جمهوری اسلامی، با کمین گذاری بر خروجی بیمارستان خمینی سقز، محمود صالحی از رهبران برجسته جنبش کارگری ایران را در حالیکه در پایان دیالیز هفتگی بهمراه همسرش نجیبه صالح زاده از بیمارستان خارج می شد را دستگیر، ابتداء برای ابلاغ حکم به دادگاه بردند و سپس روانه زندان شهر سقز کردند.
زندان رفتن، شکنجه شدن، تحت تعقیب قرار گرفتن، مورد یورش شبانه قرار گرفتن و شنود شدن، برای محمود صالحی و خانواده اش رویداد تازه ای نیست. بیش از دو دهه است که سران جمهوری اسلامی داشتن یک زندگی آرام و بدون فشار را حتی برای یک روز بر محمود صالحی و خانواده اش روا نداشته است. بنابراین نفس زندانی کردن محمود و اجرای احکام ستمگرانه یک رژیم سرمایه داری کارگر ستیز علیه محمود صالحی این فعال کارگری جسور و شجاع، رویداد حیرت آوری نیست، آنچه که جای پرسش است چرا در این شرایط ؟ پاسخ روشن است.
جمهوری اسلامی با دو چالش جدی و سرنوشت ساز روبروست. مبارزات روبه گسترش کارگران و سایر اقشار به ستوده آمده مردم ایران در داخل بجائی رسیده که مردم زحمتکش ایران مابین مرگ تدریجی خود و سرنگونی جمهوری اسلامی یکی را باید انتخاب کنند. از طرفی دیگر، پیامدهای ناشی از سیاست حفظ رژیم با در پیش گرفتن استراتژی گسترش دخالت نظامی در امور کشورهای منطقه، تاسیس گروههای تروریستی و حمایت از آنها که هزینه آن از نان سفره مردم کارگر و زحمتکش در ایران تامین می شود موجبات خشم و واکنش دولتهای منطقه و قدرتهای بزرگ را به مرز غیر قابل قبوی رسانده است.
شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که غرب سوای اختلافاتش بر سر برجام اما بر سر یک برجام منطقه ائی و موشکی توافق دارد و این برجام در راه است و سپاه پاسداران در تیر رس کشورهای غربی و آمریکا قرار گرفته است. جمهوری اسلامی با افزایش سرکوب در داخل و جار و جنجال رسانه ائی در صدد فراهم آوردن زمینه های زانو زدن در مقابل غرب و آمریکا در برجام منطقه ای و موشکی و دادن اجازه بازدید از مراکز نظامی مشکوک در داخل است.
در چنین شرایطی افزایش فشار بر فعالین جنبش کارگری و سایر جنبش های رادیکال اجتماعی و سرکوب مطالبات کارگران و اقشار تحت ستم تنها ابزار جمهوری اسلامی برای عبور از دوره سرفرود آوردن و زانو زدن در مقابل غرب در برجام منطقه ایی و موشکی و تسلیم شدن در مقابل بازدید از مراکز نظامی مشکوک است.
بنابراین، گرچه سرکوب همزاد جمهوری اسلامی علیه کارگران و مردم حق طلب مردم ایران است، اما علل افزایش اعدامها، دستگیریها و فشار بر فعالین کارگری را در این شرایط باید در این رابطه جستجو کرد.
واکنش ما چه باید باشد. سرنوشت جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم هر چه باشد، آنچه که روشن است این واقعیت است که، هر گونه تحول بنیادی در این جامعه در گرو تحرک سراسری و سازمان یافته کارگران و زحمتکشان است. سرنوشت جامعه ایران را به سوی انقلاب و آزادی، برابری و رفاه ، سرانجام طبقه کارگر و مبارزات این طبقه تعیین خواهد کرد. واضح است که این تعیین تکلیف هم در گرو سازمانیابی طبقه کارگر در تشکلهای توده ای، تحزب کمونیستی و سراسری است. بنابراین طبقه کارگر و مردم بستوه آمده راهی جزء دست بردن به مقاومت ندارند. در کردستان هر سنگر دفاع از دستاوردهای دمکراتیک قیام سال ۵۷ را با خون حفظ کردیم و با مقاومت و جانبازی هزاران انسان مبارز از سراسر ایران از دست دادیم. امروز هم در دفاع از محمود صالحی ها و مبارزه علیه موجودیت ننگین این رژیم راه مقاومت را در پیش خواهیم گرفت.

جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر):همرزم فداکار و مبارز مان، محمد جراحی را از دست دادیم.

رفیق محمد جراحی ( مهرداد شمس رودی ) را جمهوری اسلامی گرفتار انواع بیماری بخصوص دچار سرطان در زندان کرد، این رفیق مبارز ، همرزم و هم پرونده شاهرخ زمانی در سال ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد و پس از یک سال آزادی و مبارزه بر اثر بیماری سرطان که تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی بود در ۱۳ /۷ /۱۳۹۶ جان باخت، ما ضمن ارج نهادن به مبارزات رفیق محمد جراحی فقدان این هم رزم را به خانواده بزرگ طبقه کارگر ایران و جهان و به کمونیست ها و خانواده اش صمیمانه تسلیت گفته ، اعلام می داریم :

رفیق محمد یاد و خاطره تو در تمام وجود ما ثبت است ، ما هرگز فداکاری ها و مبارزات تو را فراموش نخواهیم کرد ، ما ظلم و ستمی را که سرمایه داری از راههای مختلف ازجمله توسط جمهوری اسلامی ، حکومت شاهی علیه تو و همرزم تو شاهرخ زمانی و همه کارگران و زحمت کشان تحمیل کرده اند، را فراموش نخواهیم کرد، درد و رنجی را که در کودکی ، در زندانها و این اواخر بر اثر بیماری علیه تو تحمیل کرده اند و در مقابل تو  همچنان مبارزه کردی و فراموش نخواهیم کرد، اعلام می داریم ضمن ارج نهاد به  راه روشن و واضح تو  و همرزم تو شاهرخ زمانی که در نوشته های مشترک شما به صورت پیام های روشنی به کارگران و انقلابیون است ، در جهت آماده سازی و ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر راهتان را تا پیروزی طبقه کارگر ادامه خواهیم داد.

درود بر محمد جراحی ( مهرداد شمس رودی)

درود بر شاهرخ زمانی ( اسدالله غفار زاده )

یادشان گرامی ، راهشان پر رهرو باد

جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

۱۶/۷/۱۳۹۶

از همه کارگران ، تشکل ها ،انقلابیون و کمونیست ها دعوت می کنیم در مراسم بزرگداشت رفقا محمد جراحی ، کوروش بخشنده و شاهرخ زمانی که روز شنبه ۱۴ اکتبر در تورنتو از ساعت ۱۸ و سی دقیقه تا ۲۳ در   Community centre 7755 Bayview Avenue , Markham – Fireside loung room      برگزار خواهد شد شرکت کنند.

فراخوان شرکت در تظاهرات علیه عاشوراى دولتى در تورنتو

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا از تمامى اعضا ، فعالین سیاسى چپ و کمونیست و آزادیخواهان و برابرى طلبان درخواست مى کند تا در آکسیون اعتراضى به مراسم راهپیمایی عاشوراى کارگزاران رژیم ضد انسانى و تروریست اسلامى ایران که قرار است اول اکتبر در تورنتو انجام شود ، فعالانه شرکت کرده و در افشاگرى سازمان مافیایی “حسین کیست” پایه ریز و سازماندهنده این نمایش خیابانى کوشش نمایند.
این سازمان در شکلى یکپارچه و با آرم و لوگوى مشخص در بیش از ۶٠ نقطه در سراسر جهان نمایندگى دارد بدون داشتن نام و مشخصات گردانندگان آن و یا نشانى از تأمین منابع مالى مشخصى. این سازمان در سال ٢٠١١ توسط افراد ناشناسى در بریتانیا تأسیس گردیده . بر ما واضح است که چنین سازمانهایی با منابع مالى غیر قانونی و از طریق پولشویی زیر نام انجمن هاى خیریه و بنیادهاى نیکوکارى و دزدى از سفره مردم زحمتکش تأمین میگردد و با شعارهایی مبنى بر “وعده آخرت ” به شستشوى مغزى بین مردم و خصوصا جوانان براى تأمین ارتش جنگى خود و عملیات انتحارى مى پردازد.
در این فعالیتها رژیم تروریستى اسلامى رد پاى مشخص و واضحى دارد که بر هیچکس پوشیده نیست . اوج اعتراضات کارگرى و مدنى در داخل کشور و همچنین بحران اقتصادى بخصوص در چند ساله اخیر, رژیم را در تقلاى بسیج نیرو و به کار انداختن سرمایه هاى خود در خیابانهاى خارج از کشور انداخته است تا تحت پوشش عاشوراها شرایط ذهنى توده هاى مردم را تحت تاثیر أهداف خود درآورد.
“سازمان حسین کیست” با پرچمها و نشانه هاى مشابه آنچه گماشتگان رژیم در فعالیتهاى ضد مردمى و در حمله به سفارتخانه ها در داخل ایران مورد استفاده قرار داده اند و همچنین نقل قول آوردن از بیت رهبرى و شیخ حسن نصرالله ، رهبران تروریستى جهانى در سایتهاى مجازیش بوضوح حاوى گرایشات و اهداف رژیم سفاک اسلامى ایران میباشد
وظیفه بر ما حکم میکند که اجازه ندهیم اهداف پلید جمهوری اسلامی به حیطه عمل درآید
Sunday Oct 1 st
۸:۳۰ Am
Mel Lastman Square, 5100 Yonge St
شنبه اول اکتبر , ۸ و نیم صبح
در مل لستمن

سرنگون باد رژیم جمهوری سلامى
زنده باد آزادی , برابری .حکومت کارگری