تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کانادا:گزارش تظاهرات اعتراضی در روز جمعه سوم ماه نوامبر در محکومیت دستگیری محمود صالحی


به دنبال فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کانادا ,تظاهرات اعتراضی در روز جمعه سوم ماه نوامبر ۲۰۱۷ ,جهت  محکوم کردن جمهوری اسلامی در دستگیری محمود صالحی انجام گردید . این آکسیون با پشتیبانی احزاب چپ و کمونیست , اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران و سایر فعالین سیاسی چپ و  آزادیخواهان شهر تورونتو – کانادا , در مقابل سازمان عفو بین الملل برگزار گردید .

هدف از برگزاری این تظاهرات که با سخنرانیهایی  به زبانهای فارسی و انگلیسی صورت گرفت عمدتا جلب توجه مسولین ,سازمانها و افراد انگلیسی زبان به دستگیری محمود صالحی و در بند ماندن رضا شهابی پس از ۵۰ روز اعتصاب غذا و   شرایط کارگران و فعالین سیاسی زندانی  در زندانهای قرون وسطایی جمهوری ضد کارگر ایران بود .

ملاقات و دیدار با مسولین عفو بین الملل که از قبل سازمان داده شده بود , در همین روز انجام شد  . گروه شش نفره  از رفقا به نمایندگی از طرف جمع ,جهت دیدار و گفتگو با مسولین به داخل هدایت شدند که با ارائه مدارک پزشکی محمود صالحی و ترجمه سخنان نجیبه صالحی و درخواست فوری بودن شرایط وی ,پرونده در پروسه اقدام قرار داده شد .

در این ملاقات به شرایط محمد نظری , رامین حسین پناهی , رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی در بند پرداخته شد . همچنین شرایط وخیم زندانیان و عدم رسیدگی به زندانیان بیمار جهت از بین بردن معترضین توسط رژیم جنایتکار ایران که بخشی از سیاستهای ۴۰ ساله جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفینش  میباشد مفصلا توضیح داده شد .

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کانادا

۳/نوامبر /۲۰۱۷

در دفاع از آزادی فوری محمود صالحی

روز شنبە ۶ آبان ١٣٩۶ محمود صالحی، فعال شناختە شدە و چهرە برجستە جنبش کارگری، بعد از خروج از بیمارستان سقز و انجام دیالیز کلیەهایش، در حضور همسرش نجیبە صالحزادە توسط ماموران انتظامی دستگیر و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مقامات رژیم اعلام کردەاند که: “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش دستگیر و به زندان منتقل شدە است.” این نخستین بار نیست که محمود صالحی به بند کشیده می شود و محمود صالحی نیز تنها فعال کارگری نیست که به خاطر دفاع از حقوق طبقه کارگر سر از زندانهای رژیم اسلامی در می آورد. سوال این است که چه نیرویی در تن رنجور محمود صالحی نهفته است و چه وحشتی در دل رژیم سرمایه داران از آزاد زیستن وی، لانه کرده است که این چنین رسوائی خود را به جان می خرد و فرد بیماری را از پشت دستگاه دیالیز به زندان منتقل می کند؟ پاسخ روشن است، طبقه کارگر ایران در سیمای وحشت زده دشمن طبقاتی خود که این چنین به جان یک رهبر کارگری افتاده است، می تواند قدرت واقعی خود را ببیند و آن را باور کند.

محمود صالحی بخشی از بهترین سالهای زندگی خود را در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی گذرانده است. او به خاطر دفاع از آرمان رهائی طبقه کارگر، از جسم و جانش مایه گذاشت و از هدفی که برای آن مبارزه می کرد، دست نکشید. جسم و روانش را آزار دادند، بیماری اش را نادیده گرفتند و بی دوا و درمان رهایش ساختند، او را پای در زنجیر به تخت بیمارستان بستند، تا اراده و عشق او به طبقه کارگر را درهم شکنند، تا همرزمانش را در بیرون زندان مرعوب کنند. اما در این نبرد اراده شکست خوردند.

به راستی چرا محمود صالحی این چنین آماج کینه توزی رژیم اسلامی قرار گرفته است؟ آیا مسئله، صدور یک حکم قضابی است که روزی در بیدادگاهی علیه وی صادر شده است و گویا برای حفظ اتوریته دستگاه قضایی بایستی به اجرا درآید؟ قطعا چنین نیست. اعمال فشار بر محمود صالحی و دیگر رهبران کارگری و بی اعتنایی به فشارهای بین المللی و داخلی برای آزادی آنان، سیاست آگاهانه ای است که در بالاترین سطوح رژیم در مورد آن بحث و تصمیم گیری شده است. این سیاست چیزی جز تحت فشار گذاشتن و تهدید رهبران جنبش کارگری در بیرون زندان و در میان طبقه کارگر نیست. اعمال فشار بر محمود صالحی پیام دولت و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران به همه رهبران کارگری است. در پیش گرفتن این سیاست انعکاس نگرانی از یک نبرد طبقاتی زیر و رو کننده ای است که سران این رژیم طلایه های آن را در جامعه ایران مشاهده کرده اند. رژیم به خوبی می تواند تشخیص دهد که در متن بحران سیاسی و اقتصادی و حکومتی موجود چه خطری و از جانب کدام بخش جامعه ایران، رژیمش را تهدید می کند.

یکی از تاکتیک های جمهوری اسلامی در زندان ها نسبت به زندانیان سیاسی بویژه در رابطه با رهبران و فعالان شناخته شده جنبش کارگری و جنبش های مدنی و اجتماعی، این است که آنان را آنقدر در زندان نگه دارد و تحت فشار بگذارد، تا جسم و روانشان به تمامی فرسوده شود، به گونه ای که وقتی که از زندان بیرون آمدند، توان جسمی آنان تحلیل رفته باشد و بقیه عمرشان را در راه این بیمارستان و آن بیمارستان و در بستر بیماری بگذرانند و عملا از گردونه مبارزه خارج شوند. جمهوری اسلامی میخواهد، محمود صالحی و رضا شهابی نیز به سرنوشت محمد جراحی و افشین اسانلو و شاهرخ زمانی و کورش بخشنده، دچار شوند.

جنبش کارگری و انقلابی ایران در طول چند سال اخیر این فعالین کارگری شناختە شدە دربند را در داخل زندان و یا در بیرون از زندان از دست دادە است و مسئول مستقیم مرگ آنان سران رژیم اند. آنها در زندان تحت شکنجه های جسمی و روحی و شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان، به بیماریهای سخت دچار شدند. مانع معالجه آنها شدند و سرانجام در داخل و در بیرون از زندان، شرایط مرگ آنان را فراهم نمودند. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این مرگ ها است.

اما این سیاست محکوم به شکست است، زیرا طبقه کارگر ایران شیشه عمر رژیم را در دست دارد و رژیم در این مورد با آتش بازی می کند. گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری، برای رژیم جمهوری اسلامی کمرشکن خواهد بود. آن روز فرا خواهد رسید که رژیم تاوان فشارهای امروزش را بر رهبران کارگری پس بدهد. فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی کلیه رهبران کارگری و فعالان مدنی دربند را بایستی با پیگیری بیشتر ادامه داد. برای وادار ساختن رژیم به عقب نشینی های بیشتر در زمینه پایان دادن به اعمال فشار بر فعالین کارگری، اشکال جدی تر و موثرتری را می توان به کار گرفت. این رژیم حافظ سرمایه تنها آن زمان از بیرحمی و بی شرمی و بی اعتنایی در مورد جان این عزیزان دربند عقب خواهد نشست که بیم آن داشته باشد که در جایی سود و سرمایه و ساختار حکومتی اش به خطر خواهد افتاد. به رژیم بایستی نشان داد که سیاست ارعاب علیه پیشروان کارگری و مبارزات مدنی، نتیجه عکس داده است و مردم هم سرنوشت رهبران خود را در چنگال دژخیمان تنها رها نخواهند کرد.

علی مبارکی:کردستان عراق را سرکوب میکنند تا بتوانند محمود صالحی کارگر دلیر و مبارز را زندانی کنند.

روز شنبە ۶ آبان ۱۳۶۹ محمود صالحی، فعال شناختە شدە واز چهره های برجستە جنبش کارگری ایران، بعد از خروج از بیمارستان سقز و انجام دیالیز کلیەهایش، در حضور همسرش نجیبە صالحزادە توسط ماموران انتظامی دستگیر و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مقامات رژیم اعلام کردەاند کە: “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش دستگیر و بە زندان منتقل شدە است.” این نخستین بار نیست کە محمود صالحی بە بند کشیده می شود و محمود صالحی نیز تنها فعال کارگری نیست کە بە خاطر دفاع از حقوق طبقە کارگر سر از زندانهای رژیم غارتگران اسلامی در می آورد.
اما این دستگیری در این شرایط کە هیچگونە حرکتی توسط این فعال پیشرو کارگری انجام نشده ومناسبت کارگری  هم وجود ندارد تنها یک معنی میدهد و آن در درجە اول ترس زبانانە جمهوری اسلامی غارتگر از فعالین کارگری است، کە باید بە هر بهانە ای با هزینە های زیاد از جیب خود کارگران وزحمتکشان اسباب این بگیر وببندها را فراهم کند.
مجبوبیت محمود صالجی در کردستان و کل ایران خاریست کە ناگزیر چشم دشمنان طبقە کارگر را میازارد و او این محبوبیت را از پاکی ،صداقت و مبارزه آگاهانە برای طبقە خود ودیگر زحمتکشان و ایجاد تشکل مستقل کارگری بدست آورده است.
مطمعنآ این پایان دستگیری هایی از این دست نیست ،اما بعد از سرکوب کردستان عراق کە با هزینە های سنگین توسط حکومت اسلامی ایران و زد وبند های سیاسی دول جنایتکار  منطقە انجام میشود. آنها فکر میکنند حال کە سرخورگی این سرکوب ذهن مردم کرد را بسویی دیگر کشانده موقع خوبی برای تسویە حساب است.
رژیم سرمایە داری اسلامی ایران بیهوده ثروت بی حساب وکتاب متعلق بە مردم ایران را بە بهانە  کمک های برادرانە بە قلسطین ،لبنان ،عراق، سوریە ،یمن، وکشورهای افریقایی و امریکایی هزینە نمیکند. آنها  فقط مزدور پروری میکنند تا بتواند چند صباحی بیشتر بە عمر ننگین خود ادامە دهند.و در مواقع لزوم از این مزدوران برای سرکوب و تروراستفاده نمایند.
یکی از نمونە های آن شرکت مستقیم درسرکوب مردم کردستان عراق است کە توسط گروه مزدور حشد الشعبی و همکاری تشکیلات اتحادیە میهنی کە ازترس  قدرت گرفتن مافیای غارتگرثروت و قدرت بارزانی ها بە جمهوری اسلامی پناه بردند )از دست شغال بە شیر پناه بردند(انجام گرفت. و این سلسلە سرکوب سمت وسوی  کردستان سوریە را نیز هدف دارد.مربع شوم سرکوب کردها در ایران ،عراق ،سوریە وترکیە.
اما در مورد محمود صالحی تا زمان قبل از رفراندم کردستان عراق کە شور وشوقی در کردهای ایران نیز بوجود آمده بود محمود صالحی شجاعانە مواضع طبقە کارگر در این مورد را اعلام نمود ،او در حالیکە ازحق تعین سرنوشت خلق ها دفاع نمود اعلام کرد تا زمانیکە سرمایە داری حاکم شود اسباب غارت وسرکوب کارگران وزحمتکشان وجود دارد واین بە استقلال وآزادی و برابری ختم نخواهد شد.
رژیم میدانست در آن پروسە نمیتواند این فعال آگاه کارگری را بازداشت کند و بگیر وببند راه بیندازد زیرا با وجودی کە محمود از ناسیونالیست کرد فاصلە زیاد دارد اما کارگران وزحمتکشان کردستان ایران او را یک کارگر و انسان مبارز با قابلیت های سخنگویی و نمایندگی خود میدانند، بعد از سرکوب اخیر کردستان عراق با توجە بە رکودی کە در مبارزات استقلال طلبی! بوجود آمد ومردم دچار یاس وسرخوردگی شده اند این برای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بهترین فرصت ممکن برای دستگیری محمود صالحی است زیرا برای رژیم بسیار سخت است کە بتواند او را آزاد ببیند کە افشاگر ظلم وستمی کە بە کارگران وزحمتکشان میرود باشد . کسی کە نە تنها درکردستان بلکە در اکثرنقاط ایران  هرکجا مبارزه ضد سرمایە داری در جریان باشد با جان ودل در آنجا هست . محمود صالحی نە تنها یک فعال شناختە شده کارگری در ایران بلکە در سطح بین المللی نیز توسط اتحادیە های کارگری جهانی همە اورا میشناسند ومانند رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری در بند برای آزادی او اقدام خواهند نمود.
ما با تمام توان برای آزادی محمود صالحی ورضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی تلاش خواهیم نمود.
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران مسئول جان محمود صالحی میباشد.
محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری وسیاسی باید  بدون قید وشرط از زندانهای وحشت جمهوری اسلامی آزاد گردنند.
زنده باد همبستگی بین المللی برای آزادی برابری و صلح.

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای آبادان و حومە
سوییس ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷

محمود صالحی را دوباره دستگیر و زندانی کردند، کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری را شدت می بخشیم

حوالی ظهر امروز، شنبه ۲۸ اکتبر، محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران هنگامی که بعد از انجام دیالیز کلیه در بیمارستان به همراه همسرش عازم خانه بود، توسط نیروهای های امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند دستگیر شد.

محمود صالحی هر هفته دو بار به بیمارستان خمینى براى دیالیز مى رفته. امروز هم طبق معمول بعد از دیالیز، همراه با همسرش نجیبه صالح زاده، به خانه بر مى گشتند که یک نفر لباس شخصى از پشت دست محمود را گرفت و اظهار کرد که حکم دارند او را بازداشت کنند. به آ‌نها اعتراض شد که محمود از زیر دیالیز آمده بیرون و حالش خوب نیست و فردا خودش مراجعه می کند؛ اما همینکه مقاومت صورت گرفت سه نفر لباس شخصى، ویک خانم که پشت نجیبه صالح زاده رفته بود که ایشان عکس العملى نشان ندهد، محمود را سوار ماشین کردند. همسر محمود از ماموران مى خواهد که با وی تا دادسرا برود اما بهش اجازه نمى دهند و او بعد از مدتى خودش را به داسراى عمومى سقز مى رساند. دادستان عمومی دادسرای سقز حکم ۹ سال زندان برای محمود صالحی که به یک سال کاهش یافته بود را به وی ابلاغ می کند و سپس حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر محمود صالحی برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر سقز منتقل می شود.

محمود صالحی از ناراحتی قلبی و کلیه رنج می برد و بعلاوه دو بار در هفته باید در بیمارستان مورد دیالیز کلیه قرار گیرد. سلامتی محمود صالحی در زندان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. ما به رژیم اسلامی هشدار می دهیم که کلیت این نظام را مستقیما مسئول هر نوع عواقب ناگواری می دانیم که ممکن است برای محمود صالحی اتفاق بیافتد. همچنین یک بار دیگر به رژیم گوشزد می کنیم که با اذیت و آزار، پیگرد، صدور احکام زندان و بگیر و ببند فعالین کارگری و معلمان، دیگر نخواهد توانست فضای خوف و وحشت در جامعه ایجاد کند و از اعتراض هایی که هر روز گسترش می یابد جلوگیری کند. کارگران، معلمان و سایر زحمتکشان ایران دیگر تاب تحمل شرایط موجود را ندارند؛ اعتراض های سراسری معلمان و اعتراض های هر روزه کارگران در اقصی نقاط کشورعلیه بیکار سازی ها، نپرداختن دستمزدها، دستمزدهای چندین مرتبه پایین تر از خط فقر، ناامنی شغلی، ورشکستگی و نیمه تعطیلی زنجیره وار بنگاه های های تولیدی و همزمان با آن خشم و انزجاز عمومی نسبت به دزدیها، اختلاس ها و چپاول ثروت های اجتماعی توسط مقامات و دارودسته های حکومتی را نمی توان با ضرب و شتم کارگران و یا دستگیری و زندانی کردن فعالین سرشناس کارگری خاموش کرد. به بند کشیدن محمود صالحی، رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و دیگر چهره های مبارز و سرشناس جنبش کارگری ایران، تنها خشم و نفرت بیشتر کارگران و معلمان علیه رژیم را دامن خواهد زد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در  ایران بازداشت و حبس مجدد محمود صالحی را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او می باشد. اتحاد بین المللی کارزار اخیر خود را همچنان با تمام نیرو ادامه خواهد داد. ما یقین داریم که کارزارهای بین المللی در حمایت از فعالین کارگری و معلمان با شدت و دامنه بیشتری ادامه خواهد یافت و بیش از پیش جنبه های عملی خواهد گرفت.  رژیم  کارگر ستیز و سرکوب گر جمهوری اسلامی سرمایه تا کنون باید دانسته باشد که  سرکوب و به بند کشیدن فعالین کارگری، در داخل کشور و نیز در عرصه جهانی و بویژه در نزد جنبش جهانی کارگری برایش گران تمام خواهد شد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

فرهاد شعبانی :چرا محمود صالحی از رهبران جسور جنبش کارگری را در این شرایط دستگیر و زندانی کردند، واکنش ما چه باید باشد

امروز چهار مامور متخصص دستگاه آدم ربائی اطلاعات جمهوری اسلامی، با کمین گذاری بر خروجی بیمارستان خمینی سقز، محمود صالحی از رهبران برجسته جنبش کارگری ایران را در حالیکه در پایان دیالیز هفتگی بهمراه همسرش نجیبه صالح زاده از بیمارستان خارج می شد را دستگیر، ابتداء برای ابلاغ حکم به دادگاه بردند و سپس روانه زندان شهر سقز کردند.
زندان رفتن، شکنجه شدن، تحت تعقیب قرار گرفتن، مورد یورش شبانه قرار گرفتن و شنود شدن، برای محمود صالحی و خانواده اش رویداد تازه ای نیست. بیش از دو دهه است که سران جمهوری اسلامی داشتن یک زندگی آرام و بدون فشار را حتی برای یک روز بر محمود صالحی و خانواده اش روا نداشته است. بنابراین نفس زندانی کردن محمود و اجرای احکام ستمگرانه یک رژیم سرمایه داری کارگر ستیز علیه محمود صالحی این فعال کارگری جسور و شجاع، رویداد حیرت آوری نیست، آنچه که جای پرسش است چرا در این شرایط ؟ پاسخ روشن است.
جمهوری اسلامی با دو چالش جدی و سرنوشت ساز روبروست. مبارزات روبه گسترش کارگران و سایر اقشار به ستوده آمده مردم ایران در داخل بجائی رسیده که مردم زحمتکش ایران مابین مرگ تدریجی خود و سرنگونی جمهوری اسلامی یکی را باید انتخاب کنند. از طرفی دیگر، پیامدهای ناشی از سیاست حفظ رژیم با در پیش گرفتن استراتژی گسترش دخالت نظامی در امور کشورهای منطقه، تاسیس گروههای تروریستی و حمایت از آنها که هزینه آن از نان سفره مردم کارگر و زحمتکش در ایران تامین می شود موجبات خشم و واکنش دولتهای منطقه و قدرتهای بزرگ را به مرز غیر قابل قبوی رسانده است.
شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که غرب سوای اختلافاتش بر سر برجام اما بر سر یک برجام منطقه ائی و موشکی توافق دارد و این برجام در راه است و سپاه پاسداران در تیر رس کشورهای غربی و آمریکا قرار گرفته است. جمهوری اسلامی با افزایش سرکوب در داخل و جار و جنجال رسانه ائی در صدد فراهم آوردن زمینه های زانو زدن در مقابل غرب و آمریکا در برجام منطقه ای و موشکی و دادن اجازه بازدید از مراکز نظامی مشکوک در داخل است.
در چنین شرایطی افزایش فشار بر فعالین جنبش کارگری و سایر جنبش های رادیکال اجتماعی و سرکوب مطالبات کارگران و اقشار تحت ستم تنها ابزار جمهوری اسلامی برای عبور از دوره سرفرود آوردن و زانو زدن در مقابل غرب در برجام منطقه ایی و موشکی و تسلیم شدن در مقابل بازدید از مراکز نظامی مشکوک است.
بنابراین، گرچه سرکوب همزاد جمهوری اسلامی علیه کارگران و مردم حق طلب مردم ایران است، اما علل افزایش اعدامها، دستگیریها و فشار بر فعالین کارگری را در این شرایط باید در این رابطه جستجو کرد.
واکنش ما چه باید باشد. سرنوشت جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم هر چه باشد، آنچه که روشن است این واقعیت است که، هر گونه تحول بنیادی در این جامعه در گرو تحرک سراسری و سازمان یافته کارگران و زحمتکشان است. سرنوشت جامعه ایران را به سوی انقلاب و آزادی، برابری و رفاه ، سرانجام طبقه کارگر و مبارزات این طبقه تعیین خواهد کرد. واضح است که این تعیین تکلیف هم در گرو سازمانیابی طبقه کارگر در تشکلهای توده ای، تحزب کمونیستی و سراسری است. بنابراین طبقه کارگر و مردم بستوه آمده راهی جزء دست بردن به مقاومت ندارند. در کردستان هر سنگر دفاع از دستاوردهای دمکراتیک قیام سال ۵۷ را با خون حفظ کردیم و با مقاومت و جانبازی هزاران انسان مبارز از سراسر ایران از دست دادیم. امروز هم در دفاع از محمود صالحی ها و مبارزه علیه موجودیت ننگین این رژیم راه مقاومت را در پیش خواهیم گرفت.

جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر):همرزم فداکار و مبارز مان، محمد جراحی را از دست دادیم.

رفیق محمد جراحی ( مهرداد شمس رودی ) را جمهوری اسلامی گرفتار انواع بیماری بخصوص دچار سرطان در زندان کرد، این رفیق مبارز ، همرزم و هم پرونده شاهرخ زمانی در سال ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد و پس از یک سال آزادی و مبارزه بر اثر بیماری سرطان که تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی بود در ۱۳ /۷ /۱۳۹۶ جان باخت، ما ضمن ارج نهادن به مبارزات رفیق محمد جراحی فقدان این هم رزم را به خانواده بزرگ طبقه کارگر ایران و جهان و به کمونیست ها و خانواده اش صمیمانه تسلیت گفته ، اعلام می داریم :

رفیق محمد یاد و خاطره تو در تمام وجود ما ثبت است ، ما هرگز فداکاری ها و مبارزات تو را فراموش نخواهیم کرد ، ما ظلم و ستمی را که سرمایه داری از راههای مختلف ازجمله توسط جمهوری اسلامی ، حکومت شاهی علیه تو و همرزم تو شاهرخ زمانی و همه کارگران و زحمت کشان تحمیل کرده اند، را فراموش نخواهیم کرد، درد و رنجی را که در کودکی ، در زندانها و این اواخر بر اثر بیماری علیه تو تحمیل کرده اند و در مقابل تو  همچنان مبارزه کردی و فراموش نخواهیم کرد، اعلام می داریم ضمن ارج نهاد به  راه روشن و واضح تو  و همرزم تو شاهرخ زمانی که در نوشته های مشترک شما به صورت پیام های روشنی به کارگران و انقلابیون است ، در جهت آماده سازی و ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر راهتان را تا پیروزی طبقه کارگر ادامه خواهیم داد.

درود بر محمد جراحی ( مهرداد شمس رودی)

درود بر شاهرخ زمانی ( اسدالله غفار زاده )

یادشان گرامی ، راهشان پر رهرو باد

جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

۱۶/۷/۱۳۹۶

از همه کارگران ، تشکل ها ،انقلابیون و کمونیست ها دعوت می کنیم در مراسم بزرگداشت رفقا محمد جراحی ، کوروش بخشنده و شاهرخ زمانی که روز شنبه ۱۴ اکتبر در تورنتو از ساعت ۱۸ و سی دقیقه تا ۲۳ در   Community centre 7755 Bayview Avenue , Markham – Fireside loung room      برگزار خواهد شد شرکت کنند.

فراخوان شرکت در تظاهرات علیه عاشوراى دولتى در تورنتو

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا از تمامى اعضا ، فعالین سیاسى چپ و کمونیست و آزادیخواهان و برابرى طلبان درخواست مى کند تا در آکسیون اعتراضى به مراسم راهپیمایی عاشوراى کارگزاران رژیم ضد انسانى و تروریست اسلامى ایران که قرار است اول اکتبر در تورنتو انجام شود ، فعالانه شرکت کرده و در افشاگرى سازمان مافیایی “حسین کیست” پایه ریز و سازماندهنده این نمایش خیابانى کوشش نمایند.
این سازمان در شکلى یکپارچه و با آرم و لوگوى مشخص در بیش از ۶٠ نقطه در سراسر جهان نمایندگى دارد بدون داشتن نام و مشخصات گردانندگان آن و یا نشانى از تأمین منابع مالى مشخصى. این سازمان در سال ٢٠١١ توسط افراد ناشناسى در بریتانیا تأسیس گردیده . بر ما واضح است که چنین سازمانهایی با منابع مالى غیر قانونی و از طریق پولشویی زیر نام انجمن هاى خیریه و بنیادهاى نیکوکارى و دزدى از سفره مردم زحمتکش تأمین میگردد و با شعارهایی مبنى بر “وعده آخرت ” به شستشوى مغزى بین مردم و خصوصا جوانان براى تأمین ارتش جنگى خود و عملیات انتحارى مى پردازد.
در این فعالیتها رژیم تروریستى اسلامى رد پاى مشخص و واضحى دارد که بر هیچکس پوشیده نیست . اوج اعتراضات کارگرى و مدنى در داخل کشور و همچنین بحران اقتصادى بخصوص در چند ساله اخیر, رژیم را در تقلاى بسیج نیرو و به کار انداختن سرمایه هاى خود در خیابانهاى خارج از کشور انداخته است تا تحت پوشش عاشوراها شرایط ذهنى توده هاى مردم را تحت تاثیر أهداف خود درآورد.
“سازمان حسین کیست” با پرچمها و نشانه هاى مشابه آنچه گماشتگان رژیم در فعالیتهاى ضد مردمى و در حمله به سفارتخانه ها در داخل ایران مورد استفاده قرار داده اند و همچنین نقل قول آوردن از بیت رهبرى و شیخ حسن نصرالله ، رهبران تروریستى جهانى در سایتهاى مجازیش بوضوح حاوى گرایشات و اهداف رژیم سفاک اسلامى ایران میباشد
وظیفه بر ما حکم میکند که اجازه ندهیم اهداف پلید جمهوری اسلامی به حیطه عمل درآید
Sunday Oct 1 st
۸:۳۰ Am
Mel Lastman Square, 5100 Yonge St
شنبه اول اکتبر , ۸ و نیم صبح
در مل لستمن

سرنگون باد رژیم جمهوری سلامى
زنده باد آزادی , برابری .حکومت کارگری

گفتگوی رفیق صدیق گویلیان در برنامه چشم انداز، تلویزیون حزب کمونیست ایران، با رفیق ابراهیم علیزاده پیرامون ارزیابی نمایش انتخابات اخیر در ایران.

گفتگوی رفیق صدیق گویلیان در برنامه چشم انداز، تلویزیون حزب کمونیست ایران، با رفیق ابراهیم علیزاده پیرامون ارزیابی نمایش انتخابات اخیر در ایران. این متن توسط رفیق شمس الدین امانتی پیاده شده و قدری کوتاه شده است.

صدیق گویلیان:
با درود به شما بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران. در خدمت هستیم برای تقدیم برنامه چشم انداز.
بە اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری و شهر و روستاها در ایران برگزار شد و حسن روحانی دوبارە بە عنوان رئیس جمهور ایران تعیین شد. ارزیابی ما از برگزاری و نتایج این “انتخابات” چیست و دولت روحانی با کدام چالشهای سیاسی و اقتصادی در دور آتی روبرو خواهد گردید موضوع برنامە این هفتە چشم انداز هست. در این رابطە خدمت رفیق گرامی ابراهیم علیزادە دبیر اول کومەله و عضو کمیتە اجرایی حزب کمونیست ایران هستیم تا این سوالاتی را در این رابطە با ایشان درمیان بگذاریم؟ سوال: این بە اصطلاح انتخابات در یک حکومت دیکتاتوری و با نظارت استصوابی شورای نگبهان و تدابیر سیاسی و امنیتی و با همە بازارگرمی که برای برگزاری این نمایش انجام دادە بودند برگزار گردید. همچنین می دانیم که آمارهای اعلام شدە بدور از حقیقت است. اما ارزیابی شما از برگزاری این “انتخابات” چیست؟ چرا بار دیگر روحانی “انتخاب” شد؟ تبیین شما از شرکت کردن مردم علیرغم کارنامە این دورە دولت چیست؟

جواب: همانگونه که شما توضیح دادید این واقعا یک نمایش بود، فیلمی بود که با شرکت بخشهائی از مردم به اجرا در آمد. این نمایشی که سالهاست در ایران به اجرا در می آید و نام آنرا انتخابات گذاشته اند. مسئله حتی پایه ای تر از این است، در حقیقت رژیم اسلامی اساساً به انتخابات اعتقادی ندارد، در اساس تفکر این ها، انسان اراده ای ندارد و هرچه می بایستی انجام دهد، دستورات آن از جایی دیگری، از آسمان نازل میشود. جریان اسلامی در همان انقلاب مشروطیت شعارشان مشروعه خواهی بود. آنها می خواستند که اختیارات پادشاه به وسیله شرع اسلام محدود شود. در دوره های انقلابی، تحت شرایط معینی، زیر فشار مردم، آنها ناچار می شوند تا پای انتخابات هم بروند. اما برای اینکه بهرحال سر و ته قضیه را از لحاظ ایدئولوژیک یک جوری سر هم بیاورند، چیزی را که با یک دست داده اند با یک دست دیگر پس میگیرند ، مثلا فرض کنید انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می کنند اما بالای سر مجلس، شورای نگهبان، ولی فقیه و مجمع تشخیص مصلحت می گذارند، تا آنرا در چهارچوبهای شریعتشان و یا مصلحتشان بگنجانند. این یک نمایشی است،که چندان هنرمندانه هم اجرا نمی شود. اینکه مردم در این نمایش شرکت می کنند هنوز چیزی را ثابت نمی کند. اگر کسی از من بپرسد چرا مردم در این انتخابات شرکت می کنند؟ ممکن است من هم بکنم که چرا مردم انقلاب نمی کنند؟ چرا مردم به این وضعیت فلاکت باری که در آن قرار دارند رضایت می دهند؟ چرا مردم دچار بی تفاوتی سیاسی می شوند؟جرا از حقوق خودشان دفاع نمی کنند؟ و بسیاری سوالهائی از این قبیل.
نفس اینکه مردم در انتخابات شرکت می کنند و اینکه آمار آنها چقدر است و چه تعدادی شرکت کردند کم بودند یا زیاد بودند هیچ حقانیتی به این نمایش نمی دهد. در تمام کشور های دیکتاتور زده خاور میانه، آسیا و خیلی از کشور های دنیا می بینیم که انتخابات جزئی از پیش فرضهای کارشان است. همه آنها هر چهار سال یک بار انتخابات می کنند، مجلس دارند، رئیس جمهور دارند همه اجزای نمایش تکمیل است، مردم هم جلو باجه های رای گیری صف می کشند.
حالا اینکه در اینگونه رژیمها مردم چرا رأی می دهند؟ زور و فشار چقر تاثیر دارد؟ عدم اعتماد بنفس چه جایگاهی دارد؟ مرعوب شدن در مقیاس وسیع؟ همه اینها به یک روانشناسی اجتماعی در هر مورد مشخص نیاز دارد.
روشن است که تفاوتی هست بین رژیم جمهوری اسلامی و بعضی از رژیم های دیکتاتوری این دور و بر. از همان سالهای اول استقرار این رژیم استراتژی های متفاوت برای بقای این رژیم طرح شد و بر اساس این استراتژی ها جناح بندی هایی در داخل رژیم اسلامی بوجود آمد. در بعضی از مقاطع و نه همیشه، اینگونه انتخاباتها به ابزاری برای تقسیم پست های اجرایی و مملکتی بین جناح ها تبدیل شد و آنها از این راه توانسته روابط بین خود را تنظیم کنند. هر چند در بیشتر موارد به قواعد بین خود هم بین خود پایبند نبوده اند. در هر حال دعوای بین این جناح ها بر سر استراتژی های متفاوت ربطی به مردم و حق تعیین سرنوشت شان از طریق انتخابات نداشته است.

سوال: چرا بار دیگر روحانی انتخاب شد؟

جواب – باز می گردم به اینکه نباید این را مفروض بگیریم که گویا روحانی با رأی مردم انتخاب شده، روحانی را در واقع انتصاب کردند، بنظر من خیلی پیشتر مراجع اصلی قدرت معضلات و مشکلات خود را سبک و سنگین کردند. سپاه پاسداران، ولایت فقیه و بیت رهبری این مراجع اصلی قدرت به این نتیجه رسیدند که در این دوره هم به روحانی احتیاج دارند. من مطمئن هستم که اگر آنها مایل بودند که کسی دیگر انتخاب شود، هیچ چیزی مانع آنها نبود. بخصوص در این دوره الان گویا آن یکی هم پانزده میلیون رأی آورده است، کار آسانتر هم بود.
بحث رأی و میزان مشارکت و غیره در سیستم هائی مطرح است که به یک درجه امکان نظارت و امکان حسابرسی وجود دارد که اینجا نیست، اینها از قبل تصمیم می گیرند که چه کسی بر سر کار بیاید و برایش زمینه چینی می کنند، اما این کار را بایستی در متن فریبکاری در مقیاسی اجتماعی با روشهای پیچیده تری انجام دهند، بایستی مردم را در مقیاس وسیعی فریب بدهند. صغرا و کبرا ی نمایش بایستی سر جای خودش باشد، اقلیت و اکثریتی در کار باشد. روحانی را به این دلیل بر سر کار آوردند، چون هنوز به او احتیاج دارند هم در ارتباط با غرب و آمریکا و هم برای تخفیف نسبی نارضایتی های و یک درجه توهم پیروزی برای مردم بوجود بیاورند.

سوآل: در کردستان احزاب سیاسی بطور مشترک فراخوان بایکوت کردن این نمایش انتخاباتی را دادە بودند. ارزیابی شما در مورد برگزاری این نمایش در کردستان چیست؟ فکر می کنید عکس العمل مردم در شهرهای کردستان به این فراخوان بایکوت چگونە بود؟

جواب: قبل از هر چیز بایستی به نحوه اعلام نتایج انتخابات از جانب خود رژیم جمهوری اسلامی توجه کنیم . جمهوری اسلامی با ۲۴ تا ۳۶ ساعت تأخیرنتایج انتخابات کردستان و شهر های کردنشین غرب را اعلام کرد. حتما در این فاصله داشتند کارهایی می کردند وگرنه نمی شود تصور کرد که شمارش آرا در شهر های کم جمعیت کردستان در مقایسه با شهر پر جمعیتی مانند تهران دیر تر یا کند تر صورت گرفته باشد. این تأخیر می بایستی حکمتی داشته باشد. آیا می توان تصور کرد جمهوری اسلامی که ریش و قیچی دست خودش بود، بیاید اعلام کند که تحریم احزاب سیاسی کردستان پیروز شد؟ این غیر ممکن است. قبول این شکست برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود و بنا بر این ارائه آمارهای جعلی برای پوشاندن پیروزی سیاست تحریم، کاملا قابل پیش بینی بود.
بحث من برسر این نیست که به چه میزان شرکت کردند یا نکردند، چون قبلاً راجع به مکانیزم این انتخابات و اینکه چرا مردم در انتخابات ضد دمکراتیک در همه جای دنیا به این نوع شرکت می کنند، صحبت کردم اما میخواهم بگویم در این مورد مشخص قبول شکست برای جمهوری اسلامی غیر ممکن بود و عکس العمل جمهوری اسلامی قابل درک بود.
یک معیار اساسی خود مردم هستند. داوران این قضیه خود مردم کردستان هستند، که میدانند مشارکت نکردند. علاوه بر اینها، ما تشکیلاتی منزوی از مردم نیستیم. ما هم ابزارهایی داریم که می توانیم نظر سنجی کنیم. ما روی صندوق های رأی نیستیم که بشماریم که چند رأی آمده و چند رأی نیامده ولی تشکیلات ما از بسیاری از بنگاهها و مراکز نظر سنجی که در دنیا وجود دارند، دارای امکانات بیشتری است. نظر خواهی هایی که از بخشهای مختلف کردستان به دست ما رسیده، مشارکت را بسیار بسیار کمتر از آمارهائی نشان می دهد که جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
البته متأسفانه در جریان کار بعضی از گروه هایی که حتی سند مشترک را هم امضاء کرده بودند تردیدهائی در زمینه انتخابات شوراها ابرازکردند، اما در حدی نبود اساس سیاست تحریم را دچار خلل جدی بکند. اکثریت قابل توجهی شرکت نکردند و آینده جنبش انقلابی در کردستان روی دوش آن بخشی از جامعه بنا می شود که در اینگونه نمایشها شرکت نمی کنند.

سوآل: رژیم نمایش مربوط به “انتخابات” شوراهای شهر و روستا را هم همزمان برگزار می کند تا مردم بیشتری را پای صندوقها بکشاند، همچنین برخی از جریانات اپوزیسیون می گویند که بین این دو انتخابات فرق هست و مردم را به شرکت در انتخابات شوراها تشویق می کنند، نظر و تحلیل شما در این رابطە چیست؟

جواب: روشن است که بین این دو انتخابات فرق هست ، یکی محلی و دیگری سراسری است. دانش خیلی بالایی نمی خواهد که بفهمیم جمهوری اسلامی عمداً این دو تا نمایش را هم زمان برگزار می کند، تا تلاش های محلی افراد را در خدمت هدف مهم تری که دارد یعنی شرکت کردن در انتخابات ریاست جمهوری قرار دهد. این یک شگرد است. صندوق این دو انتخابات رابغل همدیگر گذاشته بودند و کسی که می رفت به شورا رأی بدهد به آن یکی هم مجبور می شد رأی بدهد. در حدود ۱۹ میلیون نفر از واجدین شرایط رای دادن در روستا ها زندگی می کنند. روستا محیط کوچکی است و همه چشم در چشم همدیگر دارند، عده ای خود را کاندید کردند، از هم دیگر رودربایستی دارند و یکی میگوید خواهش میکنم به من رأی بدهید تا به نان و نوایی برسم، تا من هم به یک موقعیتی برسم، او راحت نیست که به همسایهاش رو بیندازد، این موضوع کل رژیم نیست موضوع همسایه اوست که می آید و به او تکلیف میکند، حالا فکرش را بکنید که ۱۹ میلیون نفر در همچون موقعیتی قراردارند، که یک رقابت روستایی و محلی درگیر می شود. این مردم را پای صندوق های رأی خواهند آورد که البته همانجا به ریاست جمهوری هم رأی خواهند داد. در حالیکه آنقدر که برایشان مطرح است همسایه شان شورای آبادی شود، آنقدر به انتخاب رئیس جمهور اهمیت نمی دهند.
جمهوری اسلامی از همان ابتدای بر سر کار آمدنش تلاش کرده است شعارهایی پیشرو را از محتوا تهی کند. مثلاً وقتی چپ ها می گفتند مبارزه با امپریالیسم، آنها می گفتند مبارزه با استکبار جهانی، چپ ها مدافع کارگران و زحمتکشان، بودند، آنها باصطلاح از مستضعفان دفاع می کردند. تا نیروهای چپ یک افشاگری علیه آمریکا می کردند، آنها سفارت آمریکا را اشغال می کردند، خمینی می گفت مردم پول آب و برق از شما نمی گیریم و به همه شما مسکن خواهیم داد. همین بلا را سر مفهوم شورا هم آوردند. شورا واقعاً میتواند نهادی باشد که از طریق آن مردم در سرنوشت خودشان دخالت میکنند، شورائی که هم قانونگذار باشد و هم مجری قانون. از پائین به بالا رده های مختلف حاکمیت را شکل بدهد، اما در اینجا یک کاریکاتوری از این مفهوم درست کرده اند. این شوراها در شهرهای کوچک و در روستاها دکانی است که برای عده ای باز میشود، یک نوع تجارت است کسی اگر دستش به شورا برسد، مثلاً می تواند فردا چند قطعه زمین بگیرد، کسی دستش به شورا برسد فردا میتواند پارتی بازی کند و دست بعضی از دوستان و فامیل هایش را یک جایی بند کند. تا آنجا که بخود مردم بر می گردد و به اعضای شورا مربوط می شود برای این نوع امورات به کارشان می آورند. تا آنجا که به رژیم مربوط است اینها را بکار میگیرد برای بسیج گیری، برای جمع آوری مردم در مناسبت های حکومتی.
در شهرهای بزرگ اگر به ترکیب شوراها نگاه کنیم، دعوای بین جناح ها را می بینیم. شورای شهر تهران مهم است نه به خاطر اینکه ارگان حاکمیت مهمی است بخاطر اینکه در شورای شهر تهران باز همان بازی اختلاف جناح ها یک جوری فیصله پیدا می کند.

سوآل: آیا آنطور که عدەای از ژورنالیستها می گویند جناح خامنەای و اصولگرایان محافظەکار شکست خوردەاند و اصلاح طلبان پیروز شدند؟آیا فرصتی باز شدە؟ ارزیابی شما از آرایش جدید جناحهای این حکومت چیست؟ شما بارها تاکید کردەاید که تنظیم این مناسبات از کانال صندوق رای نمی گذرد.

جواب: بله واقعیت این است که در درون رژیم جمهوری اسلامی جناحهایی وجود دارد و اختلافات آنها واقعی است، اینها جنگ زرگری راه نینداخته اند، اما باید دید اختلاف بر سر چیست؟ اختلافات آنها بر سر استراتژی های مختلف برای بقای رژیم است. اینها بر سر حقوق و آزادیهای مردم، بر سر حقوق کارگران و مردم زحمتکش، بر سر چگونگی تامین معیشت مردم اختلاف ندارند، اینها در جستجوی بهترین راه ها برای حفظ رژیم جمهوری اسلامی هستند. اما تا آنجا که به دوره های اخیر مربوط می شود و بخصوص به دوره ای که به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی وارد صحنه شده اند ، اختلاف بین جناحهای درون جمهوری اسلامی رنگ و بوی دیگری گرفته است. البته این اختلافات بین دو جناح متوازن نیست که در یک رقابت تنگا تنگی با همدیگر قرار گرفته باشند. نیروی مسلط جناحی است که به اصولگرا یا تندرو یا بنیادگرا و یا هر اسم دیگری که روی آن بگذارند تعلق دارد. آنها نیروی نظامی را در اختیار دارند، اختیار جنگ و صلح دارند، به کجا حمله کنند، کجا درگیر شوند، همه و همه آنها در اختیار آنها است. اقتصاد ایران به تدریج و مرتباً در اختیار این جناح قرار گرفته و سپاه پاسداران به مقتدرترین مرکز اقتصادی ایران تبدیل شده است. بخش اعظم تولید ناخالص ملی ایران به وسیله سپاه پاسداران کنترل می شود، سپاه پاسداران به علاوه سازمانهای موازی خودش را دارد از جمله سازمانهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی، جانبازان و در سالهای اخیر به شبکه بانکی گسترده ی هم دست رسی پیدا کرده است.
در عین حال سیاست خارجی رژیم اسلامی هم توسط آنها اداره می شود. این خامنه ای و مشاوران او هستند که سیاست “سازش قهرمانانه” را، تعیین می کنند و چراغ سبز گفتگو ها را صادر می کنند و گفتگو ها را هم کنترل می کنند.
اگر کسی بگوید در رقابت بین این جناح ها چیزی عوض شده بایستی مراجعه کنید و ببینید در تقسیم قدرت در درون رهبری سپاه پاسداران اختلافاتی رخ داده؟ آیا روند دولتی شدن و ایجاد یک دولتی از لحاظ اقتصادی در دولت متوقف شده؟ آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی مستقل از آن چیزی که از زبان خامنه ای صادر می شود و تأکید می شود تغییری کرده؟ وقتی هیچ کدام از اینها اتفاقی رخ نداده ، روشن است که قدرت مسلط کدام جناح است. اما جناح مقابل هم ظرفیت هایی دارد طی دو دهه اخیر سعی کرده به سرمایه داری بخش خصوصی ایران که تحت فشار بنگاه های عظیم اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران قرار گرفته و مرتباً ورشکسته می شود و مرتباً صحنه تولید را خالی می کند، متکی شود. این بخش تحت فشار است و مقاومت می کند و جناح میانه رو یا اعتدال به این بخش متکی است. اما این بخش بخش توسری خورده و ضعیف است. این جناح در عین حال سعی می کند به نارضایتی بخش هایی از مردم، بخصوص طبقه متوسطه بالا که هم آرزویش را دارد موقعیت اقتصادی بهتری کسب کند و هم متوجه هست که در مقابل اقتصاد دولتی و شبه دولتی، قدرت عرض اندام ر ندارد. اینها هم مثل همه جریانات دیگر بورژوائی سعی میکنند آرزوهای خودشان را به آرزوهای بخشی از مردم هم تبدیل کنند، و با وعده سر خرمن بخشهایی از مردم را با خودشان همراه کنند. در گذشته ناسیونالیست ها توانستند نیاز بورژوازی به بازار داخلی کشورشان به خواست توده ها تبدیل کنند. مردمی که حاضر بودند سرشان را هم در راه حفظ تمامیت آب و خاکشان بدهند.
این جناح نمی تواند به قولهایی که می دهد عمل کند زیرا ابزار هایش را ندارد و شاید تمایلش را هم ندارد. زیرا نگران هستند که مردم زیاده خواهی کنند. نهایتاً این انتخابات هیچ چیزی را از توازن قوای بین این جناح ها را عوض نکرده است تنها یک ابزاری را در اختیار جناح اصولگرا قرار داده که به وسیله آن بتواند امرش را پیش ببرد.

سوآل: تکلیف مردم وسیعی که در این ‘انتخابات” شرکت نکردند روشن است. آنها به نشانە اعتراض پای صندوقها نرفتند. اما با توجە بە کارنامە دولت روحانی در گسترش اعدامها، در تداوم فلاکت اقتصادی آیا مردم می خواهند از مکانیسم صندوق رای برای اهداف خود استفادە کنند؟ یا اینکە آیا مردم از ترس بدتر به بد رای دادەاند، در مخالف با رهبر و یارانش و از سر توهم به روحانی رای دادەاند؟آیا این مشارکت نمی تواند نشانە اعتراض بە این نظام سرتاپا سرکوب و اختناق باشد

جواب: شاید در این ارزیابی همه با من موافق نباشند. من نمی توانم بگویم که مردم آگاهانه در این انتخابات شرکت کردند، می گویند گویا مردم آگاهانه شرکت کردند که اختلافات بین جناح های رژیم را تشدید کنند، مردم آگاهانه شرکت کردند زیر بین بد و بدتر می خواستند بد را انتخاب کنند. بنظر من اینها توجیهاتی است که از یک طرف خود رژیم می خواهد مردم را به پای صندوق های رای بکشاند و این توجیهات را از کانالهای مختلف تسری می دهد. از طرف دیگر روشنفکرانی هستند، برای توضیح پدیده شرکت مردم در انتخابات، دنبال توجیهاتی هستند که اساسا ذهنی اند.
مردم استبداد زده در کشوری که از آزادی های ابتدایی محروم هستند مردمی که هزار و یک مشکل عملی دارند و یکی میخواهد که پاسپورت و شناسنامه اش مهر بخورد، یکی نگران است تحصیل بچه هایشان مختل بشود، یکی نگران است که اگر راهش به پلیس و دستگاه های امنیتی افتاد، یقه اش را نگیرند که چرا به فراخوان احزاب سیاسی کردستان جواب دادید و پرونده ای برایشان درست کنند. مردم با توجیهاتی از این نوع میروند به پای صندوقهای رای، حالا یک عده ای هم پیدا می شوند این مسئله راتئوریزه می کنند.
اگر مردم آگاهانه می خواستند کاری بکنند با این تجربه ای که تا بحال از جمهوری اسلامی بدست آورده اند، می بایستی در این انتخابات شرکت نمی کردند. اگر گویا آگاهانه شرکت کردند و ۸ سال خاتمی را بر سر کار آوردند کسی به ما بگوید اون ۸ سالی که خاتمی سر کار آمد با اون ۸ سالی که احمدی نژاد بر سر کار بود چه تفاوتی در زندگی مردم داشت؟ آیا میزان فقر کمتر شد؟ از اعدام ها کم شد؟ قتل های زنجیره ای در دوره خاتمی اتفاق افتاد حالا خودش دستور آن را داد یا جناح مقابل من کاری ندارم، چهره یکی خندان است و دیگری عبوس، مسئله ما نیست ولی واقعیت این است که حتی اون چیزهایی که گفته می شود که در دوره خاتمی فضای باز سیاسی ایجاد شد این ها همه اش یک فشارهایی بود که جامعه داشت، به تدریج تحمیل می کرد و ما دیدیم که خیلی از این فشارها را در دوره احمدی نژاد هم ناچار شدندتحمل کنند مانند سازمانهای محیط زیست، تشکلهای کارگری که به هر نحوی بود خودشان را پایدار نگه داشتند.
اگر مردم به تجربه خودشون مراجعه می کنند در تجربه خود مردم هم تفاوتی بین روسای جمهوری مختلفی وجود نداشته اگر تفاوتی در این مقطع یا اون مقطع وجود داشته ناشی از حضور این رئیس جمهوری و آن دیگری نبوده، مصلحت آنها در این بوده که این کار را بکنند و آن کار را نکنند، این را اجازه بدهند این بند را شل کنند و آن بند دیگر را تند کنند.

سوآل: آیا فکر نمی کنید مردمی که دارند رای میدهند از ترس فشار جنگ یا مسائلی که در خاورمیانه پیش آمده و قاعدتا اون مردم در آن جامعه زندگی میکنند و به هر تغییری امید می بندند و با وعده هایی که یکی از این کاندیدها در این نمایش انتخابات میدهند؟ دولت روحانی برای پاسخ دادن به انتظارات مردم و وعده های مشعشعی که در مناظره ها داد به کدام اختیارات و نیروی مادی متکی هست؟ آیا در این دوره قادر خواهد بود با وجود سپاه پاسداران و نهاد های قدرتمند اقتصادی، قضایی و اطلاعاتی که از کنترل او خارح هست کار شاقی انجام دهد؟ آیا باز هم اعدام و سرکوب نخواهد کرد؟ دولت روحانی در دور آتی با کدام چالش ها روبرو خواهد شد؟

جواب: این یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی مردم را از انقلاب می ترساند. هم اصلاح طلبان و هم میانه رو ها که به یک درجاتی مردم را پشت سر خود دارند و هم جناح دیگر از طُرق مختلف مردم را از انقلاب میترسانند، حتی بعضی از روشنفکران هم در این ماجرا دستی دارند، این یک واقعیت است. مردمی که خودشان اراده واقعی خود را به میدان نیاورند، سازمان نداشته باشند، رهبری نداشته باشند و ندانند که جامعه به کدام سمت می رود، حق دارند که نگران باشند و رویدادهایی خاورمیانه بسیار وحشتناک تر از این است که به مردم بگویید نگران نباشند.
بایستی به مردم بگوئیم که اگر با نیروی واقعی خودتان به میدان بیایید و اگر با انقلاب واقعی خودتان، تشکل های واقعی خودتان، سازمان هایتان، رهبریتان و همه اینها را به میدان بیاید کسی نمی تواند جنگ و نا امنی را به شما تحمیل کند. انقلاب مترادف با خشونت نیست.در دوره انقلابی سالهای ۵۷ و ۵۸ در کردستان کمترین جرم و جنایت اتفاق می افتاد، کم ترین دزدی، جوانان محله امنیت محله را تأمین می کردند، دادگاه ها خالی بود.
امنیت در جامعه با شرکت مردم در این نمایش انتخاباتی تامین نمی شود. اینها اگر بخواهند جنگ بکنند می کنند، اگر نخواهند نمیکنند. امنیت دست روحانی و رئیس جمهور ها نیست، دست سپاه پاسداران، بیت رهبری و ولی فقیه است.
اگر قرار است از جنگ جلو گیری شود باید به اراده مردم این کار انجام شود و این اراده بایستی به یک شکلی خودش را نشان دهد، در این مورد مشخص بهترین راه برای همین منظور هم شرکت نکردن در انتخابات بود. بایستی ابتدا به چالش هایی که رژیم جمهوری اسلامی با آن روبرو هست نگاه کرد و اینکه رژیم در برابر اعتراضات مردم چه خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی چه روشهایی را بکار خواهد برد؟ همه اینها تصمیماتی است که در بالا ترین سطوح جمهوری اسلامی گرفته می شود. رئیس جمهور در این زمینه کاره ای نیست مگر اینکه مطابق مصلحتشان، خیلی هماهنگ با هم عمل کنند.
مهمترین و اصلی ترین چالشی که رژیم با آن روبرو خواهند شد اقتصادی است، این عرصه ای است که جمهوری اسلامی در واقع نه امکان آنرا دارد و نه حتی می خواهد بهبودی جدی در شرایط زندگی و معیشت مردم بوجود بیاورد.
به عنوان مثال اینها به نیروی کار ارزان طبقه کارگر احتیاج دارند تا سرمایه جذب کنند و حتی بنگاه های تحت کنترل سپاه پاسداران و بقیه هم سود آور باشند، باید نیروی کار این طبقه ارزان باشد تا این بنگاهها توسعه پیدا کنند.
ارزیابی من این است که در عین اینکه بورژوازی بخش خصوصی در ایران تو سری خور و تضعیف شده است، افق آن زیر سایه جمهوری اسلامی تاریک است، ولی در عین حال سرمایه داری در ایران بعنوان یک نظام اقتصادی رشد کرده است . سرمایه داری ایران یکی از شاخه های مقتدر در کل خاورمیانه و آسیا است. اما رشد سرمایه داری امکان پذیر نیست جز بر دوش طبقه کارگر و جز بر استثمار طبقه کارگر، بنا بر این آنها ها نمی توانند از درجه استثمارشان کم کنند. گذشته از آن در ایران اقتصاد هر چه متمرکز تر باشد دولت متمرکز تر و اقتصاد به طرف دولتی تر شدن می رود، و این نوع دولت ها پُر هزینه تر خواهند شد. امکان خدمات عمومی آنها خیلی محدود می شود. برای اینکه این سیاست هایی را که در دستور دارند اجرا کنند،جایی را سراغ ندارند جز ربودن از کیسه و سفره مردم، یعنی اینها برای ماجراجویی های نظامی شان برای دست اندازی در بحران منطقه و همین طور برای بقای دستگاه های نظامی و سپاه پاسداران به منابع مالی احتیاج دارند و آنرا از زندگی مردم هزینه می کنند.
پیش بینی من این است که بودجه آموزش و پرورش کم می شود، بودجه وزارت بهداشت و درمان کم می شود، بودجه راه سازی کم میشود و تصادفات در جاده ها بیشتر می شوند، بودجه حفاظت محیط زیست کم میشود، یعنی هر چه که برای آینده رژیم پیش بینی میشود،چالش هایی است که اگر مردم تکانی به خودشان ندهند و نجنبند هنوز بلا های بیشتری در راه است که رژیم بر سر مردم بیاورند.

سوآل : آیا سر کار آمدن روحانی می تواند در رابطه ایران با آمریکا و دولتهای غربی و نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه تغییراتی ایجاد کند؟ ارزیابی شما در این رابطه همچنین با توجه به مواضع دولت ترامپ در مورد ایران چیست؟

جواب: جمهوری اسلامی و دولت آمریکا فارغ از انتخابات ایران ، متقابلا بهم دیگر نیاز دارند. نیاز دولت آمریکا به جمهوری اسلامی در درجه اول ارتباط دارد با اقتصاد آمریکا و رونق بخشیدن به بنگاه های صنعتی و نظامی که بنگاه های عظیمی هستند، بنگاه های صنعتی – نظامی که از ده ها شاخه به بنگاه های دیگر اقتصادی، بخش خصوصی و بخش های دیگر مربوط میشوند. بخش زیادی از اقتصاد امریکا تحت تأثیر تجارت و بازرگانی در زمینه فروش سلاح و مهمات جنگی است. اما این سلاح ها را جز با تشدید یک مسابقه تسلیحاتی نمی تواند بفروشد. در یک دوره ای که اتحاد شوروی بود بعد از جنگ جهانی دوم یک مسابقه تسلیحاتی بین اتحاد شوروی آمریکا راه افتاد. اتحاد شوروی تسلیحاتش را به طور مجانی به جنبش های آزادی بخش میداد و آمریکا هم آنرا به دولتها می فروخت، این مسابقه تسلیحاتی نابرابر به بنگاه های آمریکائی رونق می داد.
امروز این مسابقه تسلیحاتی با روسیه به درجاتی تخفیف پیدا کرده، اما در خاورمیانه پول های کلان خوابیده است، زمینه برای تشدید مسابقه تسلیحاتی بوجود آمده است و این بازار مورد توجه ویژه آمریکا است.درواقع سرمایه داری آمریکا از طریق استخراج نفت از چاه های نفتی نیست که این کشورها را می چاپد تجارت نفت در دست کمپانی و بازرگان هایی است که معمولا چند ملیتی هستند. نفع اصلی آمریکا در فروش سلاح است و نمونه ای از آن معاملات فروش عظیم اسلحه است که اخیرا با عربستان سعودی امضاء کرده است و این امکان ندارد جز اینکه رقابتی بوجود بیاید، لولوی ایران بایستی اینجا وجود داشته باشد که ابتدا بتواند سلاح خودش را در آنجا بفروشد.
برای خود جمهوری اسلامی لولو بودنش مهم است چون از این طریق می تواند ادعا کند که سهم بیشتری از کار منطقه ای می خواهد و در سیاست منطقه ای بیشتر دخالت کند. وجودش را در یمن، لبنان، عراق،سوریه و جاهای دیگر بپذیرند.
اینهایی که به امید دخالت ابرقدرتها دل خوش کردند: اولاً به نیروی مردم اتکا یی ندارند ثانیاً خوش خیال اند در زمینه سیاست، بنابراین این از یک لحاظ از یک لحاظ دیگر هم باز جمهوری اسلامی برای آمریکا مهم است. جمهوری اسلامی ظرفیت هایی دارد که می تواند در منطقه خاورمیانه و کشورهای مسلمان نشین را یک درجه برای دولت آمریکا آرام کند. درست است که جمهوری اسلامی الان در یمن دخالت میکند، سلاح می فرستد، کارشناس میفرسته اما دعوا های واقعی در درون جامعه یمن وجود دارد. در چند دهه پیش یمن تجزیه شده بود به دو بخش شمالی و جنوبی. این کشمکش ها سابقه تأریخی دارند خیلی پیشتر از آن وقتی که جمهوری اسلامی دخالت کند این تفاوت ها وجود داشته یا در عراق اینکه مردم شیعه به اعتبار مذهبشان سرکوب شدند در یک رژیمی که جوهر سنی گری داشت و مذهب سنی حکومت می کرد سرکوب و تحقیر شدند و سر برآوردند سعی بیشتری می خواهد.
در یک دوره ای لبنان آرام شد بخاطر اینکه احزاب و نیروهای قومی و مذهبی بر اساس توافق قدرت بین خودشان تقسیم کردند. به مرور زمان زاد و ولد در میان شیعه مذهبان زیاد شد گفتند توافق سابق را نمی پذیرند، باصطلاح دمکرات تر شدند و گفتند، تقسیم قدرت بر اساس رای باشد. می بینیم برای مثال آنجا یک دعوای واقعی وجود دارد بر سر یک مسئله ای، جمهوری اسلامی هم بر این مبنی می رود دخالت می کند، یا مثلاً اسرائیل که بخشی از لبنان را اشغال کرده و برای بیرون کردن اسرائیل جمهوری اسلامی به آنها کمک می کند. یا در خود عراق بیاد داریم همه احزابی که اکنون در قدرت هستند رهبران و پایگاه های آنها در ایران بودند و از فرودگاه مهر آباد راهی کاخ سفید می شدند. جمهوری اسلامی در موقعی که تند ترین شعار ها را ضد باصطلاح استکبار جهانی می داد اینها را به کاخ سفید فرستاد. در افغانستان ائتلاف شمال به کمک جمهوری اسلامی رفت و با آمریکا هم پیمان شد.طالبان با همکاری جمهوری اسلامی و آمریکا سرنگون شدند.
بنابر این دعواهائی بر زمینه های مادی واقعی وجود دارند وسیاست کلان آمریکا روی ظرفیت های جمهوری اسلامی در این زمینه ها حساب می کند. اینکه چند دولت عربی آمدند و در یک کنفرانس حرف هایی زدند، به این نتیجه برسیم که گویا یک ناتوی عربی بر علیه جمهوری اسلامی بوجود آمده است، در حد خیالبافی سیاسی است. به نفع آمریکا نیست انسجام جمهوری اسلامی بهم بخورد. حتما آمریکا بی میل نیست که جناحی به آرامی جای جناح دیگر را بگیرد و کار آمریکا در تبدیل کردن جمهوری اسلامی به یک رژم همکار در منطقه آسان تر پیش برود. ولی دولت آمریکا هیچ وقت نه مایل است در این کشور انقلاب شود و در نتیجه انقلاب یک رژیمی سرکار بیاید که مخالف مصالح آمریکا باشد و یا اینکه اوضاع بهم بخورد و بی سر و سامانی مشابه آن چیزی که در سوریه و عراق اتفاق افتاد، در ایران هم روی بدهد، این هم به نفع آمریکا نیست.
آمریکا نه دنبال سرنگونی است و نه دنبال نا امن کردن و متشنج کردن و بهم ریختن اوضاع ایران چون در هیچکدام از اینها نفعی نمی برد، تیجه ای که میخواهم بگیرم این است که: ظرفیت سازش بین جمهوری اسلامی با همه جناح هایش و دولت آمریکا وجود دارد. در این میان دولت روحانی تنها می تواند تدارکات چی چنین سازشی باشد. روحانی صحنه مذاکرات را آرایش می دهد و فرمان ها را منتقل می کند خودش نه نیرویی دارد که به آن متکی باشد که بخواهد امرش را به پیش برد و نه تمایل آنرا دارد و نه نیروی مردمی که احیاناً اگر پشت سرش بودند، مایل است که از آنها استفاده کند.

سوآل : نهایتاً چه درس و تجاربی را می توان در این رابطه مورد توجه قرار داد؟ مردم آزادیخواه مبارزه خود را در چه مسیری باید ادامه دهند؟ پیام شما در این باره چیست؟

جواب: مهمترین درس این رویدادها این است که مردم باشرکت کردن در انتخابات چیزی عایدشان نمی شود همانطوری که تا بحال چیزی عایدشان نشده،است. این یک درس است که بایستی تثبیت شود که شرکت کردن در این انتخاباتها منشأ اثری در زندگی آنها نیست همان طوری که تا بحال نبوده، است. اما یک واقعیت عینی این است که رژیم جمهوری اسلامی امروز همان رژیم جمهوری اسلامی ۳۸ سال قبل نیست در خیلی از زمینه ها بخصوص در زمینه های فرهنگی و بعضی زمینه های اجتماعی عقب نشینی هایی کرده است ، اما هیچ کدام از این عقب نشینی های رژیم در هیچکدام از این زمینه ها به هیچ مصوبه ای در پارلمان و هیچ شورایی و هیچ دستورالعملی و هیچ رئیس جمهوری متکی نبوده است. به عنوان مثال اگر موسیقی به یک درجه آزاد شده است و کنسرتی برگزار میشود، اگر ویدئو آزاد است، اگر استفاده از انترنت رواج پیدا کرده، اگر شبکه های اجتماعی مورد استفاده رسمی قرارمی گیرند، اگر زنان حجاب هایشان را دارند یواش یواش کنار می زنند و به زودی همه اش را کنار میزنند همه اینها در متن یک مبارزه صورت گرفته است.
زنانی که امروز حجابشان را کنار میزنند زنهایی هستند که به صورتشان اسید پاشیدند، زنهایی هستند که تو خیابان دستگیرشان کردند و در بیابانها رهایشان میکردند. انجمن های صنفی کارگران، تشکل های کارگری، تشکل های محیط زیست و … چه در دوره خاتمی و چه در دوره احمدی نژاد و در دوره روحانی هیچکدام از اینها بدون مبارزه، بدون قربانی دادن و بدون رویارویی بدست نیامده اند.
بنابراین مردم از سرنگونی جمهوری اسلامی که نهایت آرزوی ما و اکثریت این جامعه است گرفته تا کوچکترین امتیازی که می تواند از حلقوم این رژیم بیرون کشیده شود، نمی تواند حاصل چیزی مبارزه مستقیم آنها باشد. اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند برای نمونه مردم کردستان اگر ۹۰ در صد آنها آنقدر با قاطعیت انتخابات را بایکوت می کردند، بطوریکه هیچ تبلیغات چی رژیم جرأت نمی کرد چنین آمارهائی عرضه کند و سکوت می کردند ، توازن قوا به هم می خورد. مثلا اگر مردم می خواهند بچه هایشان به زبان کردی بخوانند و بنویسند از طریق بایکوت انتخابات میسر تر است، نه از طریق شرکت کردن در آن.

برگرفتە از سایت ” پیام ” payaam.org

به همه نیروهای کمونیست، انقلابی، دموکرا ت و آزادیخواه!

به همه خوانندگان نشریه “توفان” ارگان حزب کار ایران(توفان).

همانطور که از اطلاعیه­های ما تا کنون مطلع شده­اید کمیته برگزار کننده جشن صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر، انقلابی که دنیا راتکان داد و جهانی نوین خلق نمود، قصد دارد در کنار تجلیل از این روز بزرگ تاریخی در عین حال از فعالیت کمونیستهای ایران از بدو پیدایش جنبش سوسیال دمکراسی و کمونیستی تا به امروز در ایران نیز تجلیل به عمل آورد.  ما مجددا با ارسال این آفیش نظر شما به این روز و جشن جلب می­کنیم. و از حضورتان در جشن استقبال می­نمائیم

پیروز و سرافراز باشید

کمیته برگزارکننده

۹ ماه مه ۲۰۱۷