بیانیه ۱۱۴- رضا شهابی به بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

امروز ۱۹ دیماه ۱۳۹۶ با مراجعه همسر رضا شهابی به دادستانی تهران، به وی اعلام شد که رضا شهابی به بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. همانطور که در بیانیه های پیشین نیز ذکر شد، وضعیت جسمانی رضا شهابی به گونه ای است که باید تحت مراقبت ویژه و دائم باشد زیرا در روزهای اخیر دچار سکته ی مغزی شده است، اما مسئولان امنیتی و قضایی به جای بیمارستان، او را از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل کرده اند!

کمیته دفاع از رضا شهابی به شدت نگران سلامتی و جان وی است! رضا شهابی باید فوراً آزاد و به یک مرکز پزشکی تخصصی منتقل شود و تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرد.

رضا شهابی را علیرغم اتمام حکم اش در زندان نگه داشته اند تا جسم اش را به نابودی بکشانند؛ تغییر محل زندان دردی را دوا نمیکند، رضا شهابی باید در اسرع وقت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود!

کمیته دفاع از رضا شهابی

۱۹ دیماه ۱۳۹۶

k.d.shahabi@gmail.com

@shahabidefah

https://t.me/komitedefashahabi

سلام زیجی:ما فقط برای یک پیروزی سوسیالیستی مبارزه میکنیم!

بدون پیروزی سوسیالیسم  هیچ اعتراض و “انقلابی” به نفع طبقه کارگر و اکثریت جامعه تمام نخواهد  شد!

سلام زیجی

S_zijji@yahoo.se

اکنون وارد یازدهمین روز اعتراضات بر حق جامعه علیه فقر، گرانی، فساد، استبداد و حاکمیت  سیاه جمهوری اسلامی میشویم. در این فاصله تعداد زیادی به وسیله جنایتکاران اسلامی گشته‌ و مجروح و بازداشت شده اند. همینجا به خانواده کشته شدگان صمیمانه تسلیت گفته، و خواهان آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان هستیم.

آنچه که اتفاق افتاد، نه “فتنه” است و نه دخالت “دشمن خارجی”. اینها چرندیات ملال  آور جنایتکاران وحشی اسلامی و سرمایه داران حاکم  برای پوشش برحقایقهای دیگر و زمینه سازی برای سرکوب است!. اما حتی اگر چنین سوراخهای در پیکره جمهوری اسلامی، که خود هم “فتنه گر” و هم “دشمن” واقعی طبقه کارگر و زنان و جوانان و اکثریت جامعه ایران و  مردم بی دفاع کشورهای منطقه نیز بوده است ، وجود داشته باشد، باز هم بر میگردد به  رابطه این رژیم با جامعه، و واقعیت پدیده شکل گیری جمهوری اسلامی در سال ۵٧.  بعداز ٣٩ سال تمام سرکوب عریان، کشتار و خونریزی،  قتل و عام و اعدام و زندان بی وقفه، نسل کشی  و فساد وچپاول ثروت عظیم یک کشور بزرگ، وقتی هنوز و هر روز”فتنه و دشمنی” کشف میگردد، گویای بی ربطی این رژیم با جامعه ایران است. از آنجا که وصله  بسیار نا جوری بوده بر پیکره جامعه، تحمیل شده زور شمشیر و اعدامهای خیابانی شبیه داعشی و با حمایت بی دریغ  دولت امریکا بر ما میباشد، همواره و در طول عمر خود و هر روز کم و بیش با انوع “فتنه ها” و “دشمنی ها” روبرو بوده است. تا این هیولای وحشی به حیات کثیف خود ادامه دهد این داستان همچنان ادامه خواهد داشت.

بی ربطی رژیم به منفعت اکثریت جامعه ریشه اعتراضات است

در نتیجه ریشه پایه دارتر اعتراضاتی که اکنون ابعاد گسترده تری پیدا کرده است  در گام نخست بر میگردد به همان وقایع سال ۵٧ (٧٩ میلادی). بازگشت ما به آن دوره  و درس گرفتن از عواملی که توانست چنین جانوری را  قریب به چهار دهه با زور و فریب و سرکوب و حمایت  جنبشها و احزاب بورژوازی “هم میهن” و”امپریالیستی” به ما انقلاب کنندگان سال ۵٧ تحمیل نمایند  بسیارسرنوشت ساز است. آنهای که میخواهند آن تاریخ و تجربه را به فراموشی بسپاریم بدانید که دارند همان تاریخ را در شکل دیگری علیه طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی تکرار میکنند! اتفاقا باید درست در این دورنهای “پر شور” و “انقلابی”  به قلب این حقایق پی برد و انرا امروز در مبارزه خود بکار بست. رژیم اسلامی علاوه بر نقش هدفمند طبقه بورژوا و دولتهای غربی علیه صدای بلند چپ و کارگران در سال ۵٧، محصول یک “انقلاب همگانی” و “همه باهم” و بر بستر ناآمادگی، اغتشاش فکری و سیاسی، پوپولیسم مزمن، توهم پراکنی خرده بورژوائی، و عدم سازمانیافتگی کارگر و جریانات چپ و کمونیستی آندوره، به جامعه تحمیل نمایند. رژیم اسلامی با رهبر‌ی خمینی جلادبعداز کلاه گذاشتن سر بخشی از چپ و جامعه و همراهی کردن همین جریانات ملی اسلامی ها با او توانست خود را به عنوان نماینده معقول “انقلاب” معرفی و قدرت را بگیرد و بقیه را کشتار کرد و فراری داد. همچنانکه اشاره گردید، دقیقا به همین دلیل واقعی است که در ٣٩ سال گذشته این رژیم  هر گز نتوانست خود را با واقعیت جامعه ایران  به ویژه با نیاز واقعی طبقه کارگر و زن و جوان آن مملکت خود را  منطبق سازد و همچنین با سرکوب و کشتار نیز قادر نشد آنان را به تسلیم بکشاند.

منشاء واقعی اعتراضات این دوره را نیز باید از همینجاجستجو نمود. از این واقعیت که آن جامعه همان زمان نیز به هدف خود نرسید و سرکوب شد! این رژیم دست ساز و تحمیلی اسلامی را به عنوان جانشین سیستم مستبد پادشاهی و به عنوان نظام حافظ سرمایه داری و استبداد و زندان و ارتش و دستگاه سرکوب،  با ستون فقرات انقلاب کنندگان سال ۵٧ و با تولید کنندگان ثروت جامعه و مردم آگاه و سکولار و مترقی همیشه‌ سر ستیز داشته است. از اینرو هر اقدام اعتراضی همواره به یک امر سیاسی و کشمکش رودرو با حاکمیت منجر شده، دقیقا اتفاقی که اینبار نیز افتاده است.  مبارزه علیه فقر، و فساد و گرانی  فورا به مبارزه با استبداد، فساد، حکومت مذهبی و  رهبری رژیم و کلیت جمهوری اسلامی کشیده شد.

از تجربه سال ۵٧ باید درس گرفت!

سال ۵٧ هم داستان همین بود، علیه فقر و از محلات حاشیه نشینی شهرها شروع شد، کارگران نیروی محرکش بودند، و بلاخره “همه مردم” و “هم میهنان” علیه مستبد پادشاهی، علیه استبداد و ساواک و علیه حاکمیت فردی و خاندان پهلوی به میدان آمدیم.  همان زمان واقعیت این بود که  جنبش بورژواها، چه ملی چه مذهبی، در سایه دولتهای غربی، از جمله دولت امریکا، همان کارهای که اکنون سرگرم آن هستند انجام دادند و بر ما انقلاب کنندگان واقعی و مردم به پا خاسته علیه استبداد مفت خوران شاهنشاهی و تلاش ما برای رفاه و آزادی پیروز گردیدند. جمهوری آدمکش اسلامی  محصول این پیروزی پر هزینه و درد آور بر ما، یعنی اکثریت انسانهای شرافتمند و مبارز، زنان و کارگران سوسیالیست و آزادیخواه  بود!

از تجربه  سال ۵٧ تا  ٣٩ سال مبارزه بی وقفه و تجربه غنی  که داریم ،از جمله تجربه و شواهد زنده یازده روز اعترضات توده ای کنونی به ما میگوید مخاطره تکرار رویداد ۵٧  را باید جدی گرفت، و چنین اتفاقی نه تنها مهلک که برای نسلی از انقلابیون که خود در آنزمان حضور داشته اند و اکنون همان راه ورشکسته را از نو تکرار میکنند، یک خیانت بسیار بزرگی به طبقه کارگر ایران و هر کسی که براستی دنبال آزادی، برابری، رفاه و خوشبختی  و رهایی از زندگی تحت حاکمیتهای امتحان پس داده شده اسلامی ها و ناسیونالیستها و ملی گرایان برود، محسوب میگردد و غیر قابل جبران خواهد بود!

ما فقط برای یک پیروزی سوسیالیستی مبارزه میکنیم! بدون پیروزی سوسیالیسم  هیچ اعتراض و “انقلابی” به نفع طبقه کارگر و اکثریت جامعه تمام نخواهد  شد!

 

 

مخاطرات

در این تحولات نیز همچنانکه قابل انتظار و طبیعی است یکبار دیگر شاهد “خودجوش” اعتراضات، “جنبش همگانی” و “انقلاب” هستیم.  و در این جنبش همگانی مانند هر مورد تاریخی دیگری از جمله سال ۵٧ اعتراضات از محلات فقیر نشین و با نقش “مطالبه چپ” شروع شده است. اما درست مانند همان زمان، در صورت تامین نکردن رهبری چپ و بیان صریح کل پلاتفرم و آینده چپ و جنبش سوسیالیستی، در صورت نگفتند کل حقایق با جامعه، در صورت پرهیز نکردن از سیاست مسموم پوپولیستی، و در صورت نداشتن نقشه برای کسب قدرت سیاسی، در نهایت باز هم این خود  چپ و کارگر و مردم فقیر و بی سرپنا و شرافتمند محلات  و مراکز کارگری هستش که از پیروزی محروم و از کسب قدرت دولتی باز خواهد ماند! این وارونگی را ما حق نداریم تکرار کنیم و واقعیتها و مخاطرات را زیر فرش قایم کنیم و تنها با شعارهای “انقلابی” و پوپولیستی و دنباله روانه خودمان و سازمانمان و مردم در حال اعتراض را  “پرخروش”نگاه داریم! و نسبت به آینده و پیروزی بر ارتجاع حساب شده عمل ننماییم. باید از تکرار این سیکل ویرانگر جلو گیری نمود.  همین امروز باید جلوش را گرفت،‌ فردا دیر خواهد بود و غیر ممکن!

واقعیت این است که جریانات راست و ملی -اسلامی ها، با وجود اعتراض “رادیکال” تا این لحظه نیز بیشترین ابتکار را در دست دارند و فضا را الوده و از مبارزه برحق جاری دارند سو استفاده میکنند و به مسیر بسیار ارتجاعی ملی هدایتش میکنند. چرا که هم کار کشته اند و هم برای  هدایت جنبش خودشان و فریب جامعه صریحتر و عوامفریبتر حرف می زنند. پول های باد اورده دارند و انواع مدیا درست کرده اند،  واز عدم انسجام کافی و پراکندگی طیف چپ و کمونیستها نیز دارند به نفع خود سود می برند، دقیقا دنبال همان سناریو و سیاستهای هستند که سال ۵٧ بخشی از چپ را به زیر عبای خود و خمینی کشاندند. امروز میخواهند زیر عبای ملی اسلامی های “دمکراتیک” “مجلس موسسان”، “حقوق بشڕ کورش”، امثال فسیل های مانند بنی صدر ولیعد و رجوی ها و دیگر غزعبلات سوق دهند. جلو راندن “اسانلو فعال کارگر” که از “انقلاب ملی” و ‘ولایت فقیه” و “مهین عزیزمان” هیاهوی چندش آوری راه انداخته، همه نشانه و جود پتانسیل و ابتکارات شیادانه بورژوازی اپوزیسیون از کسانی است که لباس کارگری بر تن دارند تا کارگران را نه به سوی حکومت کارگری و سوسیالیسم و پایان دادن به نابرابری که بسوی بازگشت “دمکراتیک” رعیت شدن دوران شاهنشاهی فراخوان بدهند!

از بی بی سی تا ترامپ و ولیعد و بنی صدر و فرح پهلو و خانم رجوی و خانم شیرین عبادی و کلیه جریانات ملی گرا  در پوشش “ملت ایران” انقلاب ملی”،”‌همه با هم” و اکنون زمان “طرح اختلافات نیست”. برای “بعد نگهداریم” ووو دارند تیشه به ریشه همان کارگر و زن و جوانی میزنند که براستی علیه گرسنگی، فقر، فساد،  مذ‌هب و کلیت جمهوری اسلامی به میدان آمده اند.

اما در ‌‌قطب چپ  متاسفانه تا این لحظه،بجز مواردی، غالبان با همان سنت و شعارها و توهم پراکنیها و بدون اتکا به منفعت مستقل کارگری و سوسیالیستی دوره سال ۵٧ دارند فعالیت و تبلیغات میکنند،  و این بسیار بسیار  خطرناک  و هشدار دهنده است! زیان مستقیم آن طبقه کارگر و اکثریت توده زحمتکش، و نفع آنرا جمهوری اسلامی، سلطنت طلبان و مجاهدین چارقت بسر، ملی -اسلامی ها و امثال ترامپ و طبقه بورژوا ناسیونالیستی ایران خواهند برد!

راه حل کنونی ما

از نظر من و ازنظر حزب ما، حزب سوسیالیست انقلابی ایران، باید مسیر متفاوت تر و مناسبتری طی نمود، تا هم از تکرار سناریو سال ۵٧ پرهیز  نمود، و هم بتوان خواست اکثریت معترضین و متنفرین از جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم را به نفع خود به سرآنجام رساند. از خود مشغولی به این و آن شعار “رادیکال” باید عبور نمود تا کل صحنه نبرد و حقایق را دید. و ما موظف هستیم همین حقایق را، نه فقط نصف آنرا، هر لحظه به جامعه بگوییم. باید طبقه کارگر و مردم تشنه آزادی و برابری را هم علیه  جمهوری جنایتکار اسلامی رهبری و هدایت نمود و همزمان باید بدون درنگ چهره دروغین احزاب و شخصیتهای بورژوازی و ملی و اسلامی هایی که بر شمردم بر ملا نمود و از مردم خواست دنبال آنها نروند تا به چاله دیگری نیافتند.

در این راستا مردم معترض، طبقه کارگر، صف آزادیخواهان، احزاب و نیروهای مسئول و سوسیالیست را فرا میخوانیم به مبارزه و تلاش هماهنگ و مشترک پیرامون مهمترین جوانب مبارزه ی که پیشرو داریم. باید بتوانیم جنبش کارگری و سوسیالیستی، شامل کلیه کارگران و زنان و جوانان و آزادیخواهان متنفر از جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری وطرفداران دستیابی به یک جامعه آزاد، برابر، مرفه،  شورائی و سوسیالیستی  را، بطور متحد در جهت پیروزی بر جمهوری اسلامی و قطب راست و ارتجاعی در اپوزسیون  گام برداریم. در این جهت باید بر نکات زیر تاکید نمود:

١-پرهیز از در پیش گرفتن سیاستها و اشتباهاتی که سال ۵٧ مرتکب آن شدیم. نسل  انقلابیون چپ و کارگری آندوره مسئولند در قبال تحولات کنونی. مسئول هستیم که آن تجربه بسیار غنی را به چراغ راهنما و اتحاد بیشتر صفوف طبقاتی  کارگران، زنان، جوانان، صف آزادیخواهان و سوسیالیستها تبدیل نمائیم.

٢-ضـن حـمایت، همراهی، هدایت و حضور فعال در هر حرکت اعتراضی آزادیخواهانه ، موظفیم که اقدامات و شعارهای که به نفع  جامعه، کارگران، و آینده بعداز جمهوری اسلامی نیستند نه تنها نباید حمـایت کرد، برعکس اشتباه آمیز بودن آنرا با صراحت باید به عاملین آنها گوشزد کرد. برخی از شعارهای “مردمی” این دوره سر تاپا ارتجاعی، ضد کارگری و ضد ازادیخواهی هستند.

٣-علیه نقش مخرب و موذیانه ترامپ و دولت او و متحدینش در منطقه، و همچنین جریانات اپوزسیون شونیست فارس، ناسیونالیستهای قوم پرست و کل طرفداران ملی- اسلامی  و طرح های آنها باید اکنون افشاگری جدی نمود و از مردم خواست که چرا دنبال آنها نباید رفت. سناریوی  اینها یک سناریو ضد انقلابی است! هدف و نقش بخشی از این نیروها میتواند حتی همراه با مخاطره جدی تحمیل جنگ داخلی و سناریو سیاه نیز باشد.

۴-شکی نیست جمهوری اسلامی را باید سرنگون کرد، اما ملزومات سرنگونی جنبش ما با امثال رضا پهلویها و بنی صدریها و ملی اسلامی ها و رجوی ها و دولتهای غربی به اندازه فاصله خود ما با جمهوری اسلامی است! از اینرو ما باید راسا ملزومات پیشروی و پیروزی را تعریف کنیم و به اطلاع معترضین و جامعه برسانیم و هم از نظر عملی نیز باید تک تک این ملزومات پیروزی بر رژیم و استقرار  یک نظام شایسته انسان را شناخت و سازمان داد. بدون داشتن نقشه و افق روشن  و مستقل سوسیالیستی خود، صرف فراخوان دادن به تظاهرات و فرستادن “مردم” به ناکجا آباد نمی تواند کار نتیجه بخشی باشد.  از نظر من جنبش ما هنوز ملزومات ضروری و واقعی پیروزی را نساخته است! و این بزرگترین خطری است که در مقابل جامعه تشنه آزادی و برابری و طبقه کارگر ایران قرار گرفته است که باید بدون درنگ آنرا شناخت و رفع نمود.

۵-طبقه کارگر و نیروی چپ و سوسیالیست جامعه موظف است  ضمن خواهان برچیده شدن کلیه نیروهای مسلح و حرفه ای دولتی باید همین امروز برای سازماندهی نیروی مسلح توده ای و انقلابی خود فکر کند. بی توجهی به این امر مبرم به استقبال شکست رفتن است! ایجاد این توهم که گویا رژیم اسلامی را با دست خالی و با اعتراض صرف میتوان نابود کرد و گویا میتوان آزادی و برابری و خوشبختی در ایران مملو از احزاب و جریانات و نیروهای مسلح اسلامی و قومی پرست و فاشیست را بدون برخورداری از پتانسل نظامی جنبش خود میتوان تامین کرد، فقط میتوانم بگویم  این توهم خدمتی است به همین بورژواها و جریانات دست راستی و ضد کارگری و ضد کمونیستی. بزرگترین توهمی است که چپ و کارگر می تواند داشته باشد. ما یک بار دیگر از همه  کارگران ومبارزین میخواهیم در تدارک مسلح کردن خود بوده، با ما تماس بگیرند و برای مواقع ضڕوری بطور هماهنگ و در صورتی که به مبارزات توده ای آسیب نرساند باید وارد عمل مسلحانه نیز شد.

۶-در کنار استقلال سیاسی-سازمانی خود، تامین سطحی از همکاری، هماهنگی و پرهیز از فرقه گرائی و خود محور بینی در بین کل نیروهای چپ سرنگونی طلب یک امر فوری و ضروری است در این مقطع. بنظر ما حتی ممکن است یک رهبری مشترک برای هدایت  سوسیالیستی مبارزات اجتماعی و کارگری نیز از میان احزاب چپ و کمونیست چه در داخل و چه در خارج کشور تامین کرد.

٧-اعلام مطالبات روشن، شعارهای واقعی و مربوط به جامعه از جمله کارگران و زنان و جوانان و توده زحمتکش و همچنین فراخوان برای نوع نظام حکومتی که باید جانشین جمهوری اسلامی گردد از همین امروز با صدای بلند و بدون کوتاهی باید به راس مسائل و اعتراضات برود.”سرنگونی فوری کلیت جمهوری اسلامی،آزادی، برابری، رفاه و سوسیالیسم”، در راس مطالبات و شعارهای کارگران و جامعه باید قرار بگیرد، و همچنین باید خواهان انحلال کلیه ارگانها مسلح دولتی و حرفه ای شد، خواهان آزدیهای بی قید و شرط، لغو اعدام و زندانی سیاسی، برابری زن و مرد، نه قومی نه مذهبی، زنده باد برابری، و…، شد.

٨-اینکه آینده این اعتراضات به کجا خواهد آنجامید هنوز نمی توان حکم ‌‌قطعی در باره اش صادر کرد. اما اگر رهبری و هژمونی سوسیالیستی و کارگری بر آن ناظر نگردد، هم نتیجه آن به نفع جامعه نخواهد بود و هم عمر آن کوتاهتر از چیزی خواهد بود که تصور میشود. اما آنچه معلوم است حتی اگر سرکوب هم گردد تناسب قوای کنونی سر جای اول خود باز نمی گردد!  شکاف بین جامعه با جمهوری اسلامی بسیار عمیقتر شده است و این کشمکش در شکل عریان و گسترده تر ادامه خواهد یافت تا سرنگونی قطعی جمهوری اسلامی.

٩-در هر صورت بنظر ما  ضروری است از همین امروز صف مطالبات و اعتراضات کارگری،زنان، جوانان  وآزادیخواهان و سوسیالیستها و کمونیستها  از کلیه جنبشهای دیگر دست راست، اعم از ملی و اسلامی، باید راه خودرا جدا کند. قطب راست(ملی- اسلامی ها، ناسیونالیست ها و فدرالیست چی ها، و شوینیستهای عظمت طلب فارس، ولو برای پروسه سرنگونی رژیم هم بوده، بیش از پیش بهم نزدیکتر میشوند، و شده اند) و ما نیز، جنبش کارگری و سوسیالیستی، جنبش آزادی زن و جوانان انقلابی و صف آزادیخواهان و کمونیستها و کل نیروهای که خود را در این ‌‌‌قطب تعریف میکنند، در سطح کلی، باید بیش از بیش در این مقطع به هم نزدیکتر شوند، و با طیف راست آشکارا راه خود را جدا نموده و مقابله نمایند.  اساس  خط سیاسی، جنبش مطالباتی و آلترناتیو حکومتی و همچنین شکل سرنگونی رژیم اسلامی ما همواره جدا بوده و باید جدا باقی بماند. این امر به نفع جنبش ما و به نفع بشریت آزادیخواه در ایران و منطقه  و به نفع پیروزی واقعی جنبش سرکوب شدگان تاریخ دست رژیمهای جنایتکار سلطنتی و اسلامی خواهد بود!

١٠-هر شکلی از تن دادن به مفاهیم معنی دار و فریبنده و ضد حقیقت چون “همه باهم” بودن، “جنبش همگانی” انقلاب مردمی” “انقلاب ملی” بی درنگ مانند گلوله ای  خواهد بود که مستقیما به سینه جنبش طبقاتی کارگران و صف آزادیخواهان و کمونیستها فرود خواهد آمد. ما فقط یک جنبش و یک صف داریم: جنبش سوسیالیستی و صف طبقه کارگر و زنان و جوانان آزدیخواها، صف طرفداران آزادی، برابری، رفاه ، امنیت، صف مدافعین پایان دادن به استثمار و استبداد  و نظام سرمایه داری، صف  مدافعین جدی نابود کردن کلیت حاکمیت اسلامی و نقش اسلام سیاسی در ایران و منطقه ، و بلاخره  صف انسانهای آزاده ای که اجازه نمی دهند یکبار دیگر  نظامی که بر مبنای دین و ناسیونالیسم و شوینیسم و فدرالیسم و نابرابری و تبعیض و خرافه پرستی و آلت دست این و آن دولت، در ایران  بر پا گردد!

١١- طبقه کارگر ایران به عنوان یک طبقه تعین کننده در جامعه و تحولات پیشرو، نه به مثابه احاد معترض در خیابانها، اگر بخواهد تحولات این دوره یا تداوم انرا و یا هر سطحی از پیروزی را به نفع جامعه و خود تمام کند نمیتواند در قامت یک طبقه متحد و متشکل، متفاوتر از “جنبش جوانان در خیابان”  ظاهر نگردد. باید یک گام جلو تر رفت. کارگران و جنبش ما موظف هستند بنا به خصوصیات پایه ای جنبش مبارزاتی خود در مبارزات مهر خود را بکوبند، به ویژه وقتی به پدیده سر نگونی یک نظام سرمایه داری و مستبد می رسیم باید در فکر شروع اعتصابات سراسری بود، و بدین وسیله رهبری اعتراضآت را بدست گرفت، بدون این تلاش و شکل اعتراض بنظر من قبل از هر کسی خود جنبش طبقاتی ما اسیب میبیند و در میان هیاهوی جنبشهای دیگر نقش و موقعیتش نادیده گرفته میشود. پیروزی آزادی انسان بدون حضور متشکل و نقشه مند  پیام آوران واقعی آزادی در ایران، یعنی طبقه کارگر ممکن نیست،  من توصیه ماجرا جوئی را ندارم! اما اگر طبقه ما هنوز این آمادگی را ندارند، هنوز مستحکمتر و با تجربه تر از سال ۵٧ نمی توانیم قد علم کنیم  طرفداران آزادی و برابری و حکومت کارگری به من بگویند سرنگونی( هر چند “شیرین” هم باشد) را برای چه چیز دیگری میخواهند؟!

١٢—

پیرامون موارد فوق، در صورتی که بیشتر نیروهای چپ، کارگری و سوسیالیست به آنها  توافق داشته و متعهد باشند، میتوانیم ضمن اینکه مانع تکرار سناریو سال ۵٧ بشویم، مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی را با اتکا به ابزارهای انقلابی  هموارتر کرد.و همچنین در تعیین نوع نظام حکومتی بعدازجمهوری اسلامی نیز بیش از پیش قادر خواهیم بود سیاست و اراده طبقه کارگر وصف آزادی و برابری را اعمال نماییم.

کارگران، زنان، جوانان، مردم مبارز و تشنه آزادی و برابری!

برای رسیدن به اهداف خود به صف کارگران و سوسیالیستها، و  به حزب سوسیالیست انقلابی ایران بپیوندید! این حزب،  حزب شما است! حزب سوسیالیست  انقلابی را به جامعه معرفی کنید و در حمایت از آن در شکل محافل و دستجات مختلف خود را سازمان بدهید، خود را با رهبری حزب هماهنگ  کنید، و بطور منظم با ما در تماس باشید.

نه شاه  نه شیخ، نه  قومی نه مذهبی، نه  ملی اسلامی ها، نه فدرالیسست چی ها،  نه اسلام مجاهدینی، نه سیستم رعیت پروری پادشاهی، مرگ بە جمهوری اسلامی! زنده باد سوسیالیسم! زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

منبع: شماره ٣٠ نشریه سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

١۶ دی ١٣٩۶

۶ ژانویه ٢٠١٨

 

 

 

 

 

 

سینا قنبری در زندان اوین به قتل رسید!:حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

خبر مرگ سینا قنبری جوان ٢٣ ساله در زندان اوین تائید شد. سینا چند روز پیش در تظاهرات توده ای علیه رژیم اسلامی دستگیر و به بخش قرنطینه زندان اوین فرستاده شده بود. طبق گفته تعدادی از زندانیان سیاسی سابق بخش قرنطینه یکی از دهشتناک ترین بخش های زندان اوین است. سینا روز شنبه ١۶ دیماه بقتل رسیده است. رژیم اسلامی مدعی شده است که سینا دست بخودکشی زده است. برای همه روشن است که رژیم اسلامی قاتل سینا است.

طی چند روز گذشته که فریادهای “مرگ بر جمهوری اسلامی!”، “مرگ بر روحانی!”، “مرگ بر خامنه ای!”، “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمامه ماجرا!” و “آخوند سرمایه دار، پول مرا پس بیار!” در سراسر کشور به گوش می رسد، رژیم سرکوبگر اسلامی ده ها نفر را به قتل رسانده و بیش از هزار نفر را دستگیر کرده و تحت شکنجه های وحشیانه قرار داده است. خانواده های زندانیان سیاسی و حامیانشان از جمله در مقابل زندان اوین تحصن کرده اند.

با تجمع در مقابل زندان ها، با حمایت فعال از خانواده های زندانیان سیاسی باید رژیم اسلامی را تحت فشار قرار دهیم و خواهان آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی شویم. نباید اجازه دهیم که این رژیم جنایتکار به جنایات خود ادامه دهد. باید این رژیم اسلامی را به زیر کشیم و تمام سردمداران آنرا بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست صمیمانه به خانواده و دوستان سینا قنبری تسلیت می گوید و قاطعانه از مبارزات مردم برای آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی رژیم اسلامی حمایت می کند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، رفاه!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

١٨ دی ١٣٩۶

تلویزیون به‌پیش!خیزش ۹۶؛ طلوع خونین دورانی نوین

تلویزیون بهپیش!

خیزش ۹۶؛ طلوع خونین دورانی نوین

رضا مقدم

۱۹ دی ۱۳۹۶ – ۹ ژانویه ۲۰۱۸

آدرس های اینترنتی

https://youtu.be/-EZ2TLWUN_o

http://www.wsu-iran.org

https://t.me/SKargari

http://www.youtube.com/sosyalismkargari

برنامه‌های تلویزیون به‌پیش سه شنبه‌ها ساعت ۹:۳۰ شب به وقت ایران از طریق شبکه تلویزیونی دیدگاه روی ماهواره یاست رو به ایران، خاورمیانه و اروپا پخش می شودهمین برنامه چهارشنبه‌ها ساعت ۹:۳۰ صبح باز پخش می‌شود

 Satellite: Yahsat

Frequency: 11766

Polarization: Vertical

Symbol Rate: 27500

FEC: ۵/۶

آدرس تماس با تلویزیون بهپیش

tv.bepish@gmail.com

۷ قدم برای هدایت جنبش اعتراضی به سوی یک انقلاب (ویدیو)

۱��– دفاع از خود حق مسلم ماست!

پاسخ باتوم و گلولۀ حکومت را با شاخۀ گل نمی‌توان داد! کسانی که ایده‌های رومانتیکِ مبارزۀ بدون خشونت را تبلیغ می‌کنند گویا هرگز مزۀ باتوم‌ها و کتک‌های پلیس و لباس‌شخصی‌ها را نچشیده‌اند! در مقابل خشونتی که پلیس به ما تحمیل می‌کند، ما حق دفاع از خود را با هر ابزار ممکن داریم. کسی نمی‌تواند به ما بگوید از خودت دفاع نکن و زیر مشت و لگد بمیر! حق حیات، قطعاً حق مسلم ماست!

۲��– تبدیل اعتراضات خیابانی پراکنده به یک «اعتصاب عمومی» بزرگ!

ده روز از اعتراض و ضدوخورد خیابانی گذشت. سرتاسر ایران قیام کرد. اما مگر تا کِی می‌توان به اعتراضِ نامحدودِ خیابانی ادامه داد؟ بالأخره مردمی که مجبورند در طول روز سرِ کار جان بکنند و شب‌ها تظاهرات بروند، بعد از چند روز خسته و فرسوده می‌شوند. برای شکستِ حریف باید به نقطۀ حساسش ضربه زد! چه‌طور؟ یعنی منابع مالی و سودهایش را که از شیرۀ جان ما کارگران می‌گیرد و همان را برای سرکوب و حبس علیه ما استفاده می‌کند از دستش درآورد. اما چه‌طور؟ با دست کشیدن از کار! یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته، می‌تواند کشور را از بالا به پایین فلج ‌کند و نشان دهد که چه کسانی واقعاً با زور بازوی خود دارند اقتصاد را می‌گردانند: طبقۀ کارگر! یعنی اکثریت جامعه! یعنی من و شما! یعنی کارگرِ کارخانه! بنا و راننده! معلم و پرستار! کارمند و بیکار! یعنی همۀ ما که چون نه ارث کلانی داریم و نه مالِ بادآورده و نه رانت و اختلاس، مجبوریم نیروی کارمان را به انگل‌هایی که کار نمی‌کنند بفروشیم! (به قولِ خودشان به «ژن‌های خوبِ» سرمایه‌دار).

اگر همه باهم فقط یک روز متحدانه دست از کار بکشیم (اعتصاب عمومی) از سر تا پای حکومت جمهوری اسلامی فلج می‌شود! رانندگان دست از کار بکشند، خیابان‌ها قفل می‌شوند! کارگران صنعت نفت اعتصاب کنند، شیرِ فلکۀ نفت بسته می‌شود و حقوقِ نظامیانی که مردم را سرکوب می‌کنند نمی‌رسد! کارگران کارخانه اعتصاب کنند روزانه میلیاردها تومان به سرمایه‌دارانِ حاکم ضرر می‌رسد! معلمان اعتصاب کنند، میلیون‌ها خانوادۀ بچه‌دار را در سراسر کشور وارد روندِ اعتراضات کرده‌اند! کارمندان بانک اعتصاب کنند، مبادلات بانکی تعطیل می‌شود! خلاصه دستگاه دولتی آن‌ها تمام و کمال فلج می‌شود و منابع مالی به رویشان قطع می‌شود! آن وقت خواهید دید با چه سرعتی به «غلط کردن» خواهند افتاد! این است قدرتِ اعتصابِ ما کارگران! سرمایه‌داران جلوی ما به زانو می‌افتند به‌خاطر اعتصاب!

۳��– مصادرۀ فوری دارایی‌ نهادها، مقامات و سرمایه‌داران دانه‌درشت!

یک اعتصاب عمومی، هم موقتاً دستگاه دولتی را فلج می‌کند و هم قدرت واقعی کارگران را نشان می‌دهد. در نتیجه بلافاصله باید به عنوان قدم بعدی منابع عمومی را از دست شرکت‌ها و نهادهای چپاول‌گر در بیاوریم. اموال امپراتوری آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و اوقاف و غیره باید به نفع عموم مردم مصادره شود. مالکیت خصوصی بر صنایع کلان، نفت و معادن و اراضی و تجارت باید فوراً لغو شود و این صنایع زیر نظارت دموکراتیک مردم، ملی شوند. کلیۀ بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی باید منحل و در قالب یک بانک مرکزی جدید تحت نظارت مردم جامعه ادغام شوند. همچنین امتیازهای انحصاری صادرات و واردات (به‌خصوص اقلام مهم مصرفی مردم) باید لغو شود و در تمام کارخانه‌ها و ادارات برای آن‌که حجم رانت‌ها و اختلاس‌ها و حساب‌سازی‌ها مشخص بشود باید اسناد حسابداری آن‌ها علنی شوند. بعد از مصادرۀ اموال عمومی که دست مشتی رانت‌خوار بوده می‌توان منابع و ثروت‌های به‌دست آمده را با برنامه‌ریزی دموکراتیک و زیر نظارت مردمی به تأمین مسکن و آموزش و درمان و حمل‌ونقل و ترمیم محیط زیست و غیره اختصاص بدهیم و از این جهنمِ بیکاری و فقر و فلاکت و اختلاسی که امروز برایمان درست کرده‌اند راحت شویم.

۴��-کنترل و مدیریت کارخانه‌ها و ادارات به دست خودِ کارگران!

اکثر کارگران (چه کارگران صنعتی، چه معلمان، چه پرستاران و چه کارمندان اداره و غیره) سال‌های سال مویشان را در محل کار سفید کردند و بهتر از هر سرمایه‌دارِ تازه‌به‌دوران‌رسیده و رانت‌خواری می‌دانند چگونه کارخانه‌ها، ادارات، مدارس، بیمارستان‌ها و خلاصه کل اقتصاد را بگردانند. همۀ امور کارخانه را باید خودِ کارگران بگردانند! مدارس را باید خودِ معلمان بگردانند! بیمارستان‌ها را نه پزشکانِ سهامدار و کاسب‌کار که باید خودِ پرسنل بیمارستان‌ها بگردانند. دورانِ سروری سرمایه‌داران به سر آمده! دیگر آقا بالاسر نمی‌خواهیم!

۵��– نه به دخالت خارجی!

تور دوختن رهبران آمریکا و اسرائیل برای کاسبکاری از اعتراضات ما فقط ریاکاری آن‌ها را نشان میدهد. پیام ما روشن است: پایتان را از اعتراضات ما بکشید بیرون و از آن برای خودتان کیسه ندوزید! ما خودمان می‌دانیم چه‌طوری با جمهوری اسلامی تسویه‌حساب کنیم! ترامپِ بسازبفروشِ میلیاردر را چه به شورشِ گرسنگانِ ایران؟ نتانیاهوی قصابِ کودکان فلسطینی را چه به حقوق بشر؟ کارنامۀ حمایت‌های این‌ها در عراق و افغانستان و لیبی و سوریه که خاورمیانه را به خاکِ سیاه نشاند برای هفت پشت‌مان بس است! اتفاقاً هیچ‌کس به اندازۀ جمهوری اسلامی از دخالت نظامی و سیاسی آن‌ها در اوضاع ایران خوشحال نمی‌شود تا به این بهانه مردم را قصابی کند! ما همان‌طور که مخالف سرسخت دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و غیره هستیم، به همان اندازه هم مخالف دخالت آمریکا و اروپا و اسرائیل و صدور جنگ‌های خانمان‌سوزشان به اسم «دموکراسی» در منطقه هستیم!

۶��-حق تعیین سرنوشت اقلیت‌های ملی!

اقلیت‌های ملی بلوچ و عرب و کُرد و ترک، سال‌ها طعم بدترین نوع زندگی و سرکوب و تبعیض و تحقیر را چشیده‌اند. حقوق اقلیت‌های قومی و ملی- از آموزش به زبان مادری تا حق تعیین سرنوشت- باید به رسمیت شناخته شود. کسانی که امروز به هر اعتراض در این مناطق برچسب «تجزیه‌طلبی» می‌زنند، همان‌هایی هستند که فردا اگر بر سر کار بیایند، همان رویۀ کنونی حکومت مرکزی جمهوری اسلامی را علیه اقلیت‌ها به کار خواهند برد: یعنی زبان سرکوب و زور! اگر حقوق اقلیت‌ها تضمین شود، اگر حق تعیین سرنوشت آن‌ها به رسمیت شناخته شود، اگر ما بعد از سرنگونی رژیم بلافاصله شروع به توسعۀ این مناطق کنیم، خواهید که اقلیت‌های تحت ستم در این مناطق، بودن در کنار ما را به جدایی ترجیح خواهند داد. باید دست نژادپرستان آریایی و ملی‌گرایان افراطی را که با تفرقه‌افکنی در اعتراضات علیه اقلیت‌ها شعار می‌دهند بست و آن‌ها را منزوی کرد.

۷��-پیش به سوی ساخت مجلس مؤسسان انقلابی:

برخی در تظاهرات فریاد می‌زنند: «برگزاری رفراندوم!». اما سؤال اینست که قرار است رفراندوم را چه کسی برگزار کند؟ جمهوری اسلامی یا مردم؟ این‌که رژیم حاکم حاضر بشود رفراندوم برگزار کند این‌قدر مضحک است که باورپذیر نیست؛ اما اگر مردم بخواهند رفراندوم برگزار کنند واضح است که هرگز نمی‌توانند آن را در چهارچوب رژیم کنونی انجام دهند. پس حتی برگزاری چنین رفراندومی هم عملاً به بعد از سرنگونی این حاکمیت موکول خواهد شد!

ما معتقدیم به جای شعار انحرافی «رفراندوم»، باید شعار «ایجاد مجلس مؤسسان انقلابی» را مطرح می‌کنیم. مجلس مؤسسان، صرفاً هیئتی است که برای تصمیم‌گیری و تعیین نوع حکومت بعدی تشکیل می‌شود. در نتیجه محلی است که نمایندگان طبقات و اقشار مختلف و نیروهای سیاسی مختلف با برنامه‌های مختلف و متفاوت در آن حاضر می‌شوند.

اولین چیزی که باید در نظر داشت اینست که اگر طبقۀ حاکم بگوید «بسیار خُب، از فردا مجلس مؤسسان شکل می‌گیرد و همه می‌توانند نماینده داشته باشند»، ما آن را تحریم کنیم، چون می‌دانیم به قصد فریب و خرید وقت و معامله است. در نتیجه ما فقط از «مجلس مؤسسان انقلابی» دفاع می‌کنیم. یعنی زمانی از برگزاری مجلس مؤسسان دفاع می‌کنیم که نیروی مردمِ مسلح رژیم را واژگون کرده باشند و کشور یا در خلاء قدرت باشد یا جای خود را به یک حکومت انتقالی داده باشد. بنابراین مجلس مؤسسان انقلابی همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، مالِ وضعیت کنونی که هنوز حکومت سفت و سخت سر جایش است، نیست. بلکه این مجلس برای مراحل آتیۀ جنبش است؛ یعنی در شرایط انقلابی! در شرایطی که مردم می‌ریزند پادگان‌ها را اشغال می‌کنند، قیام وارد مرحلۀ مسلحانه شده و یگان‌های دفاعی مردم شکل گرفته‌اند و کارخانجات و محلات به دست شوراهای کارگری و مردمی افتاده و از دست حکومت بیرون آمده.

۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۶

کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری (منبع)

تکرار فاجعه کهریزک، اینباردر زندان اوین

سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی جوانان و توده های مبارز و آزادی خواه توسط بازجویان جنایتکار جمهوری اسلامی در قرنطینه زندان اوین به قتل رسید. سینا قنبری جوان ۲۲ ساله، از جمله میلیون ها جوان بیکار و سرخورده ای بود که به دلیل حضور در اعتراضات خیابانیِ پر شور و گسترده جوانان و مردم آزادی خواه، توسط نیروی انتظامی بازداشت شد و چند روز پس از دستگیری زیر شکنجه به قتل رسید. امروز ۱۸ دی ماه، شکنجه گران اوین پس از چند روز سکوت، با سراسیمگی خبر جان باختن اسینا قنبری را تحت عنوان “خودکُشی” اعلام کردند.

خبر جان باختن سینا قنبری تحت عنوان جعلی “خودکُشی” در شرایطی توسط جانیان و آدمکشان جمهوری اسلامی اعلام گردیده است، که پیش از این “کمیته پیگیری بازداشت های دی ماه۹۶” به نقل از زندانیان آزاد شده، خبر داده بود که سینا قنبری”که چند روزی در قرنطینه زندان اوین در بازداشت بود، به دلایل نامعلومی جان سپرده است”.

به قتل رسیدن سینای جوان در شکنجه گاه اوین که از آن به عنوان  قرنطینه نام برده می شود، یادآور کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشت گاه کهریزک است. جوانانی که در رویداد های پس از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ۱۳۸۸، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه  کهریزک، زیر شکنجه های مرگ آور آدمکشان جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.

مرگ سینا قنبری و اعلام مفقود شدن “اشکان آبسواران” پس از دستگیری، یک هشدار جدی برای در خطر بودن جان همه دستگیرشدگان روز های اخیر است. خطری که سازمان فدائیان (اقلیت) پیش از این در ۱۴ دی ماه، طی اطلاعیه ای نسبت به آن هشدار داد و اعلام کرد: “جان دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در خطر است”. جان باختن “سینا قنبری” در شکنجه گاه اوین، هم اینک هشدار سازمان ما را جدی تر کرده است.

کارگران، جوانان سلحشور، مردم مبارز و توده های بپا خاسته!

به یاری دستگیرشدگان بپا خیزیم و نگذاریم ماجرای بازداشتگاه کهریزک بیش از این در زندان اوین تکرار شود. اگر به اعتراض بر نخیزیم، اگر عرصه را بر آدمکشان و شکنجه گران جمهوری اسلامی تنگ و تنگتر نکنیم، بازداشت شدگان دیگری به سرنوشت سینا قنبری دچار می شوند.

آدمکشان جمهوری اسلامی طی ۳۸ سال گذشته همواره نشان داده اند که برای منکوب کردن توده ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، قبل از هر چیز به سر وقت زندانیان و بازداشت شدگان می روند. بازداشت شدگان روزهای اخیر، اولین قربانیان اعمال جنون آمیز بازجویان شکنجه گر و سیستم قضایی فاسد جمهوری اسلامی هستند. به یاری آنان بشتابیم و برای آزادی آنان، دست به اقدامات اعتراض آمیز همه جانبه بزنیم. با خانواده های آنان در جلوی زندان ها و مکان های بازداشتی، برای آزادی بی قید و شرط آنان، همگام و هم صدا شویم.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن همدردی عمیق با خانواده سینا قنبری، مصرانه اعلام می کند که جمهوری اسلامی و بازجویان شکنجه گرش قاتل سینای جوان هستند.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن محکومیت و ابراز تنفر عمیق از جنایات جمهوری اسلامی، بار دیگر بر آزادی فوری و بی قید و شرط همه  بازداشت شدگان تاکید دارد.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۸ دیماه ۱۳۹۶

 

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

فراخوان به آکسیون،در مخالفت به سفر ظریف نماینده‌ی حکومت چپاول و سرکوب جمهوری اسلامی به بروکسل

و حمایت از مبارزات مردم ایران

                                                                        پنج‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸

 

جواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی ایران، نماینده­‌ی رژیمِ تئوکراتیک جمهوری اسلامی به بروکسل دعوت شده است تا با سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار و در مورد «توافقات هسته‌ای» صحبت کند؛ اما کیست که نداند هدف بحث بر سر تنظیم روابط بین‌المللی و سرکوب داخلی در شرایط زیر سوال رفتن مشروعیت کلیت نظام جمهوری اسلامی به قدرت و همت مبارزات مردم در خیابان‌های خونین سراسر ایران است.

کیست که نداند خشم و نارضایتی و مبارزات سراسری مردم و به چالش کشیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی کلیه‌ی معادلات ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی را بر هم زده است. متحدین و مخالفین جمهوری اسلامی را وادار کرده است تا در روابط سیاسی – اقتصادی خود تجدید نظر کنند و راوابط جدیدی بر اساس منافع سرمایه‌دارانه‌ی خود اتخاذ نمایند.

بله! نماینده­‌ی جمهوری اسلامی در شرایطی به بروکسل می‌آید که کماکان و کمابیش مردم هر شب در خیابان‌ها مبارزه می‌کنند و شعار «جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم!» می‌دهند؛ بیش از ۲۵ نفر در خیابان‌ها کشته‌شده‌اند، هزاران معترض دستگیر شده در زندان هستند و هر ساعت خبر مرگ یکی از آن‌ها می‌رسد، صدها دانشجو و فعال سیاسی و کارگری و … در خانه‌ و محل کارشان دستگیر شده‌اند، صدها نفر از خانواده‌ها در مقابل زندان‌ها تحصن کرده‌اند و خبری از عزیزان‌شان ندارند و …

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که صدای خشم و اعتراض و مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، جوانان بی‌کار و ملل ستمدیده­ را در پیوند با فرودستانِ جهان هر چه رساتر فریاد زنیم!

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید!

با ما همراه شوید تا اعلام کنیم که این پیوند ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی، به تقویت بنیادگرایی اسلامی و سرمایه‌داری در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران و جهان خدمت خواهد کرد.

با ما همراه شوید تا همراه هم بتوانیم دولت‌های غربی را که در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی عقد اتحاد می بندد، وسیعا افشا کنیم.

با ما همراه شوید تا در یک مبارزه­‌ی انترناسیونالیستی­، سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی را تسریع کنیم.

زمین و زمان را به هم بدوزیم و هم­دستیِ پلیدِ دولت‌های غربی و رژیمِ جمهوری اسلامی ایران را افشا کنیم.

 

ما از تمامى شما مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و همچنین تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها، احزاب، تشکل‌هاى سیاسی و اجتماعى، ایرانی و غیر ایرانی دعوت می‌کنیم که به این مبارزه‌ی متحد بپیوندند تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را با قدرت بیاراییم.

 

مکان: میدان شومان در بروکسل

Rond-point Robert Schuman,1000 Bruxelles

 

زمان: روز پنجشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۲ تا ۱۴

شورای حمایت از مبارزات مردم در ایران – بلژیک

برای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرح ابتکار عمل‌های مبارزاتی با برگزار کننده‌گان تماس حاصل نمایید:

۰۴۸۹۷۴۳۵۶۲

shora.hemayat.mardom.belgium@gmail.comV

مرگ بر جمهوری اسلامی، ادامه انقلاب است!!!

دستگیری فعالین کارگری و دانشجویی را محکوم کرده از مردم مبارز می خواهیم در جهت آزادی دستگیر شدگان و آزادی معلمان و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به کمک خانواده دستگیر شدگان و زندانیان بشتابند.
رفیق شاهرخ در سال ۱۳۸۶ نوشت “طنین صدای پای انقلاب می اید، به ندای انقلاب لبیک بگوییم ” و همچینن در سال ۱۳۹۱ در زندان همراه با همبندیان خود نوشتند “نگذاریم شکست انقلاب ۵۷ دوباره تکرار شود” http://chzamani.blogspot.ca/2013/02/22.html
طی روز های اخیر جمهوری اسلامی فاشیستی سرمایه داری به اشکال مختلف اقدام به دستگیری دانشجویان و کارگران کرده است ، بسیاری از دانشجویان را در محل کار، در منزل ، در کوچه و خیابان که برای انجام کارهای روزمره تردد می کردند ، دستگیر می کنند. ما ضمن محکوم کردن هر گونه دستگیری و سرکوب اعتراضات خواستار آزادی فوری دستگیر شده ها و زندانیان هستیم.
از مردم مبارز ، جوانان و فعالین و از تشکل های مستقل کارگران ، معلمان و دانشجویان می خواهیم برای مقابله با دستگیری ها و جلو گیری از اذیت و آزار دستگیر شدگان با سرعت و گستردگی هر چه بیشتر عکس و مشخصات دوستان و اعضای خانواده دستگیره شده خود را منتشر نمایید و در همین حال در مقابل زندانها و دادگاه ها به تجمع خانواده ها بپیوندید و با گسترش و تداوم تجمع های فوق خواهان آزادی باز داشت شده ها و زندانیان شوید .
کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و مردان مبارز : بدانید کمر جمهوری اسلامی زمانی خواهد شکست که در مقابل اعتراضات شما مجبور شود زندانیان را آزاد کند و پس از ان دیگر توانایی دستگیری و زندانی کردن را نخواهد داشت ، بنا براین با تمام توان برای آزاد سازی بازداشت شدگان و زندانیان به کمک خانواده ها بشتابید.
مردم مبارز و رفقا: نان و آزادی مردم ایران امروز به هم گره خورده است ، امروز بدون آزادی نمی توانیم نان بدست بیاوریم و بدون نان نمی توانیم آزادی کسب کنیم، برای آزادی زندانیان که فرزندان مبارز شما هستند بر خیزید و قامت راست کنید که بر خواستن شما بساط ظالمین و استثمار گران را در هم خواهد کوبید.
ما از احزاب و تشکل ها و نهاد های مدافع قیام مردم ایران می خواهیم لیست اسامی دستگیر شده ها را به نهاد های بین المللی داده و پیگیرانه از آنها بخواهند جمهوری اسلامی را وادار به مشخص کردن محل نگهداری و وضعیت زندانیان و ثبت اسامی با پذیرش مسئولیت در نهاد های بین المللی و اقدام به آزادی فوری بازداشت شدگان و زندانیان کنند. ما در زیر لیست تعدادی از بازداشت شدگان اخیر را منتشر می کنیم و از مردم مبارز و خانواده ها می خواهیم به گستردگی اسامی و مشخصات بقیه را نیز در شبکه های اجتماعی منتشر نمایند تا جمهوری اسلامی نتواند در بی خبری از بازداشت شدگان سو استفاده کرده یا انها را دچار اذیت و آزار نماید.

مرگ بر جمهوری اسلامی
بر قرار با حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
۱۴ دی ماه ۱۳۹۶

اسامی دانشجویان بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستانها که تا کنون به دست ما رسیده است :

۱- لیلا حسین زاده، ۲- سینا ربیعی،۳ – محسن حق شناس، ۴ – میکائیل قلی راد،۵ – پدرام پذیره،۶ – محمد محمدیان، ۷- علی مظفری،۸- مهدی وهابی ثانی،۹- سهیل موحدان،۱۰ – آرش آوری، ۱۱ – دانیال ایمان، ۱۲ – امیرحسین علم طلب، ۱۳ – مجید اکبری، ۱۴ – محسن ترابی، ۱۵ – کسری نوری،۱۶ – عارف فتحی،۱۷ – محسن میرمحسنی، ۱۸ – احسان محمدی، ۱۹ – سینا عِمران، ۲۰ – تارخ ملکی روزبهانی،۲۱ – سها مرتضایی، ۲۲ – محمد احمدیان هروی،۲۳ – نگین آرامش،۲۴ – محمدامین اصانلو، ۲۵ – یاسمن محبوبی،۲۶ – حسام حسین‌زاده، ۲۷ – پیمان گراوند، ۲۸ – سما درخشانی، ۲۹ – فائزه عبدی پور، ۳۰ – مجید مسافر، ۳۱ – محمد خانی، ۳۲ – سیاوش امجدی، ۳۳ – محسن شاهسون، ۳۴ – سینا غفاری، ۳۵ – محمد شریفی مقدم ریابی،۳۶ – فرشید تاج میری،۳۷ – نبی تردست، ۳۸ – امید جمشیدی،۳۹ – امین خسروی،۴۰ – علی اسدی،۴۱ – علی براتعلی، ۴۲ – سهیل آقازاده ۴۳ – علی قدیری.،۴۴ – وجید مظهری ، ۴۵ – میثم شریف ، ۴۶ – محمد انصاری ۴۷ – سعید موحدان
اسامی فعالین کارگری دستگیر شده که تا کنون به دست ما رسیده است :
۱- مهدی حسینقلی زاده ۲ – علیرضا معینیان ۳ – مهدی توپچی ۴ – مسلم احمدی بلوطکی