صندوق همبستکی با کارگران ایران – کانادا:اطلاعیه به مناسبت درگذشت رفیق رحمان نجات

طبقه کارگر ایران یکی از یاران ثابت قدم خود را از دست داد

با اندوه فراوان شاهد از دست رفتن رفیق عزیز و گرانقدرمان رحمان نجات هستیم. رفیق رحمان در روز جمعه ۱۴ جولای ۲۰۱۷ بدنبال حادثه ای نادر و جانگداز در شهر سلیمانیه، کردستان عراق، جان باخت.

رحمان نجات از فعالین متعهد و وفادار جنبش کارگری و فعال قدیمی جنبش کمونیستی و از کادرها و پیشمرگان حزب کمونیست ایران و کومله، و عضو اتحاد بین المللی، و نیز از اعضای اولیه و تشکیل دهندگان صندوق همبستگی با کارگران ایران- کانادا و از بازرسین قبلی آن بود.

رفیق رحمان نجات با برخورداری از ارزش های خوب و برجسته کارگری و کمونیستی و طی چند دهه مبارزه انقلابی به همرزم و رفیقی صدیق و صمیمی و بی ریا و با محبت بدل شده بود.

از دست رفتن رفیق رحمان نجات را به آرام عزیز و رفیق مینوی گرامی و به همه دوستان و رفقایش و به فعالین جنبش کارگری و کمونیستی تسلیت می گوییم.

یادش همیشه زنده و گرامی خواهد ماند

صندوق همبستکی با کارگران ایران – کانادا

 جولای ۲۰۱۷۱۵

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی‌ کار در ۱۳ ژوئن

 

 پنج سندیکای کارگری بزرگ در فرانسه (ث.ژ.ت.، سی. اف. دی. ت، اف. اس. یو.، اونسا، و سولیدر) با انتشار فراخوانی از همه تشکلات کارگری بین المللی شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار خواسته اند که با شرکت در تظاهرات ایستاده در برابر دفتر این سازمان به نقض “ابتدایی ترین حقوق کارگران” در ایران اعتراض کنند.  در این فراخوان،  به ویژه بر خواست آزادی کارگران زندانی، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق حضور نمایندگان مستقل کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار تاکید شده است.

در حالی که  تشکلات مستقل  کارگری در ایران با سرکوب مستمر رژِیم جمهوری اسلامی روبرو هستند، فعالین کارگری و معلمان دستگیر و زندانی می شوند و ابتدایی ترین حقوق کارگران ایران توسط این رژیم  پایمال می گردد، رژیم اسلامی اجازه می یابد که هر سال نمایندگان تشکلات به اصطلاح کارگری اما وابسته به خود را تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار بفرستد. تشکلات و نهادهای مستقل کارگری ایران و ما نیز به سهم خود طی سال های متوالی با تهیه پرونده های قطور از نقض حقوق کارگران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی، از جمله نقض مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، مانند حق تشکل مستقل و قراردادهای دستجمعی، از تشکلات کارگری جهانی در خواست کرده ایم که در همبستگی با کارگران ایران، به مماشات سازمان جهانی کار با رژیم اسلامی و نادیده گرفتن و یا کم بها دادن به نقض حقوق بنیادی کارگران در ایران اعتراض کنند، و از جمله  مخالفت با  حضور نمایندگان قلابی کارگری از ایران در اجلاس سازمان جهانی کار را در دستور کار خود قرار دهند.

دولت ایران اگر چه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر حق آزادی انجمن، تشکل مستقل و پیمان های دستجمعی را رسما امضا و تصویب  نکرده است، اما طبق موازین این سازمان،  جمهوری اسلامی به صرف عضویت در سازمان جهانی کار، موظف به رعایت مقاوله نامه های بنیادی این سازمان از جمله دو مقاوله فوق است. با اینکه پرونده نقض این مقاوله نامه ها تحت فشار تشکلات کارگری بین المللی، چندین  سال پیش در گزارش های سازمان جهانی  کار، طرح و ثبت شد، با اینحال  تا کنون اقدام مشخصی در این مورد توسط این سازمان انجام نگرفته است و موضوع در”تعامل” و گفتگوی مقامات این سازمان با رژیم به حاشیه رانده شده است.

افزون بر این، هم اکنون دو پرونده دیگر از نقض مقاوله نامه های سازمان جهانی  کار توسط رژیم،  به دنبال شکایت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC    در سازمان جهانی کار مفتوح است: بنا به گزارش این کنفدراسیون، دولت ایران مقاوله نامه ۹۵ سازمان جهانی کار مبنی  بر حمایت از پرداخت به موقع دستمزدها را که به تصویت ایران نیز رسیده، نقض کرده است.  این کنفدراسیون به سازمان جهانی کار گزارش داده است که از ماه مارس ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ در مجموع ۷۵۲۸۵۶ شکایت توسط کارگران ایران نسبت به نپرداختن دستمزدها صورت گرفته است.  بعلاوه این کنفدارسیون در شکایت خود اعلام  کرده است که در سال۲۰۱۴ یک میلیون نفر از کارگران ایران با عدم پرداخت دستمزدها مواجه بودند و اضافه می کند که بعضی از کارفرمایان دستمزد کارگران را تا پنج سال پرداخت نکرده اند.  همچنین بنا به شکایت این کنفدراسیون، مقاله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در مورد ایمنی و سلامت در محیط کار در ایران نقض می شود. طبق گزارش ها، در ایران به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ایمنی در محیط کار هر سال تعداد زیادی از کارگران جان خود را از دست می دهند و یا مجروح و مصدوم می شوند.  تنها در سال ۱۳۹۵  بنا به گزارش پزشکی قانونی ۱۶۴۵  نفر از کارگران جان خود را در نتیجه حوادث کار و در واقع به دلیل طمع سرمایه داران و کارفرمایان برای کسب سود بیشتر از دست دادند و تعداد بسیار بیشتری مصدوم و مجروح شدند. حادثه دلخراش اخیر در معدن یورت در استان گلستان که منجر به کشته شدن دستجمعی بیش از ۴۰ نفر از کارگران گردید نمونه ای است از نتایج جنایت کارانه رژیم اسلامی در نقض استانداردی های ایمنی کار.      

نقض حقوق کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی تنها به موارد فوق محدود نیست؛ همه حقوق بنیادی کارگران و از جمله تمام مقاوله نامه های سازمان جهانی کار بطور مستمر در ایران نقض و زیر پا گذاشته می شود. بنا به ماهیت و ساختار سازمان جهانی کار به عنوان تشکیلاتی از سازمان  ملل، هیچ کارگر آگاه، توهم و امیدی به اقدام اساسی از سوی این سازمان در دفاع از کارگران ایران  ندارد. اما اجلاس سالیانه این سازمان فرصتی  است برای اعلام حمایت و همبستگی بیشتر تشکلات بین المللی کارگری با کارگران و تشکلات مستقل کارگری در ایران و اعتراض به نقض حقوق کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی.

ما از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گرد همایی در۱۳ ژوئن در برابر دفتر سازمان جهانی کار برای حمایت از کارگران ایران که نمونه ای امیدوار کننده از همبستگی بین المللی  کارگران است، به گرمی استقبال و از آن فعالانه حمایت می کنیم.

 

میدان ملل، ژنو 

ساعت ۱۲ تا ۱۴

سه شنبه، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

 

 

    اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۰ ژوئن ۲۰۱۷

info@workers-iran.org

http://etehadbinalmelali.com/ ak/

 

 

عثمان اسماعیلی:گزارش روز جهانی کارگر در شهرستان سقز

به اطلاع طبقه کارگر ومردم برابری طلب میرسانم .مبارزه تنگاتنگ کارگران سقز و فعالین کارگری با نیرو های اطلاعات و نیرو ی انتظامی .روز ۱۱اردیبهشت از ساعت ۳بعداظهر باشماره های ناشناس با من تماس گرفتند ومن جواب ندادم .بعد از چندین بار با شماره مشخصی تماس گرفتند گفتند عثمان خونه هستی گفتم بله شما ..گفتند ما از اماکن تماس میگیریم حاجی گفته به عثمان بگویید بیایید اینجا باهاش کاردارم منم در جواب گقتم من کاری با حاجی ندارم و نمی آیم .دوباره بعد از یک ساعتی دوباره تماس گرفتند وگفت من حاجی ام شما چرا پیش من نمی آیید. منم گفتم: من کاری در آنجا ندارم و نمی آیم .گفت پس من می آیم پیش شما منظورش منزل شخصی من بود.جلوی درب منزل آمدند حاجی و یکنفر که هر دونفر لباس شخصی داشتند .منم فهمیدم اینها از اماکن نیستند بلکه ازطرف اطلاعات سقز آمدند.حاجی بیسیم به دست گفت :من عاجزانه ازشما خواهش میکنم امروز بیرون نیایید منم در جواب گفتم :چرا من به خیابان میروم .گفت مثلا درخیابان چکارمیکنی .گفتم از میدان آزادی تا میدان هه لو( عقاب) .برای برگزاری روز جهانی کارگر میروم و بین مردم شیرینی پخش میکنم و برای مردم در مورد روز جهانی کارگر توضیح میدهم.به نظر شما این چه ضرری دارد؟ حاجی گفت خیلی ضرر دارد، شما اگر این کار را انجام دهید با شما برخورد قانونی می شود و چندین بار دوباره خواهش کرد که حرف من را گوش بده و به خیابان نروید و اگر هم حرف من را گوش نمی کنید دادستان شهرستان سقز گفته است: عثمان باید پیشم باهاش صحبت کنم.منم گفتم: من کاری نکرده ام که پیش دادستان بیایم و بعد از جر و بحث فراوان که در حضور همسرم مروارید شریف پور و پسرم آرمان اسماعیلی و برخی از همسایه ها، حاجی گفت: ما روز جهانی کارگر را برگزار کردیم چرا نیامدید؟ گفتم: اگر به نفع طبقه کارگر برگزار کردید دستتون درد نکنه ما هم در خیابان برگزار می کنیم چه اشکالی دارد و وظیفه شما این است به عنوان یک مامور از ما محافظت کنید. گفت در خیابان خیلی خطر دارد‌. حاجی رفت و بعد از آن من خودم را اماده کردم که به خیابان بروم.به سر کوچه که نگاه کردم دو نفر با ماشین ۲۰۶ نقره ای ایستاده بودند. از خونه بیرون امدم که به طرف خیابان بروم مامورها آمدند و جلوی من را گرفتند گفتند مگه حاجی نگفته که به داخل شهر نروی؟گفتم من قولی نداده ام که نروم، از جان ما چه می خواهید، گفتم می خواهم بروم از سوپر مارکت سرکوچه نان بخرم .انها فکر کردند برمی گردم خونه و از فرصت استفاده کردم و داخل شهر رفتم. ماموران لباس شخصی اطلاعات و نیروی انتظامی داخل شهر حضور داشتند.به طرف میدان هه لو(عقاب) حرکت کردم به سید علی حسینی رسیدم یکی از کارگران ساختمانی و همیشه یار و یاور طبقه کارگر بوده و هست و متوجه شدیم که سیمای سرشناس جنبش کارگری جناب آقای محمود صالحی در خیابان حضور داشته و نیروهای اطلاعات جلوی او را گرفته اند و محمود صالحی مثل همیشه جلوی نیروی اطلاعات ایستادگی کرده بود و با انها تند برخورد کرده که شما چکاره اید که به من می گویید به خیابان نیایم، خود شما چرا در خیابان هستید. من امده ام روز کارگردر خیابان ها جشن بگیریم .آنها کاک محمود را تهدید کردند که داخل ماشین بیاید و حتی او را به داخل ماشین هل داده بودند و همسر و فرزندان محمود خیلی قهرمانانه وبا لحن تندی نگذاشته بودند محمود تنها باشد ومامورانی که در انجا حضور داشتند همه کارگران را پراکنده کردند. مامورین نگذاشتند ما به طرف میدان هه لو برویم و مارا به طرف میدان آزادی برگرداندند و بعد از یک بحث و جدل فراوان مامورین گفتند ما می رویم کاری با ما ندارید؟من با سید علی حسینی به طرف میدان هه لو برگشتیم. برخی از دوستان کارگر با خانواده هایشان هنوز در میدان حضور داشتند و تمام تلفن های ما کنترل شده بود، حدود یک هفته هم هست که جلوی فیس بوک من را گرفته اند
و تلفنی خیلی از کارگران و فعالین کارگری را تهدید کرده بودند ولی به نظر من مامورین با این همه دب دبه و کب کبه نگذاشتند ما با پلاکارد به میدان و خیابانها بیاییم، ولی مراسم روز جهانی کارگر از توازن قوا در مقابل نیروهای اطلاعات و انتظامی برخوردار بود، به شهادت مردم شهرستان سقز که در خیابان ها حضور داشتند. من از تک تک کارگرهایی که با خانواده هایشان به خیابان امدند و عقب نشینی نکردند کمال تشکر را دارم و به نظام سرمایه داری ثابت کردم ما از هیچگونه تهدید و بگیر و ببندی نترسیدیم و کارگران فقط می توانند به نیروی خودشان اتکا کنند.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر
۱۳۹۶/۲/۱۱ سقز( عثمان اسماعیلی)

فراخوان تظاهرات:علیه سفر ترامپ نماینده‌‌‌ی فاشیست نظام سرمایه داری- امپریالیستی آمریکا به بلژیک

 

قرار است روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه می، دونالد ترامپ برای شرکت در نشست سران ناتو به بروکسل – پایتخت بلژیک و پایتخت اتحادیه‌ی اروپا – بیاید.

قرار است ترامپ برای تقویت پایه‌های وحدت سیاسی و نظامی دولت فاشیستی خود با دیگر کشورهای عضو ناتو به بروکسل بیاید.

قرار است تکیف پیمان‌ها و بودجه‌های نظامی آتی و جنگ‌های وحشیانه‌تر علیه مردم جهان روشن تر شود.

قرار است مدافعین اصلی سیستم سرمایه‌داری / امپریالیستی در این دیدار راهی برای دفاع هرچه بیشتر از این سیستم ستم و استثمار پیدا کنند.

قرار است قرار است این دیدار  به پیشبرد سیاست‌های فاشیستی ترامپ نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر جهان، خدمت کند.

قرار است چرخه‌ی ستم و استثمار، جنگ، کشتار، تخریب محیط زیست، زن‌ستیزی، تعصبات مذهبی‌، همجنس‌گراهراسی، نژادپرستی، دیگرهراسی، مهاجرت، آوارگی، بردگی، بی‌آیندگی و… تحت رژیم فاشیستی آمریکا و بال و پر گرفتن جنبش‌های فاشیستی و راست افراطی در اروپا گسترده‌تر شود.

بله! چون ترامپ نماینده‌ی عقب‌افتاده‌ترین، پوسیده‌ترین و ارتجاعی‌ترین ارزش‌ها و ایده‌هاست و تمام فجایع سیستم را یک‌جا در رژیم خود جمع کرده است. حاکمیت فاشیستی  که تهدیدی برای بشریت و کل کره زمین است. امروزه خطر فاشیسم  نه تنها بر آمریکا، بلکه دراروپا و کل جهان سایه انداخته است.

به همین دلیل نباید سکوت کنیم!

باید روز ۲۴ می به خیابان بیاییم!

باید به صف تظاهرات مردم بپیوندیم!

چون ما معترضیم به حضور کسی که:

زنان را چیزی جز ابزار شهوت و بچه‌زایی نمی‌داند،  آواره‌گان جنگ‌های امپریالیستی را مقصر اوضاع بحرانی دنیا می‌نامد، مهاجرین و قربانیان فجایع سرمایه‌داری را  جمعیت اضافی می‌داند، علم را سد راه گسترش خرافه و مذهب می‌داند، استثمار و بهره‌کشی را نماد برتری و قدرت می‌داند، در تخریب باقی‌مانده‌ی محیط زیست و کره‌ی زمین در خدمت به سود سرمایه ابایی ندارد، با وعده‌ی عظمت‌طلبی سفید/مسیحی آمریکا می‌خواهد میلیون‌ها نفر را طعمه‌ی نژادپرستی، دیگری‌هراسی و تنفر پراکنی کند. کسی که برای رسیدن به این اهداف ابایی از جنگ‌افروزی بیشتر و کشتار ندارد و برای دستیابی به «عظمت آمریکا» انگشت خود را بر دکمه‌ی بمب‌های هسته‌ای آماده گذاشته است.

فرصت تعلل و تردید نیست. باید زمین و زمان را به هم بدوزیم تا جلوی رشد هر چه بیشتر فاشیسم و بنیادگرایی مذهبی‌ و هر نوع نیروی واپس‌گرایی که بشریت و کره زمین را تهدید می‌کند، گرفته شود. مبارزه علیه دهشت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی جدا از مبارزه‌ علیه بنیادگرایی مذهبی نیست، این دو قطب واپس‌گرا در حین اختلاف، یکدیگر را تقویت می‌کنند. مبارزه علیه فاشیسم و راست افراطی در غرب، جدا از مبارزه‌ی ما علیه رژیم زن ستیز و سرکوبگرجمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای بنیادگرای اسلامی نیست.

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس و کمیته‌ی جوانان در بلژیک و در همبستگی با کارزار «نه به فاشیسم!» (Refuse Fascism) از همه‌ی نیروها، احزاب، سازمان‌ها، تشکلات و افراد ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌کنیم  که  به صف تظاهرات اعتراضی بپیوندند تا بتوانیم در همبستگی با مردم و نیروهای انقلابی در آمریکا صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را برای به زیر کشیدن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس گسترده کنیم.

زمان: ۲۴ می ۲۰۱۷ ساعت ۱۷

مکان: ایستگاه نورد (Brussels-North station)

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – بلژیک

کمیته جوانان بلژیک

۸mars.com

belgium@8mars.com

youtube.com/8marsorg

facebook.com/8marsorg

committeebe.org

facebook.com/committeebe

 

راخوان گزارشگران: در برابر بیداد علیه کارگران ایران ساکت نمانیم!

چند روزی از جشن اول ماه مه، روز همبستگی کارگران جهان نگذشته است که خبر دردناک مرگ کارگران معدن یورت در استان گلستان به گوش می رسد. انفجار معدن «یورت»، ناشی از رفتار فاجعه بار و ضد انسانی جمهوری اسلامی در قبال کارگران ایران است. طی روزهای گذشته، دستگیری کارگران معترض به ممنوعیت برگزاری جشن روز کارگر، دغدغه حکومت اسلامی بود. رژیم اسلامی ایران، هر گز خود را در تامین جانی کارگران مسئول نمی داند. حوادث کاری در سراسر کشور بیداد می کنند و محیط های کاری به شدت ناامن اند. کارگران ایران در هیچ زمینه ای از مناسبات کاری، امنیت جانی و مالی ندارند. همواره حقوق معوقه آنان از جمله موضوعات اعتراضی آن‌ها است. حداقل دستمزد کارگران ایران ۴ برابر زیر خط فقر ارزیابی می شود. فعالین کارگری شناخته شده و مورد اعتماد کارگران، در زندان ها در سخت ترین شرایط بسر می برند.

در پی وقوع انفجار در معدن یورت، ده ها کارگر در عمق هزار و دویست متری زمین مدفون شده و جان خود را از دست داده اند. بر طبق گزارشات این معدن راهی برای خروج اضطراری ندارد و یک طرفه است. کارگران محبوس در این معدن در طی ماه های گذشته از دریافت حقوق شان محروم بوده اند و دستمزدهای آنان به‌ موقع پرداخت نشده است.

بنا بر گزارشات، پیش از این هرگونه اعتراض کارگران به نا امن بودن محیط کار در این معدن با اخراج روبرو می شد. رسانه های حکومتی اخبار ضد و نقیضی از وضعیت محبوس شدگان و مصدومین این فاجعه به افکار عمومی می‌دهند و  وزیر کار جمهوری اسلامی کارگران محبوس را مقصر این فاجعه دانسته است حال آنکه کارگران معدن یورت، پیش از آینکه این حادثه مرگبار روی دهد، خطر نشت گاز را بارها به مسئولین گوشزد کرده بودند.

ما فعالین سیاسی و اجتماعی، ضمن تاثر فراوان از وقوع این حادثه و محکوم کردن سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی، به خانواده‌های جان باختگان و همکاران آنان تسلیت می‌گوییم و از تمامی نهادها و تشکل های کارگری بین المللی، وجدان های بیدار و ارگان های مدافع کارگران و حقوق بشر خواستاریم تا سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم نمایند و مراتب اعتراض خود را به مسئولین جمهوری اسلامی ابراز نمایند.

گزارشگران

۰۴ .۰۵٫۲۰۱۷

 شورای ﺣماﻳت از مبارزات ﺁزادﻳخﻮاهانه مردم اﻳران- استکهلم:گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

ول ماه مه در شرایطی فرا میرسد که جهان در چنگال بحران های اقتصادی وسیاسی به نفس افتاده است .خورشید بخش بزرگی از جهان بر جسد ها طلوع و در دریای خون کودکان وزنان ومردم بی دفاع غروب میکند . ضرورت تغییرات بنیادی در همه کشور ها بیشتر از هر وقت ملموس وقابل رویت است .از اینروجنگ افروزان و سرکوبگران برای نجات سرمایه داری ، پیکر جامعه آبستن تغییر را آماج حملاتی بی وقفه قرار داده اند .ایده های منسوخ وضد انسانی از گورستان سر برآورده و به خدمت سرمایه کمر بسته اند. داعش ، القاعده ،و ……جمهوری های اسلامی یکی پس از دیگری و دین گرایی و ناسیونالیسم بدنبال فرمانروای مناسب خویش در خیل سرمایه داران ظهور میکنند تا سرمایه را از انظار مخفی کنند .رشد راسیسم وبر پا شدن دیوارهای مرئی ونامرئی ناسیونالیسم وعروج جریاناتی جون ترامپ همه برای پنهان کردن این واقعیت عریان است که: جهان بر گرده میلیاردها مردم کارگر وزحمتکشی میچرخد که از اولیه ترین امکانات زندگی محرومند وزیر بار ملزومات سود آوری سرمایه دست وپا می زنند. قوایی که در چنگال بحران ها از تشکل های محلی و بین المللی خویش بازمانده است وراهی جز متشکل ومتحد کردن خود ندارد . اول ماه مه روز نمایش قدرت وحضور این قدرت سرکوب شده جهانی است .روزیست که این طبقه بزرگ جهانی از قوای خویش سان می بیند و بعنوان عامل تغییر اوضاع کنونی بمیدان نبرد می اید.
در ایران استبداد مذهبی وعقب ماندگی اقتصادی به اضافه بحران های بین المللی مبارزات طبقه کارگر ایران را مورد هجوم قرار داده است .پراکندگی در صفوف کارگران علاوه بر سرکوب و ترفندهای سازماندهی کار محصول بحران های در ، حاکم بر جنبش است . به علت همین پراکندگی است که مبارزات کارگران و زحمتکشان علیرغم وسعت حوادث اجتماعی وبعنوان آلترناتیو وضع موجود برجسته نمی شود .تلاش بسیاری میشود تا این طبقه در حاشیه حوادث قرارگیرد .در حالیکه طبقه کارگر نه تنها به لحاظ تاریخی بلکه به شهادت حجم مبارزات کنونی اش که در سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته است باید در مرکز هر تحول اجتماعی در ایران قرار گیرد .مطالباتش از انرو که میلیونها کارگر و خانواده کارگری را در بر میگیرد باید به مطالباتی اجتماعی تبدیل شود .متاسفانه پراکندگی در صفوف و مبارزات کارگران از یکسو وسرکوب از سوی دیگر مانع برجستگی طبقه و این مطالبات است . حضور تئوریها و تاکتیک هایی که این وضعیت را توجیه و ابدی میکنند مزید بر علت قرار دارد .اول ماه مه فرصتی است تااتکاء به خویش و وحدت و تشکیلات در صفوف کارگری تقویت و برجسته شود .
مقارن شدن امسال با انتخابات قلابی رژیم مذهبی وسرمایه داری ایران فرصت خوبی است تا بی ربطی این انتخابات به طبقه کارگر در راهپیمائیها وتجمعات واعتراضات و تبلیغات برجسته شود .باید گفت که دلیل طبقه کارگربرای عدم شرکت در انتخابات فقط حضور مهره های جنایتکار یا انتخابات قلابی نیست .بلکه در درجه اول بی ارتباطی این انتخابات به زندگی میلیونها خانوار کارگری است که زیر خط فقر زندگی میکنند .میلیونها مردمی که بر سرنوشت خود ذره ای دخالت ندارند و حتی از حق تشکل و اعتصاب واعتراض به این فقر دامنگیر برخوردار . نیست »انتخابات« نیستند .مردمی که حضورو مشکلاتشان موضوع بحث
حضور طبقه کارگررا باید بعنوان آلترناتیو حکومت ودولت موجود مطرح کرد .انقلاب کارگری تنها پاسخ مناسب به بحرانهای کنونی است .از اینرو طرح و حمایت از خواسته های جنبش های اجتماعی مثل زنان و …..مسئله ای محوری در مقابله با نیروهائیست که در انزوای طبقه کارگر ونادیده گرفتن خواستهایش تلاش میکنند. حضور یک پارچه و تاکید بر خواستهای مشترک مثل حق تشکل واعتصاب وحقوق متناسب با ملزومات زندگی کارگری وآزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در اشکال مبارزاتی مختلف میتواند محور حرکات اول ماه مه در ایران باشد.
زنده باد همبستگی کارگری زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
زندانهای سیاسی برچیده باید گردد
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
زنده باد اول ماه مه!
در گرامی داشت روز جهانی کارگر و همبستگی طبقاتی کارگران

ﺁشنائی بیشتر و گفتگﻮ های دوستانه همراه با ، ترﻳبﻮن ﺁزاد : فرصتی برای بحث، تبادل نظر فعالین کارگران و نیروهای چپ و سﻮسیا لیست، با تجاربی از کشﻮرهای مختلف ، درعرصه جنبش کارگری سخنرانی و پیامهای کﻮتاه ــ مﻮزﻳﮏ شعر و سرودهای انقلابی . امکان ترجمه سﻮئدی و فارسی فراهم است . ﺁغاز میشﻮد ۴۱ مﻮجﻮد است و مراسم ساعت ۴۱ نﻮشیدنﻰ و غذا از ساعت همراه با شﻮرا در مراسم اول مه شرکت کنید ! ۷۴٫۱۱ تا ساعت ۴۱٫۱۱ از ساعت ۷۱۴۲ دوشنبه اول ماه مه سﻮدرا گﻮردن ـ طبقه هم کف ـ اﻳستگاه مترو :مدبﻮرﻳارپلاتسن ۷۲ محل :ﻳﻮت گاتان Länge leve första maj! Solidaritets kväll på första maj, arbetarklassens internationella dag. Tillfälle att diskutera, utbyta åsikter och bekanta oss med arbetsrörelse och vänsteraktivister från olika länder och utbyta erfarenheter. Tal och hälsning . Musik och sång. Dryck & mat finns! Möjlighet för översättning finns. Svenska och persiska . Från kl. 15.00 _ 21.00 Fri entré! Alla är välkomna! Götgatan 37, Södergården, samlingssalen. Tunnelbanna station: Medborgarplatsen
Shora i Stockholm www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobi: 0728379451
۲۰۱۲-۰۴-۴۴
شﻮراى ﺣماﻳت از مبارزات ﺁزادﻳخﻮاهانه مردم اﻳران- استکهلم