۷ قدم برای هدایت جنبش اعتراضی به سوی یک انقلاب (ویدیو)

۱��– دفاع از خود حق مسلم ماست!

پاسخ باتوم و گلولۀ حکومت را با شاخۀ گل نمی‌توان داد! کسانی که ایده‌های رومانتیکِ مبارزۀ بدون خشونت را تبلیغ می‌کنند گویا هرگز مزۀ باتوم‌ها و کتک‌های پلیس و لباس‌شخصی‌ها را نچشیده‌اند! در مقابل خشونتی که پلیس به ما تحمیل می‌کند، ما حق دفاع از خود را با هر ابزار ممکن داریم. کسی نمی‌تواند به ما بگوید از خودت دفاع نکن و زیر مشت و لگد بمیر! حق حیات، قطعاً حق مسلم ماست!

۲��– تبدیل اعتراضات خیابانی پراکنده به یک «اعتصاب عمومی» بزرگ!

ده روز از اعتراض و ضدوخورد خیابانی گذشت. سرتاسر ایران قیام کرد. اما مگر تا کِی می‌توان به اعتراضِ نامحدودِ خیابانی ادامه داد؟ بالأخره مردمی که مجبورند در طول روز سرِ کار جان بکنند و شب‌ها تظاهرات بروند، بعد از چند روز خسته و فرسوده می‌شوند. برای شکستِ حریف باید به نقطۀ حساسش ضربه زد! چه‌طور؟ یعنی منابع مالی و سودهایش را که از شیرۀ جان ما کارگران می‌گیرد و همان را برای سرکوب و حبس علیه ما استفاده می‌کند از دستش درآورد. اما چه‌طور؟ با دست کشیدن از کار! یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته، می‌تواند کشور را از بالا به پایین فلج ‌کند و نشان دهد که چه کسانی واقعاً با زور بازوی خود دارند اقتصاد را می‌گردانند: طبقۀ کارگر! یعنی اکثریت جامعه! یعنی من و شما! یعنی کارگرِ کارخانه! بنا و راننده! معلم و پرستار! کارمند و بیکار! یعنی همۀ ما که چون نه ارث کلانی داریم و نه مالِ بادآورده و نه رانت و اختلاس، مجبوریم نیروی کارمان را به انگل‌هایی که کار نمی‌کنند بفروشیم! (به قولِ خودشان به «ژن‌های خوبِ» سرمایه‌دار).

اگر همه باهم فقط یک روز متحدانه دست از کار بکشیم (اعتصاب عمومی) از سر تا پای حکومت جمهوری اسلامی فلج می‌شود! رانندگان دست از کار بکشند، خیابان‌ها قفل می‌شوند! کارگران صنعت نفت اعتصاب کنند، شیرِ فلکۀ نفت بسته می‌شود و حقوقِ نظامیانی که مردم را سرکوب می‌کنند نمی‌رسد! کارگران کارخانه اعتصاب کنند روزانه میلیاردها تومان به سرمایه‌دارانِ حاکم ضرر می‌رسد! معلمان اعتصاب کنند، میلیون‌ها خانوادۀ بچه‌دار را در سراسر کشور وارد روندِ اعتراضات کرده‌اند! کارمندان بانک اعتصاب کنند، مبادلات بانکی تعطیل می‌شود! خلاصه دستگاه دولتی آن‌ها تمام و کمال فلج می‌شود و منابع مالی به رویشان قطع می‌شود! آن وقت خواهید دید با چه سرعتی به «غلط کردن» خواهند افتاد! این است قدرتِ اعتصابِ ما کارگران! سرمایه‌داران جلوی ما به زانو می‌افتند به‌خاطر اعتصاب!

۳��– مصادرۀ فوری دارایی‌ نهادها، مقامات و سرمایه‌داران دانه‌درشت!

یک اعتصاب عمومی، هم موقتاً دستگاه دولتی را فلج می‌کند و هم قدرت واقعی کارگران را نشان می‌دهد. در نتیجه بلافاصله باید به عنوان قدم بعدی منابع عمومی را از دست شرکت‌ها و نهادهای چپاول‌گر در بیاوریم. اموال امپراتوری آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و اوقاف و غیره باید به نفع عموم مردم مصادره شود. مالکیت خصوصی بر صنایع کلان، نفت و معادن و اراضی و تجارت باید فوراً لغو شود و این صنایع زیر نظارت دموکراتیک مردم، ملی شوند. کلیۀ بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی باید منحل و در قالب یک بانک مرکزی جدید تحت نظارت مردم جامعه ادغام شوند. همچنین امتیازهای انحصاری صادرات و واردات (به‌خصوص اقلام مهم مصرفی مردم) باید لغو شود و در تمام کارخانه‌ها و ادارات برای آن‌که حجم رانت‌ها و اختلاس‌ها و حساب‌سازی‌ها مشخص بشود باید اسناد حسابداری آن‌ها علنی شوند. بعد از مصادرۀ اموال عمومی که دست مشتی رانت‌خوار بوده می‌توان منابع و ثروت‌های به‌دست آمده را با برنامه‌ریزی دموکراتیک و زیر نظارت مردمی به تأمین مسکن و آموزش و درمان و حمل‌ونقل و ترمیم محیط زیست و غیره اختصاص بدهیم و از این جهنمِ بیکاری و فقر و فلاکت و اختلاسی که امروز برایمان درست کرده‌اند راحت شویم.

۴��-کنترل و مدیریت کارخانه‌ها و ادارات به دست خودِ کارگران!

اکثر کارگران (چه کارگران صنعتی، چه معلمان، چه پرستاران و چه کارمندان اداره و غیره) سال‌های سال مویشان را در محل کار سفید کردند و بهتر از هر سرمایه‌دارِ تازه‌به‌دوران‌رسیده و رانت‌خواری می‌دانند چگونه کارخانه‌ها، ادارات، مدارس، بیمارستان‌ها و خلاصه کل اقتصاد را بگردانند. همۀ امور کارخانه را باید خودِ کارگران بگردانند! مدارس را باید خودِ معلمان بگردانند! بیمارستان‌ها را نه پزشکانِ سهامدار و کاسب‌کار که باید خودِ پرسنل بیمارستان‌ها بگردانند. دورانِ سروری سرمایه‌داران به سر آمده! دیگر آقا بالاسر نمی‌خواهیم!

۵��– نه به دخالت خارجی!

تور دوختن رهبران آمریکا و اسرائیل برای کاسبکاری از اعتراضات ما فقط ریاکاری آن‌ها را نشان میدهد. پیام ما روشن است: پایتان را از اعتراضات ما بکشید بیرون و از آن برای خودتان کیسه ندوزید! ما خودمان می‌دانیم چه‌طوری با جمهوری اسلامی تسویه‌حساب کنیم! ترامپِ بسازبفروشِ میلیاردر را چه به شورشِ گرسنگانِ ایران؟ نتانیاهوی قصابِ کودکان فلسطینی را چه به حقوق بشر؟ کارنامۀ حمایت‌های این‌ها در عراق و افغانستان و لیبی و سوریه که خاورمیانه را به خاکِ سیاه نشاند برای هفت پشت‌مان بس است! اتفاقاً هیچ‌کس به اندازۀ جمهوری اسلامی از دخالت نظامی و سیاسی آن‌ها در اوضاع ایران خوشحال نمی‌شود تا به این بهانه مردم را قصابی کند! ما همان‌طور که مخالف سرسخت دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و غیره هستیم، به همان اندازه هم مخالف دخالت آمریکا و اروپا و اسرائیل و صدور جنگ‌های خانمان‌سوزشان به اسم «دموکراسی» در منطقه هستیم!

۶��-حق تعیین سرنوشت اقلیت‌های ملی!

اقلیت‌های ملی بلوچ و عرب و کُرد و ترک، سال‌ها طعم بدترین نوع زندگی و سرکوب و تبعیض و تحقیر را چشیده‌اند. حقوق اقلیت‌های قومی و ملی- از آموزش به زبان مادری تا حق تعیین سرنوشت- باید به رسمیت شناخته شود. کسانی که امروز به هر اعتراض در این مناطق برچسب «تجزیه‌طلبی» می‌زنند، همان‌هایی هستند که فردا اگر بر سر کار بیایند، همان رویۀ کنونی حکومت مرکزی جمهوری اسلامی را علیه اقلیت‌ها به کار خواهند برد: یعنی زبان سرکوب و زور! اگر حقوق اقلیت‌ها تضمین شود، اگر حق تعیین سرنوشت آن‌ها به رسمیت شناخته شود، اگر ما بعد از سرنگونی رژیم بلافاصله شروع به توسعۀ این مناطق کنیم، خواهید که اقلیت‌های تحت ستم در این مناطق، بودن در کنار ما را به جدایی ترجیح خواهند داد. باید دست نژادپرستان آریایی و ملی‌گرایان افراطی را که با تفرقه‌افکنی در اعتراضات علیه اقلیت‌ها شعار می‌دهند بست و آن‌ها را منزوی کرد.

۷��-پیش به سوی ساخت مجلس مؤسسان انقلابی:

برخی در تظاهرات فریاد می‌زنند: «برگزاری رفراندوم!». اما سؤال اینست که قرار است رفراندوم را چه کسی برگزار کند؟ جمهوری اسلامی یا مردم؟ این‌که رژیم حاکم حاضر بشود رفراندوم برگزار کند این‌قدر مضحک است که باورپذیر نیست؛ اما اگر مردم بخواهند رفراندوم برگزار کنند واضح است که هرگز نمی‌توانند آن را در چهارچوب رژیم کنونی انجام دهند. پس حتی برگزاری چنین رفراندومی هم عملاً به بعد از سرنگونی این حاکمیت موکول خواهد شد!

ما معتقدیم به جای شعار انحرافی «رفراندوم»، باید شعار «ایجاد مجلس مؤسسان انقلابی» را مطرح می‌کنیم. مجلس مؤسسان، صرفاً هیئتی است که برای تصمیم‌گیری و تعیین نوع حکومت بعدی تشکیل می‌شود. در نتیجه محلی است که نمایندگان طبقات و اقشار مختلف و نیروهای سیاسی مختلف با برنامه‌های مختلف و متفاوت در آن حاضر می‌شوند.

اولین چیزی که باید در نظر داشت اینست که اگر طبقۀ حاکم بگوید «بسیار خُب، از فردا مجلس مؤسسان شکل می‌گیرد و همه می‌توانند نماینده داشته باشند»، ما آن را تحریم کنیم، چون می‌دانیم به قصد فریب و خرید وقت و معامله است. در نتیجه ما فقط از «مجلس مؤسسان انقلابی» دفاع می‌کنیم. یعنی زمانی از برگزاری مجلس مؤسسان دفاع می‌کنیم که نیروی مردمِ مسلح رژیم را واژگون کرده باشند و کشور یا در خلاء قدرت باشد یا جای خود را به یک حکومت انتقالی داده باشد. بنابراین مجلس مؤسسان انقلابی همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، مالِ وضعیت کنونی که هنوز حکومت سفت و سخت سر جایش است، نیست. بلکه این مجلس برای مراحل آتیۀ جنبش است؛ یعنی در شرایط انقلابی! در شرایطی که مردم می‌ریزند پادگان‌ها را اشغال می‌کنند، قیام وارد مرحلۀ مسلحانه شده و یگان‌های دفاعی مردم شکل گرفته‌اند و کارخانجات و محلات به دست شوراهای کارگری و مردمی افتاده و از دست حکومت بیرون آمده.

۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۶

کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری (منبع)

تکرار فاجعه کهریزک، اینباردر زندان اوین

سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی جوانان و توده های مبارز و آزادی خواه توسط بازجویان جنایتکار جمهوری اسلامی در قرنطینه زندان اوین به قتل رسید. سینا قنبری جوان ۲۲ ساله، از جمله میلیون ها جوان بیکار و سرخورده ای بود که به دلیل حضور در اعتراضات خیابانیِ پر شور و گسترده جوانان و مردم آزادی خواه، توسط نیروی انتظامی بازداشت شد و چند روز پس از دستگیری زیر شکنجه به قتل رسید. امروز ۱۸ دی ماه، شکنجه گران اوین پس از چند روز سکوت، با سراسیمگی خبر جان باختن اسینا قنبری را تحت عنوان “خودکُشی” اعلام کردند.

خبر جان باختن سینا قنبری تحت عنوان جعلی “خودکُشی” در شرایطی توسط جانیان و آدمکشان جمهوری اسلامی اعلام گردیده است، که پیش از این “کمیته پیگیری بازداشت های دی ماه۹۶” به نقل از زندانیان آزاد شده، خبر داده بود که سینا قنبری”که چند روزی در قرنطینه زندان اوین در بازداشت بود، به دلایل نامعلومی جان سپرده است”.

به قتل رسیدن سینای جوان در شکنجه گاه اوین که از آن به عنوان  قرنطینه نام برده می شود، یادآور کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشت گاه کهریزک است. جوانانی که در رویداد های پس از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ۱۳۸۸، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه  کهریزک، زیر شکنجه های مرگ آور آدمکشان جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.

مرگ سینا قنبری و اعلام مفقود شدن “اشکان آبسواران” پس از دستگیری، یک هشدار جدی برای در خطر بودن جان همه دستگیرشدگان روز های اخیر است. خطری که سازمان فدائیان (اقلیت) پیش از این در ۱۴ دی ماه، طی اطلاعیه ای نسبت به آن هشدار داد و اعلام کرد: “جان دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در خطر است”. جان باختن “سینا قنبری” در شکنجه گاه اوین، هم اینک هشدار سازمان ما را جدی تر کرده است.

کارگران، جوانان سلحشور، مردم مبارز و توده های بپا خاسته!

به یاری دستگیرشدگان بپا خیزیم و نگذاریم ماجرای بازداشتگاه کهریزک بیش از این در زندان اوین تکرار شود. اگر به اعتراض بر نخیزیم، اگر عرصه را بر آدمکشان و شکنجه گران جمهوری اسلامی تنگ و تنگتر نکنیم، بازداشت شدگان دیگری به سرنوشت سینا قنبری دچار می شوند.

آدمکشان جمهوری اسلامی طی ۳۸ سال گذشته همواره نشان داده اند که برای منکوب کردن توده ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، قبل از هر چیز به سر وقت زندانیان و بازداشت شدگان می روند. بازداشت شدگان روزهای اخیر، اولین قربانیان اعمال جنون آمیز بازجویان شکنجه گر و سیستم قضایی فاسد جمهوری اسلامی هستند. به یاری آنان بشتابیم و برای آزادی آنان، دست به اقدامات اعتراض آمیز همه جانبه بزنیم. با خانواده های آنان در جلوی زندان ها و مکان های بازداشتی، برای آزادی بی قید و شرط آنان، همگام و هم صدا شویم.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن همدردی عمیق با خانواده سینا قنبری، مصرانه اعلام می کند که جمهوری اسلامی و بازجویان شکنجه گرش قاتل سینای جوان هستند.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن محکومیت و ابراز تنفر عمیق از جنایات جمهوری اسلامی، بار دیگر بر آزادی فوری و بی قید و شرط همه  بازداشت شدگان تاکید دارد.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۸ دیماه ۱۳۹۶

 

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

امیر پیام :یادداشت های جنبش کارگری:گام نخست یک انقلاب

آنچه را که اکثریت مردم ایران سالها انتظارش را می کشیدند رخ داد. در برابر حیرت همگانی و در برابر وحشت طبقه سرمایه دار حاکم و کلیت نظام جمهوری اسلامی اولین گام انقلابی عظیم برداشته شد. انباشت نفرت ناشی از نزدیک به چهل سال فقر و فلاکت و نداری و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی و تحقیر و سرکوب بی وقفه با انفجاری عظیم طی چند روز در حدود صد شهر در اولین گام به ارتجاع حاکم اعلام نمود که کل بساط جمهوری اسلام باید برچیده شده و به ذباله دان تاریخ ریخته شود.

نفرت زحمتکشان و ستمکشان ایران از جمهوری اسلامی از همان ابتدا روی کار آمدن آن شروع شد و همزاد آن بود و در همه این دوران طولانی حیات رژیم، خواست و آرزوی سرنگونی آن و امید به وقوع انقلاب علیه آن، آرزو و امید همیشگی این توده تحت ستم بوده است. آرزو و امیدی که در پرتو مبارزات نسل دهه شصت، و شورش گرسنگان در سال ۷۴، و  مبارزات آزادیخواهانه مردم و دانشجویان در ۱۸ تیر ۷۸ و سپس خرداد ۸۲، و نیز جنبش آزادیخواهانه مردم در سال ۸۸ که علی رغم توسل اولیه اش به رهبری ارتجاع سبز موسوی وکروبی اما از ۱۶ آذر همان سال علیه اساس نظام چرخید، و همچنین مبارزات و اعتراضات بیشمار کارگران و زنان و جوانان و هنرمندان و خلق های تحت ستم، همچنان زنده و جاری ماند و الهام بخش بسیاری از این مبارزات بوده و هست. جمهوری اسلامی هیچگاه از کابوس «برندازی» و هراس از «برندازان» خلاصی نیافت.

اگر خود را به تفاسیر کشاف و مباحث بی پایان در باره مفاهیم «انقلاب» و «کارگر» محدود و مشغول نسازیم، آنگاه این خیزش قدرتمند توده ای که از هفتم دی ماه در برابرمان جاریست چیزی نیست جز اولین گام انقلابی که به طبقه کارگر تکیه زده است.

در این خیزش انقلابی مثل هر انقلاب دیگری اولا توده های به پاخاسته نه تنها از برآورده شدن هر ذره از مطالباتشان توسط حکومت قطع امید کرده اند بلکه خود حکومت را باعث و بانی همه مصائب شان دانسته و سرنگونی حکومت به اصلی ترین مطالبه شان بدل گشته است. دوما جمهوری اسلامی نه فقط بنا به ماهیت طبقاتی سرمایه دارانه و ساختار سیاسی استبدادی و ایدئولوژی مذهبی و سرکوبگرانه اش ثابت نموده که نه می خواهد و نه می تواند به هیچیک از مطالبات برحق توده تحت ستم پاسخ دهد، بلکه بویژه در دوره کنونی به دلایل اقتصادی و سیاسی و منطقه ای و جهانی برای حل و یا حتی تخفیف بحرانهای چند جانبه داخلی اش در بن بست قرار گرفته است. این بن بست رژیم در مواجه با اعتراضات و مبارزات فزاینده توده های مردم نزد همه سطوح جامعه ایران آشکار گشته است. جمهوری اسلامی نه می تواند به شیوه تاکنونی به حکومت کردن ادامه دهد و نه قادر است تغییرات لازم برای خروج از بن بست را در خود ایجاد نماید. به عنوان مثال یکی از جنبه های بحران اقتصادی ایران مازاد تولید برخی رشته ها به دلیل کمبود تقاضاست که حل آن نیز منوط به افزایش چند برابری دستمزدها و از اینطریق تقویت تقاضاست، یعنی دقیقا راه حلی که به دلایل اقتصادی و سیاسی نافی الگوی تاکنونی انباشت سرمایه بر مبنای استثمار نیروی کار ارزان با اتکا به حکومت سرکوبگر و استبدادی است. سوما توده های به پاخاسته با رزمندگی و رادیکالیسم کم نظیری به جنگ کلیت رژیم از نظم و قانون و رهبر و روسای قوا و نیروی نظامی و دین و روحانیت و نمادهای اقتصادی و مذهبی تا همه جناحهای آن رفته اند.

این خیزش انقلابی متعلق به طبقه کارگر است. اما نه به این معنا که از مراکز صنعتی سر بر کشیده است، بلکه به این معنا که بنیاد مطالباتی اش عیله فقر و نداری و فلاکت و سرکوب و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی اعمال شده به بخش عظیمی از جامعه و انباشته شده طی چهار دهه است، یعنی همان مطالباتی که یکسره محرک و پیشبرنده هزاران و یا چند ده هزار اعتراض و مبارزه کارگری در طول حیات جمهوری اسلامی بوده و هست. این مطالبات همچنین به لحاظ حاملین انسانی اش توسط «جنوب شهری ها» و «بی صداها» و «بی چهره ها» و «حاشیه نشینان» و «فرودستان» و «گرسنگان» به کف خیابانهای نزدیک به صد شهر کوچک و بزرگ ایران آورده شد و کل فضای سیاسی و اجتماعی را تسخیر نمود و از آن خود کرده است.

اگر دیدن و درک  این حقیقت که  طبقه کارگر به مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و متوسط محدود نشده بلکه شامل میلیونها کارگر کارخانجات و کارگاهها و شرکت های حمل و نقل و  انرژی و کشاورزی، تا رشته های خدماتی و بهداشتی و آموزشی، تا کارگران خدمات خانگی و باربران و کولبران، تا بیش از پنج میلیون بیکار می شود، آنگاه می بینیم این توده عظیمی که اینروزها به خیابان آمده و کل بنای نظام خونین و ارتجاع حاکم را از صدر تا ذیل به لرزه درآورده بخشی از طبقه کارگر است که اکنون نه در محیط کار که در سطح شهرهای بزرگ و کوچک و بعضا در محیط های زیست کارگری به حرکت درآمده است.

خیزش کنونی اولین گام انقلابی پر فراز و نشیب و طولانی است.  انقلابی که اگر می خواهد به «نان و کار و آزادی» برسد در ادامه پیشروی نمی تواند به سرنگونی جمهوری اسلامی محدود بماند و ناچار است علیه نظام سرمایه بشود اگر چه فعلا آنرا در آگاهی خود ندارد. کسب «نان و کار و آزادی» در سرمایه داری بحران زده ایران که براساس استثمار نیروی کار ارزان و متکی بر حاکمیت استبدادی (چه اسلامی، چه سلطنتی، و چه ملی) سازمانیافته، آنهم در متن بحران اقتصادی و سیاسی فزاینده جهان سرمایه داری، تماما در گرو انقلاب کارگران برای برچیدن نظام سرمایه داری و ساختن نظام اقتصادی و سیاسی سوسیالیستی توسط آنان است.

اما انقلاب در این اولین گام خود، حتی اگر در مصاف نابرابر با قدرت سرکوب رژیم فعلا عقب نشینی کند، با نفی هر گونه توهمی به رژیم و همه جناح هایش و با اعلام علنی وعملی قصد بزیر کشیدن آن و افکندن اش به ذباله دان تاریخ اولین میخ را بر تابوت سرمایه داری ایران کوبیده است. این گام انقلابی را باید عزیز و گرامی داشت و ملزومات و موانع پیشروی و مخاطرات بر سر راه اش را به دقت شناخت و برای رشد و گذار آن به گامهای بعدی تلاش نمود. با خیزش انقلابی کنونی  مبارزه طبقاتی در ایران وارد دوران کاملا نوینی شده و به این ترتیب مسایل و وظایف  متفاوت و تازه ای را در مقابل فعالین مستقل و سوسیالیستی طبقه کارگر قرار داده که پرداختن و پاسخگویی به آنها بیش از هر چیز نیازمند همدلی و همفکری و همگرایی وهمکاری  یکپارچه این فعالین است.

امیر پیام

۱۸ دی ۱۳۹۶

۸ ژانویه ۲۰۱۸

amirpayam.wordpress.com

*******************************************************

کنفدارسیون حمل و نقل عمومی (کوب) ایتالیا خواهان آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی شد

موضوع: آزادی رضا شهابی و همه فعالین کارگری زندانی

حق کارگران در تلاش برای حمایت از حقوق خود در محیط کار و درخواست شرایط کاری مناسب ، جزو اصول حیاتی  برای توسعه هر جامعه مدنی است.

از نظرما، زندانی کردن فعالین کارگری در ایران، بربریت غیر قابل قبول است.

افزون بر این، به نظر می رسد وضع سلامتی بعضی از فعالین کارگری در زندان، بدون آنکه به امکانات مناسب پزشکی دسترسی داشته باشند، به وخامت گراییده است.

ما بویژه شدیدا نگران وضع سلامتی رضا شهابی هستیم. رضا شهابی به حکم ناعادلانه ای که به خاطر فعالیت مسالمت آمیزدر حمایت از کارگران ایران به آن محکوم شده شدیدا اعتراض دارد. با توجه به وضع سلامتی مخاطره آمیز رضا شهابی، تداوم این  حبس بی رحمانه، جان او را در معرض خطر قرارمی دهد.

مقامات و نهاد های ایران مستقیما مسئول حفظ سلامتی رضا شهابی وهمه فعالین کارگری زندانی  هستند. ما قاطعانه خواهان آزادی فوری آنان هستیم. ما  اطلاع داریم که علاوه  بر رضا شهابی که  همچنان در زندان بسر می برد، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و چند نفر دیگر نیز زندانی هستند.

کنفدارسیون حمل و نقل عمومی (کوب) در همه ابتکارات و اقدامات عمومی که برای آزادی فعالین کارگری در ایران سازمان دهی شود، شرکت خواهد کرد.

دبیر کل

آنتونیو اموروسو

هفتم ژانویه ۲۰۱۸

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org;

www.workers-iran.org;

www.etehadbinalmelali.com

Face book: https://www.facebook.com/IASWI

https://twitter.com/IASWIinfo

فراخوان به آکسیون،در مخالفت به سفر ظریف نماینده‌ی حکومت چپاول و سرکوب جمهوری اسلامی به بروکسل

و حمایت از مبارزات مردم ایران

                                                                        پنج‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸

 

جواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی ایران، نماینده­‌ی رژیمِ تئوکراتیک جمهوری اسلامی به بروکسل دعوت شده است تا با سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار و در مورد «توافقات هسته‌ای» صحبت کند؛ اما کیست که نداند هدف بحث بر سر تنظیم روابط بین‌المللی و سرکوب داخلی در شرایط زیر سوال رفتن مشروعیت کلیت نظام جمهوری اسلامی به قدرت و همت مبارزات مردم در خیابان‌های خونین سراسر ایران است.

کیست که نداند خشم و نارضایتی و مبارزات سراسری مردم و به چالش کشیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی کلیه‌ی معادلات ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی را بر هم زده است. متحدین و مخالفین جمهوری اسلامی را وادار کرده است تا در روابط سیاسی – اقتصادی خود تجدید نظر کنند و راوابط جدیدی بر اساس منافع سرمایه‌دارانه‌ی خود اتخاذ نمایند.

بله! نماینده­‌ی جمهوری اسلامی در شرایطی به بروکسل می‌آید که کماکان و کمابیش مردم هر شب در خیابان‌ها مبارزه می‌کنند و شعار «جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم!» می‌دهند؛ بیش از ۲۵ نفر در خیابان‌ها کشته‌شده‌اند، هزاران معترض دستگیر شده در زندان هستند و هر ساعت خبر مرگ یکی از آن‌ها می‌رسد، صدها دانشجو و فعال سیاسی و کارگری و … در خانه‌ و محل کارشان دستگیر شده‌اند، صدها نفر از خانواده‌ها در مقابل زندان‌ها تحصن کرده‌اند و خبری از عزیزان‌شان ندارند و …

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که صدای خشم و اعتراض و مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، جوانان بی‌کار و ملل ستمدیده­ را در پیوند با فرودستانِ جهان هر چه رساتر فریاد زنیم!

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید!

با ما همراه شوید تا اعلام کنیم که این پیوند ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی، به تقویت بنیادگرایی اسلامی و سرمایه‌داری در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران و جهان خدمت خواهد کرد.

با ما همراه شوید تا همراه هم بتوانیم دولت‌های غربی را که در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی عقد اتحاد می بندد، وسیعا افشا کنیم.

با ما همراه شوید تا در یک مبارزه­‌ی انترناسیونالیستی­، سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی را تسریع کنیم.

زمین و زمان را به هم بدوزیم و هم­دستیِ پلیدِ دولت‌های غربی و رژیمِ جمهوری اسلامی ایران را افشا کنیم.

 

ما از تمامى شما مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و همچنین تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها، احزاب، تشکل‌هاى سیاسی و اجتماعى، ایرانی و غیر ایرانی دعوت می‌کنیم که به این مبارزه‌ی متحد بپیوندند تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را با قدرت بیاراییم.

 

مکان: میدان شومان در بروکسل

Rond-point Robert Schuman,1000 Bruxelles

 

زمان: روز پنجشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۲ تا ۱۴

شورای حمایت از مبارزات مردم در ایران – بلژیک

برای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرح ابتکار عمل‌های مبارزاتی با برگزار کننده‌گان تماس حاصل نمایید:

۰۴۸۹۷۴۳۵۶۲

shora.hemayat.mardom.belgium@gmail.comV

سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و شرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی، عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد کرد

در دهمین روز تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف کشور، خبرهای منتشره حاکی از جان باختن بیش از ۲۰ نفر، بازداشت بیش از یک‌صد دانشجو، تعداد اعلام نشده ای دانش آموز، حدود دو هزار نفر از سایر شرکت کنندگان در این تظاهرات ها و سرکوب سازمانیافته جنبش دانشجوئی از طریق هجوم به دانشگاهها و بازداشت گسترده دانشجویان پیشرو و آزادیخواه و برابری طلب است.

شلیک مستقیم به جوانان معترض و دستگیری گسترده دانشجویان، دانش آموزان و توده های مردم شرکت کننده در تظاهرات‌های خیابانی، اگر چه در چارچوب سیستمی که همیشه تنها پاسخش به مطالبات بر حق کارگران و معلمان و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران سرکوب و زندان بوده است، دور از انتظار نبود، اما به خون کشیدن تظاهرات مردمی در سطح کشور، بیانگر اعلام جنگی نهایی از سوی حکومتگران با توده های مردم به جان آمده از شرایط فلاکتبار موجود است.

اما برخلاف تصورات خام حکومتگران، همان گونه که تاکنون امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی و به کارگیری حربه احضار و بازداشت و محکوم کردن فعالین صنفی و مدنی به زندان‌های طویل المدت، نتوانسته کارگران و معلمان و توده های زحمتکش مردم ایران را برای دست شستن از مطالبات بر حق شان وادار به تمکین کند و این اعتراضات مداوم و پراکنده، نهایتا امروزه به اعتراضاتی سراسری و توفنده بدل شده است، اینک نیز سرکوب قهرآمیز و گسترده تظاهرات های مردمی در شهرهای مختلف کشور، نه تنها کارگران و مردم ستم دیده ایران را خانه نشین نخواهد کرد بلکه در پس هر درجه از سرکوب وحشیانه تر، توده های هر چه وسیعتری از  مردم ایران را به خیابانها خواهد کشاند و به اعتراضات آنان عمق و دامنه بیشتری جهت تعیین تکلیف با وضعیت جهنمی موجود خواهد داد. روند اعتصابات و اعتراضات مردمی علیه رژیم سلطنتی در سال ۵۷ گواهی بر این مدعاست  که حتی حضور پرتعداد تانکهای ارتش و نیرویهای گارد شاهنشاهی و کشتار دسته جمعی تظاهرکنندگان در هر کوی و برزن نیز نتوانست مانعی در برابر سیل خروشان توده های مردم  ستمدیده ایران ایجاد کند.

ما تشکلهای مستقل کارگری امضا کننده این بیانیه بار دیگر به حق همه آحاد مردم ایران از کارگران  تا معلمان و دانشجویان و دانش آموزان و زنان و هر انسان ستم دیده ای جهت برپائی تظاهراتهای خیابانی در شهرهای سراسر کشور تأکید می کنیم و بدینوسیله کشته شدن بیش از بیست نفر  و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و توده های مردم شرکت کننده در تظاهراتهای خیابانی را قویا محکوم می‌کنیم.

ما به گلوله بستن توده های مردم  در تظاهراتهای خیابانی را عملی جنایتکارانه می‌دانیم و مسئولیت هر درجه از به خشونت کشیده شدن تظاهراتهای مردم در سراسر کشور را تماما به عهده کسانی می‌دانیم که پس از گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب ۵۷، کارنامه ای جز اختناق و سرکوب، اختلاس و چپاول و گسترش فقر و فلاکت و ویرانی اقتصاد کشور نداشته اند.

ما خود را بخشی از اعتراضات کارگران و مردم ستمدیده  ایران برای ایجاد تغییرات بزرگ و انسانی در کشور میدانیم و با هشدار به حکومتگران نسبت به عواقب سرکوب و احتمال تکرار جنایتهایی همچون جنایت زندان کهریزک، خواهان باز شدن فوری درهای زندانهای سراسر کشور و آزادی دستگیر شدگان تظاهراتهای خیابانی و همه انسانهای آزادیخواه و عدالت طلبی هستیم که از ماهها و سالهای گذشته به بند کشیده شده اند.

 

تشکل‌های مستقل کارگری امضا کننده بیانیه به ترتیب حروف الفبا:

اتحادیه آزاد کارگران ایران

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

سندیکای نقاشان استان البرز

کانون مدافعان حقوق کارگر

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران

۱۷ دی ماه ۱۳۹۶

مرگ بر جمهوری اسلامی، ادامه انقلاب است!!!

دستگیری فعالین کارگری و دانشجویی را محکوم کرده از مردم مبارز می خواهیم در جهت آزادی دستگیر شدگان و آزادی معلمان و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به کمک خانواده دستگیر شدگان و زندانیان بشتابند.
رفیق شاهرخ در سال ۱۳۸۶ نوشت “طنین صدای پای انقلاب می اید، به ندای انقلاب لبیک بگوییم ” و همچینن در سال ۱۳۹۱ در زندان همراه با همبندیان خود نوشتند “نگذاریم شکست انقلاب ۵۷ دوباره تکرار شود” http://chzamani.blogspot.ca/2013/02/22.html
طی روز های اخیر جمهوری اسلامی فاشیستی سرمایه داری به اشکال مختلف اقدام به دستگیری دانشجویان و کارگران کرده است ، بسیاری از دانشجویان را در محل کار، در منزل ، در کوچه و خیابان که برای انجام کارهای روزمره تردد می کردند ، دستگیر می کنند. ما ضمن محکوم کردن هر گونه دستگیری و سرکوب اعتراضات خواستار آزادی فوری دستگیر شده ها و زندانیان هستیم.
از مردم مبارز ، جوانان و فعالین و از تشکل های مستقل کارگران ، معلمان و دانشجویان می خواهیم برای مقابله با دستگیری ها و جلو گیری از اذیت و آزار دستگیر شدگان با سرعت و گستردگی هر چه بیشتر عکس و مشخصات دوستان و اعضای خانواده دستگیره شده خود را منتشر نمایید و در همین حال در مقابل زندانها و دادگاه ها به تجمع خانواده ها بپیوندید و با گسترش و تداوم تجمع های فوق خواهان آزادی باز داشت شده ها و زندانیان شوید .
کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و مردان مبارز : بدانید کمر جمهوری اسلامی زمانی خواهد شکست که در مقابل اعتراضات شما مجبور شود زندانیان را آزاد کند و پس از ان دیگر توانایی دستگیری و زندانی کردن را نخواهد داشت ، بنا براین با تمام توان برای آزاد سازی بازداشت شدگان و زندانیان به کمک خانواده ها بشتابید.
مردم مبارز و رفقا: نان و آزادی مردم ایران امروز به هم گره خورده است ، امروز بدون آزادی نمی توانیم نان بدست بیاوریم و بدون نان نمی توانیم آزادی کسب کنیم، برای آزادی زندانیان که فرزندان مبارز شما هستند بر خیزید و قامت راست کنید که بر خواستن شما بساط ظالمین و استثمار گران را در هم خواهد کوبید.
ما از احزاب و تشکل ها و نهاد های مدافع قیام مردم ایران می خواهیم لیست اسامی دستگیر شده ها را به نهاد های بین المللی داده و پیگیرانه از آنها بخواهند جمهوری اسلامی را وادار به مشخص کردن محل نگهداری و وضعیت زندانیان و ثبت اسامی با پذیرش مسئولیت در نهاد های بین المللی و اقدام به آزادی فوری بازداشت شدگان و زندانیان کنند. ما در زیر لیست تعدادی از بازداشت شدگان اخیر را منتشر می کنیم و از مردم مبارز و خانواده ها می خواهیم به گستردگی اسامی و مشخصات بقیه را نیز در شبکه های اجتماعی منتشر نمایند تا جمهوری اسلامی نتواند در بی خبری از بازداشت شدگان سو استفاده کرده یا انها را دچار اذیت و آزار نماید.

مرگ بر جمهوری اسلامی
بر قرار با حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
۱۴ دی ماه ۱۳۹۶

اسامی دانشجویان بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستانها که تا کنون به دست ما رسیده است :

۱- لیلا حسین زاده، ۲- سینا ربیعی،۳ – محسن حق شناس، ۴ – میکائیل قلی راد،۵ – پدرام پذیره،۶ – محمد محمدیان، ۷- علی مظفری،۸- مهدی وهابی ثانی،۹- سهیل موحدان،۱۰ – آرش آوری، ۱۱ – دانیال ایمان، ۱۲ – امیرحسین علم طلب، ۱۳ – مجید اکبری، ۱۴ – محسن ترابی، ۱۵ – کسری نوری،۱۶ – عارف فتحی،۱۷ – محسن میرمحسنی، ۱۸ – احسان محمدی، ۱۹ – سینا عِمران، ۲۰ – تارخ ملکی روزبهانی،۲۱ – سها مرتضایی، ۲۲ – محمد احمدیان هروی،۲۳ – نگین آرامش،۲۴ – محمدامین اصانلو، ۲۵ – یاسمن محبوبی،۲۶ – حسام حسین‌زاده، ۲۷ – پیمان گراوند، ۲۸ – سما درخشانی، ۲۹ – فائزه عبدی پور، ۳۰ – مجید مسافر، ۳۱ – محمد خانی، ۳۲ – سیاوش امجدی، ۳۳ – محسن شاهسون، ۳۴ – سینا غفاری، ۳۵ – محمد شریفی مقدم ریابی،۳۶ – فرشید تاج میری،۳۷ – نبی تردست، ۳۸ – امید جمشیدی،۳۹ – امین خسروی،۴۰ – علی اسدی،۴۱ – علی براتعلی، ۴۲ – سهیل آقازاده ۴۳ – علی قدیری.،۴۴ – وجید مظهری ، ۴۵ – میثم شریف ، ۴۶ – محمد انصاری ۴۷ – سعید موحدان
اسامی فعالین کارگری دستگیر شده که تا کنون به دست ما رسیده است :
۱- مهدی حسینقلی زاده ۲ – علیرضا معینیان ۳ – مهدی توپچی ۴ – مسلم احمدی بلوطکی

لیست شماره دو دستگیر شده ها در اعتراضات اخیر در ایران که تکمیل تر از شماره یک است

این لیست برای سازمان عفو بین الملل نیز از طرف کمیته حمایت از ارمانهای شاهرخ زمانی ارسال شده است

دستکم ۱۰۲ دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات مردمی طی یک هفته مشخص شده و همچنین ۴ نفر از فعالین کارگری دستگیر شده نیز مشخص شده اند

۱ – نبی تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۲ – توران مهربان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: ارومیه

۳ – محرم صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: سنندج

۴ – لقمان ویسی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۵ – امید جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۶ – فرشید تاج میری – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت: همدان

۷ – سهیل آقازاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: تهران

۸ – سها مرتضایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۹ – محمد امین اصانلو – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۰ – یاسمن محبوبی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۱ – حسام حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران

۱۲ – تارخ ملکی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۳ – امین خسروی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۴ – علی اسدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۵ – میثم شریف – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۶ – نگین آرامش – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران

۱۷ – میکائیل قلی راد – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران

۱۸ – سما درخشانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۱۹ – فائزه عبدی پور – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۰ – مجید مسافر – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۱ – محمد خانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۲ – سیاوش امجدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران

۲۳ – محسن شاهسون – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۴ – سینا غفاری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۵ – لیلا حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران

۲۶ – سینا ربیعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۷ – محسن حق شناس – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۸ – پدرام پذیره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۲۹ – محمد محمدیان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۰ – علی مظفری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۱ – مهدی وهابی ثانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۲ – سهیل موحدان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۳ – آرش آوری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۴ – دانیال ایمان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۵ – امیر حسین علم طلب – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۶ – مجید اکبری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۷ – محسن ترابی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۸ – کسری نوری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۹ – عارف فتحی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۴۰ – محسن میر محسنی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۴۱ – محمد جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: سردشت

۴۲ – محمد شریفی مقدم ریابی – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت: تهران

۴۳ – امین رضایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: زاهدان

۴۴ – امید ارسلان پژمان – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: زاهدان

۴۵ – یاسین میرزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: زاهدان

۴۶ – محمد احمدیان هروی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: تهران

۴۷ – محسن حق‌شناس – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران

۴۸ – وحید مظهری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه

۴۹ – محمد رضا سروری – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت: سبزوار

۵۰ – عباسعلی دادی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳دیماه – محل بازداشت: نامعلوم

۵۱- سینا عمران – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران

۵۲- پیمان گراوند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۵۳- علی براتعلی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران

۵۴- پوریا خزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران

۵۵- احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: نهاوند

۵۶ – فرامرز امیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۵۷ – یاسر حبیبی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۵۸ – شمس الدین کاکه ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۵۹ – حمزه رهنما – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۶۰ – آزاد تقی زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۶۱ – غلام علی مصور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۶۲ – ایرج حمیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه

۶۳ – یزدان فرج زاده – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۶۴ – سارا جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۶۵ – سلیمان عبدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۶۶ – سامان ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۶۷ – مظفر رحمانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۶۸ – محمد معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۶۹ – لقمان کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۰ – هادی کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۱ – جواد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۲ – فرهاد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۳ – سلمان عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۴ – محمود چمن گل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۵ – روح الله ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۶ – لاله آقایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۷ – عباس ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۸ – حافظ عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۷۹ – جبرئیل زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۸۰ – علی زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۸۱ – محمود معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

۸۲ – علی شرفی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز

۸۳ – صلاح مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه

۸۴ – نبی مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه

۸۵ – فلاح مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه

۸۶ – عماد دمنی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز

۸۷ – علی اکبر عساکره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: شادگان

۸۸ – مجید عساکره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: شادگان

۸۹ – محمود حریزاوی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز

۹۰ – جواد خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۹۱ – علی حقی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۹۲ – ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه

۹۳ – امید اجلال – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ارومیه

۹۴ – ولی امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۹۵ – جمشید خوش آواز – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: سنندج

۹۶ – بهمن تفضلی نصب – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: دهدشت

۹۷ – بهنام قائدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: دهدشت

۹۸ – علیرضا معینیان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران

۹۹ – قادر دالان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه

۱۰۰ – عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

۱۰۱ – شهلا وحدت‌پور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه

۱۰۲- مهدی توپچی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: تهران

و اسامی فعالین کارگری دستگیر شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستانها که تا کنون به دست ما رسیده است :

۱-         مهدی حسینقلی زاده ۲ – علیرضا معینیان ۳ – مهدی توپچی ۴ – مسلم احمدی بلوطکی

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

۱۴ دی ماه ۱۳۹۶۵

freeshahrookh@gmail.com

http://chzamani.blogspot.ca/

با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

سال ها گفته شد دستمزدمان کفاف حداقل های زندگی را نمی دهد؛ اما شنیده نشد. حتی حداقل حقوق ناچیز که پنج برابر خط فقر است ماه ها معوق گردید. گسترش خصوصی سازی، شرکت های پیمانکاری، قراداد موقت و سفید امضاء، توسط دولت های مختلف و به صورت مستمر، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل، صرف دلالی و مال اندوزی افراد خاص شد و سیاست های غلط، بیکاری را به اوج رساند. فقر گسترش یافته و کارتن خوابی و کار کودکان و زباله گردی برای سیر شدن شکم رواج یافته است. بیمه های درمانی برای کارگران و مردم ناکارآمد است. اختلاس و دزدی اموال عمومی رواج یافته است. با گران شدن خدمات دولتی و حامل های انرژی، گرانی ها در سایر بخش ها نیز شدت گرفته است. کمر فرودستان با هدف مندی یارانه ها شکست ولی سال به سال به ازاء مبلغ ثابتی که به مردم پرداخت شد آزاد سازی قیمت ها گسترده تر شده است.
اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران و معلمان با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دیگر سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و تشکلات مستقل معلمان که از حق کارگران و معلمان دفاع می کنند نه تنها به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه با آنها خشونت شده است و نمایندگان آنها دائما با حبس و دادگاه مواجه بوده اند. حتی اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم و برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیگیری حقوق کارگران همواره نقض شده است.
طعم تلخ این بی عدالتی های گسترده را همه کارگران و مردم محروم کشیده اند. پاسخ اعتراض مردم به جان آمده برخورد خشونت بار نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکرهفت تپه

جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶