حسن رحمان پناه:بی اخلاقی دولت ها و نهادهای سرمایە بین المللی مرز نمی شناسد؟

بحث مسموم کردن جاسوس دو طرفە سابق روسیە و دخترش در بریتانیا (سرگئی اسکریپال و یولیا) به موضوع داغ رسانەهای بین المللی و مجامع عمدە و تصمیم گیرندە سرمایەداری تبدیل شدە است . روز یکشنبه ۴ مارس اعلام شد که یک مرد به همراه زنی کە حدودآ ٣٠ سال سن دارد در مرکز خرید “سالزبوری” بریتانیا به دلیل تماس با “ماده ای ناشناخته”مسموم و به بیمارستان منتقل شده است. پلیس بعدآ اعلام نمود کە شخص بیمار”سرگئی اسکریپال، سرهنگ بازنشسته اطلاعات ارتش روسیه است” . نامبردە در سال ۲۰۰۶ به جرم جاسوسی برای بریتانیا به ۱۳ سال زندان در روسیە محکوم شد.
او متهم بود که هویت تعدادی از ماموران مخفی روسیه در اروپا را به سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (ام آی ۶) داده است. سرهنگ اسکریپال برای دادن اطلاعات خود ۱۰۰ هزار دلار از دهه ۱۹۹۰ میلادی دریافت میکرد. این جاسوس دو طرفە کە ۶۶ سال سن دارد در سال ۲۰۱۰ میلادی در تبادل جاسوسان روسیە و آمریکا آزاد شد و به بریتانیا نقل مکان کرد. در معاوضه جاسوسها ، مسکو ۴ جاسوس خود را با ۱۰ جاسوس آمریکا مبادله کرده بود. جاسوسی در سیستم و نهادهای امنیتی روسیە و آمریکا در سطوح بسیار بالا نیز همیشە رایج بودە است.
اما اکنون و امروز طنز تاریخ نه در ماجرای جاسوسی ، نە کشف آن ، نه قتل جاسوسها توسط مقامات و مسئولین خودی و یا طرف مقابل ، بلکە در علم شنگەای است کە در دل یکی از فجایع عظیم تاریخی در قرن ٢١ در جلو چشمان نظارەگر و کور حاکمان جهان در حال رویدادن است. در دل یک نسل کشی تاریخی توسط ارتش فاشیست ترکیە در عفرین کە یادآور کشتار بیش از یک میلیون آرامنه در جریان جنگ جهانی اۆل توسط “ترک های جوان” ، بنیانگذاران ترکیە”مدرن” است ، دولت های امپریالیستی و در رآس آنان آمریکا و بریتانیا در حال برگزاری “مجمع شورای امنیت” در رسیدگی به جریان “مسمومیت جاسوس” دو طرفە هستند. به گزارش خبرگزاریها “شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال برگزاری جلسه‌ای فوری برای بررسی حمله به جاسوس سابق روس و دخترش در شهر سالزبری در جنوب بریتانیا است.”
دولت خانم “ترزا می” کە مسمومیت یک جاسوس و دخترش در کشوری با بالاترین امکانات پزشکی و درمانی خونش را به جوش آوردە ، اما بیشرمانه در برابر کشتار روزانه و تاکنون هزاران تن از مردم عفرین توسط دولت و ارتش فاشیست متحدش در ناتو سکوت کردە است. دولت مردان حاکم در سیستم ضدانسانی سرمایەداری ، در نهادهای قدرتمند آن از جملە ناتو، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، سازمان ملل متحد ، شورای امنیت سازمان ملل ، همگی در حفظ وضع موجود ، در راەاندازی جنگ و کشتار، در قربانی کردن مردمان بی دفاع ، در خدمات دادن به نهادها و مراکز عمدە تولید و فروش سلاحهای مرگبار و کشتار دستە جمعی سهیم ، شریک و مسئول هستند ، بلکە در آدامه آن نیز نقش اساسی را بازی میکنند..
نخست وزیر بریتانیا اعضای “محترم ناتو ” را هم در جریان تحقیقات خود در زمینه مسمومیت جاسوس سابق روسیە قرار داده بود. به گفتە خبرگزاریها اعضای ناتو “نگرانی عمیق” خود را درباره استفاده از سم اعصاب ابراز کرده و آن را “نقض آشکار عرف و توافق‌های بین‌المللی” خوانده‌اند. اما آیا اعضای بی اخلاق ، جنایتکار و سودپرست ناتو از جنایات متحد خود در عفرین و روژآوا اطلاع ندارند ؟ آیا اطلاع ندارند کە مزدوران فراری داعش ، فیلق الشام ، جبهەالنصرە، ارتش آزاد سوریە ، در کنار و همگام با یکی از ارتش های درندە و فاشیست ناتو در حال قتل عام زنان، کودکان ، سالمندان و معلولین در عفرین هستند؟ آیا قدرتهای امپریالیستی و در رآس آنان آمریکا ، بریتانیا ، فرانسە ، آلمان و رهبران نظامی و سیاسی ناتو اطلاع ندارند کە مزدوران بنیادگرای اسلامی در قلب کشورهای اروپایی ، در مهد تمدن و دمکراسی کە آنان مدعی حفاظت از آن هستند دهها ترور و کشتار مردم بی دفاع را سازمان دادند، اما شکست آنان در کوبانی ، در رقە پایتخت خلافت اسلامی داعش، توسط مبارزین و فرزندان کسانی کلید خورد کە اکنون بیرحمانه و جنایتکارانه در عفرین سلاخی می شوند؟
جهان وارونه کنونی ، جهان سرمایەسالاران و مدافعین آن ، جهان مملو از خونریزی ، جنایات ، کشتار، تجاوز و بی اخلاقی و بی وجدانی است. جنایتکاران لم دادە به صندلی قدرت در ناتو ، شورای امنیت ، نهادهای مالی و تسلیحاتی جهان ، فرزندان خلف هیتلر، موسولینی، فرانکو، پینوشە ، خمینی ، صدام حسین، ، اسد ، اردوغان و تربیت یافتە مکتب نئولیبرالها در مسکو، کاخ سفید ، پارلمان بریتانیا و دیگر خدم و حشم سرمایەداری هستند.
بشریت آزادیخواه در برابر این جنایتکاران و نهادهای مالی ، نظامی ، سیاسی و میدیای وابستە به آنان نباید سکوت کند و دست رو دست بگذارد. اکنون کە آنان در حمایت از جنایتکاری همچون اردوغان بسیج شدە و شواری امنیت شان را برای مسمومیت یک جاسوس فراخوان می دهند ، جنبش آزادیخواهانه و انساندوست ، جنبش کارگری و سوسیالیستی ، جنبش برابری زن و مرد ، جنبش دفاع از محیط زیست و طبیعت ، میتواند و لازم است متحدانه در برابر جنایات آنان ، در دفاع از عفرین مقاوم و ضد فاشیست به خیابان بیاید و آنان را ناچار به عقب نشینی کند. پیروزی از آن جنبش ما و تودەهای تسلیم ناپذیر است .

١۴/ ٣/ ٢٠١٨

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *