گزارش مالی صندوق همبستگی برای مجمع عمومی یازدهم

(۵ نوامبر ۲۰۰۱۶ تا ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷)

موجودی نقدی صندوق تا ۴ نوامبر ۲۰۱۶ ——————————— ۳۱۰۲ دلار

حق عضویت های دریافت شده (از ۵ نوامبر ۲۰۱۶ تا ۳۱ مارچ)۲۰۱۷ —— ۱۹۰۵ دلار

عایدات جشن ژانویه —————————————————— ۴۲۰۳ دلار

عایدات برنامه عید نوروز————————————————- ۳۸۰ دار

کمک های مالی دریافت شده ———————————————- ۲۱۵ دلار

جمع کل درآمدها ——————————————————— ۹۸۰۵ دلار

ارسالی ها به داخل ——————————————————- ۴۸۸۱ دلار (معادل ۱۴۵۰۰۰۰۰تومان)

موجودی نقدی صندوق در ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ ——————————– ۴۹۲۴ دلار

توضیحات:

تعداد اعضای صندوق همبستگی تا تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ نود و هفت نفر می باشد.

حق عضویت های معوقه: ۶ ماهه ۲۹ مورد و ۴ ماهه ۱۵ مورد می باشد.

کمک های مالی دریافت شده: مبلغ ۲۱۵ دلار کمک مالی در شش مورد به شرح زیر دریافت گشته است:

۱- ۴ نوامبر ۳۰ دلار، ۲- ۵ فوریه ۳۰ دلار، ۳- ۱۲ ژانویه ۲۰ دلار ۴- ۱۲ ژانویه ۳۰ دلار، ۵-  یک مارچ ۶۵ دلار، و ۱۸ مارچ ۴۰ دلار (در برنامه عید نوروز ۲۰ دلار و در جشن ژانویه ۳۶۰ دلار کمک مالی دریافت شد که در گزارشات مالی این برنامه ها حساب شده است).

ارسالی ها: از ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ تا ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷ مبلغ ۴۸۸۱ دلار (۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان) بشرح زیر ارسال گردیده است.

۱- ۵ فوریه ۳۴۳ دلار، ۲- ۲۸ فوریه ۳۴۳ دلار، ۳- ۲۲ فوریه ۳۳۵ دلار، ۴ ۲۲  فوریه ۳۳۵ دلار، ۵ ۱۱ فوریه ۳۴۲ دلار، ۶- ۷ فوریه ۵۰۵ دلار، ۷- ۲۰ ژانویه ۳۳۶ دلار، ۸-۲۰  دسامبر ۳۳۵ دلار، ۹- ۲۰ دسامبر ۳۳۵ دلار، ۱۰– ۲۰ دسامبر ۳۳۵ دلار، ۱۱- ۲۰ دسامبر ۳۴۰ دلار، ۱۲- ۴ دسامبر ۶۹۷ دلار، و ۱۳- ۲۶ نوامبر ۳۰۰ دلار ارسال گردیده است.

گزارش  مالی صندوق همبستگی از ابتدا تا کنون

(۷ جولای  ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷)

حق عبضویت های دریافت شده ——————————- ۲۵۴۶۹ دلار

عایدات برنامه های فاند ریزینگ —————————— ۲۸۸۲۸ دلار

کمک های مالی دریافت شده ———————————- ۶۰۴۲ دلار

جمع کل درآمدها ———————————————- ۶۰۳۳۹ دلار

جمع کل ارسالی ها——————————————– ۵۵۴۱۵ دلار (معادل ۱۵۳۸۱۷۰۰۰ تومان)

موجودی صندوق در ۱۳ مه ۲۰۱۷ —————————- ۴۹۲۴ دلار

صندوق همبستگی با کارگران ایران- کانادا

۳۱ مارچ  ۲۰۱۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *