فراخوان شرکت در تظاهرات علیه عاشوراى دولتى در تورنتو

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا از تمامى اعضا ، فعالین سیاسى چپ و کمونیست و آزادیخواهان و برابرى طلبان درخواست مى کند تا در آکسیون اعتراضى به مراسم راهپیمایی عاشوراى کارگزاران رژیم ضد انسانى و تروریست اسلامى ایران که قرار است اول اکتبر در تورنتو انجام شود ، فعالانه شرکت کرده و در افشاگرى سازمان مافیایی “حسین کیست” پایه ریز و سازماندهنده این نمایش خیابانى کوشش نمایند.
این سازمان در شکلى یکپارچه و با آرم و لوگوى مشخص در بیش از ۶٠ نقطه در سراسر جهان نمایندگى دارد بدون داشتن نام و مشخصات گردانندگان آن و یا نشانى از تأمین منابع مالى مشخصى. این سازمان در سال ٢٠١١ توسط افراد ناشناسى در بریتانیا تأسیس گردیده . بر ما واضح است که چنین سازمانهایی با منابع مالى غیر قانونی و از طریق پولشویی زیر نام انجمن هاى خیریه و بنیادهاى نیکوکارى و دزدى از سفره مردم زحمتکش تأمین میگردد و با شعارهایی مبنى بر “وعده آخرت ” به شستشوى مغزى بین مردم و خصوصا جوانان براى تأمین ارتش جنگى خود و عملیات انتحارى مى پردازد.
در این فعالیتها رژیم تروریستى اسلامى رد پاى مشخص و واضحى دارد که بر هیچکس پوشیده نیست . اوج اعتراضات کارگرى و مدنى در داخل کشور و همچنین بحران اقتصادى بخصوص در چند ساله اخیر, رژیم را در تقلاى بسیج نیرو و به کار انداختن سرمایه هاى خود در خیابانهاى خارج از کشور انداخته است تا تحت پوشش عاشوراها شرایط ذهنى توده هاى مردم را تحت تاثیر أهداف خود درآورد.
“سازمان حسین کیست” با پرچمها و نشانه هاى مشابه آنچه گماشتگان رژیم در فعالیتهاى ضد مردمى و در حمله به سفارتخانه ها در داخل ایران مورد استفاده قرار داده اند و همچنین نقل قول آوردن از بیت رهبرى و شیخ حسن نصرالله ، رهبران تروریستى جهانى در سایتهاى مجازیش بوضوح حاوى گرایشات و اهداف رژیم سفاک اسلامى ایران میباشد
وظیفه بر ما حکم میکند که اجازه ندهیم اهداف پلید جمهوری اسلامی به حیطه عمل درآید
Sunday Oct 1 st
۸:۳۰ Am
Mel Lastman Square, 5100 Yonge St
شنبه اول اکتبر , ۸ و نیم صبح
در مل لستمن

سرنگون باد رژیم جمهوری سلامى
زنده باد آزادی , برابری .حکومت کارگری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *