شو را ـ استکهلم ۱۵ مهر۱۳۹۶ :قتل خاموش محمد جراحی را محکوم میکنیم

شورای استکهلم سالها خبر زندانی شدن وحتی بیماری و بی درمان رها شدن محمد جراحی را در دهها حرکت اعتراضی و بمناسبت های مختلف با صدای بلند بزبانهای سوئدی وفارسی در میادین و رسانه ها اعلام کرد.اما مسئله فقط زندان وبیماری نبود بلکه هدف قتل تدریجی او در میان بود. قتل شاهرخ زمانی هشداری بود تا ما به این شیوه آشنا شویم . کشتارها و قتل عام ها وحبس های طولانی متضمن رسوایی هرچه بیشتر رژیم شده بود و اینک فصل قتل های خاموش بعنوان گزینه ای برای شانه  خالی کردن از پذیرش مستقیم این هزینه ها فرا رسیده است .ما باید خود را برای مقابله با این شیوه کشتار آماده کنیم. نخستین قدم افشای این روش کشتار فعالین سیاسی است. قتل خاموش محمد جراحی مارا هرچه بیشتر نگران شرایط رضا شهابی میکند که شرایط مشابهی با شاهرخ و محمد دارد.محروم کردن او از درمان پس از اعتصاب غذای طولانی نگران کننده است.همه میدانیم سالها زندان ومحرومیت از دارو و درمان پروسه مرگی خاموش وتدریجی بود که سرانجام پنجم اکتبر جان محمد جراحی را گرفت. این شیوه ای از مقابله با فعالین سیاسی و مخصوصا کارگرانی است که رهبران عملی و سازمانگر جنبش پراکنده کارگری در ایران محسوب میشوند. ما باید بتوانیم فعالیت های خودرا گسترش دهیم و در مقابل این شیوه وبرای مقابله علیه سرمایه داری در سازماندهی فعال تر خود بکوشیم و مراقبت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را دو چندان کنیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

شو را ـ استکهلم ۱۵ مهر۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *