بیژن رنجبر:بازداشت محمود صالحی، انتقام زبونانه از جنبش کارگری

روز شنبه ۶ مهرماه، محمود صالحی یکی از نمادهای برجسته مقاومت شکست ناپذیر جنبش کارگری و صدای رسای سرکوب شدگان و زحمتکشان له شده ایران و کردستان زیر فشار ستم و تعدی روزانه سیستم طبقاتی حاکم، توسط ماموران اداره اطلاعات رژیم در شهر سقز بازداشت و سپس روانه زندان گردید.
بازداشت این فعال سرشناس جنبش کارگری آنهم در بیمارستان همانا نشان از انتقام گیری زبونانه رژیم اسلامی از جنبش کارگری ایران با هدف مرعوب ساختن فعالین جنبش های اجتماعی پیشرو و جلوگیری از پیشروی های ناگزیر آنها در مسیر درهم شکستن پایه های حیات آکنده از نکبت و ستم نظام طبقاتی موجود و پایان دادن به عمر رژیم جنایتکار سیاسی حامی و حافظ آن دارد.
عمل انتقامجویانه رژیم اسلامی در واکنش به این فعال همیشه وفادار به منافع و آرمان های طبقه کارگر، در واقع بیانگر ضعف و زبونی و استیصال آن در قبال پیشروی های ناگزیر جنبش کارگری ایران است. جمهوری اسلامی، این رژیم وحشت و زندان و کشتار و ستم و نابرابری بخوبی می داند که دیگر قادر به خفه کردن صدای کارگران و زحمتکشان بسان دهه ۶۰ خورشیدی نیست، می داند که هیمنه و یال و کوپال دهه شصت اش فروریخته و دیگر قادر به خاموش نگهداشتن صدای سرکوب شدگان نیست، لذا از موضعی زبونانه و هراس آلود دست به انتقام گیری از نمادهای مقاومت و مبارزه می زند.

رژیم اسلامی با بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی در واقع به یکی از سمبل های مقاومت طبقه کارگر ایران علیه بردگی مزدی و مبارزات آن بر ضد شرایط مملو از فقر و فلاکت و ستم و نابرابری کنونی جامعه ایران که خود بر کوهی از آتشفشان خشم فروخفته سرکوب شدگان نشسته، تعرض نمود.
بی تردید در آینده رژیم جنایتکار اسلامی جواب انتقامجویی زبونانه خود را از سمبل های مقاومت و مبارزه با پاسخ کوبنده و تعرض طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران و کردستان دریافت خواهد کرد. آن روز دیر نیست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *