کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران:آغاز کمپین حمایت از فعالین جنبش کارگری ایران

فشار بر فعالین جنبش کارگری ایران توسط دستگاههای امنیتی و در پیشاپیش آنان دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، بشکل کم سابقەای به جریان افتاده است. محمود صالحی از چهرەهای سرشناس این جنبش، با وجود دست و پنجه نرم کردن با چندین بیماری سخت و مزمن یکبار دیگر زندانی شده است. شمار دیگری از فعالین جنبش کارگری در ایران و شهرهای کردستان در همین روزها احضار و احکام زندان به آنان ابلاغ شده است. دلائل افزایش این فشارها هرچه که باشد، برای ما جای تردید نیست که جمهوری اسلامی از گسترش نارضایتی و اعتراضات کارگری در هراس است و قصد دارد با زندانی کردن رهبران و فعالین کارگری، این جنبش را در این شرایط حساس از وجود و حضور آنان محروم کند.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن محکوم کردن موج جدید حمله به فعالین جنبش کارگری، آغاز کمپین حمایت و پشتیبانی از فعالین جنبش کارگری را اعلام و کلیه مدافعان و فعالین جنبش کارگری ایران و انسانهای آزادیخواە را به پیشبرد این کمپین فرامیخواند.

حرکتهای این کمپین می تواند، آکسیون اعتراضی در مقابل دفاتر سازمان عفو بین الملل، تهیه طومار خطاب به اتحادیەهای کارگری و احزاب چپ و کمونیست، نوشتن مقالات برای روزنامه ها، گفتگو با رسانه های عمومی، سازماندهی متینگها و تظاهراتهای خیابانی و هر شکل دیگری از اعتراض را در بر بگیرد.

روز شنبه ۱۸ نوامبر پایان این کمپین خواهد بود. هدف این است در این روز، در هماهنگی با سایر احزاب چپ و کمونیست و نهادهای مدافع جنبش کارگری، متینگهای اعتراضی علیه جمهوری اسلام و در دفاع از کارگران زندانی برگزار شود.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران

۶ نوامبر ٢٠١٧

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *