بیانیه ی اعتراضی :زنجیر بر پای محمود صالحی بیانیه ی اعتراضی :زنجیر بر پای محمود صالحی


۵۳۶ نفر از فعالین کارگری، فرهنگی و اجتماعی کشور به رفتار غیرانسانی حکومت با محمود صالحی اعتراض کرده اند …
آیا زنجیری که بر پای محمود صالحی، روی تخت بیمارستان بسته اند، تنها به بند کشیدن یک انسان، یک کارگر، یک انسان آزادیخواه در گوشه ای از ایران است؟ آیا این زنجیری نیست که برپای همه‌ی ما، همه‌ی ستمدیدگان، آوارگان، تهیدستان و تحقیر شدگان و همه‌ی مبارزان و آزادیخواهان این جامعه‌ی بیمار بسته شده است؟ آیا تصویری عریان‌تر از خشونت سرد و سرکوبگر سرمایه و پاسداران حکومت ستم و سرمایه و دار و شکنجه وجود دارد؟ آیا فریادی از این رساتر برای آگاه کردن ما از زنجیرهای آشکار و پنهانی که ما را در تار و پود نکبت ستم و سرمایه اسیر کرده است وجود دارد؟ آیا فقط انسان بودن، نه حتی روشنفکر و مبارز و آزادیخواه بودن، برای شنیدن این فریاد و طنین انداز کردن آن همچون غرشی از هزاران و هزار حنجره کافی نیست؟محمود صالحی، با شرافتش، با مبارزه و استواری اش و با آزادیخواهی دلیرانه اش زنجیرهای ما را به ما نشان می دهد. این زنجیر همه‌ی ماست که بر پای نحیف پیکر بیمار او بسته شده است. او تنها نیست، اگر ما سردی زنجیرهای بسته بر پای خویش را لمس کنیم.با فریادی رساتر، زنجیر را از پای صالحی باز کنیم.
۱. آلاله شیروی۲. ابراهیم آوخ٣. ابراهیم عالی‌پور۴. ابو فتحی۵. ابوالفضل احمدزاده۶. ابوالفضل آنائی۷. ابوالفضل فتحی سردهایی ٨. احسان حقیقی‌نژاد۹. احسان دهقان ۱۰. احسان عباسی۱۱. احسان غلامنژاد۱۲. احمد امانی۱٣. احمد پورابراهیم۱۴. احمد شامال۱۵. احمد شمشکی۱۶. احمد عبدلی۱۷. احمد عسگری۱٨. احمد مرتضوی۱۹. اردشیر نظری۲۰. ارسلان کاظم نژاد۲۱. ارشد فیلی۲۲. اسرین رادمنش۲٣. اسماعیل قنواتی۲۴. اسماعیل محمودی۲۵. اشرف کار۲۶. اصغر ایزدی۲۷. افشین شمس۲٨. اکبر معصوم‌بیگی۲۹. اگرین نادری٣۰. الناز کریمی٣۱. الهام صالحی ٣۲. الهام هومین فر٣٣. الوار قلی وند ٣۴. امید حنیف٣۵. امیر چمنی٣۶. امیر درویش‌وند٣۷. امیر عزتی٣٨. امیر غفاری٣۹. امیر کریم‌نژاد۴۰. امیر معماریان۴۱. امیرعباس آزرم‌وند۴۲. امیرهوشنگ افتخاری راد۴٣. امین امامی۴۴. امین باقری۴۵. امید علیزاده۴۶. امیر جواهری لنگرودی۴۷. امیر رضا افشین نیا۴٨. امیرحسین موسویان۴۹. امیررضا اسدی۵۰. امیرهوشنگ گراوند۵۱. انسیه صیادی ۵۲. انیشا اسداللهی۵٣. اوختای حسینی۵۴. اوکتای قلی وند ۵۵. اولدوز هاشمی۵۶. ایرج سیف۵۷. ایرج کریمی پور۵٨. ایمان کریمی۵۹. آبتین مظفری۶۰. آذر ارفع زاده۶۱. آرش اله وردی۶۲. آرش موسوی۶٣. آرمان اسماعیلی۶۴. آریا فرهنگ۶۵. آریس زارعی۶۶. آزاده صابری۶۷. آزاده معینی۶٨. آزیتا ولی زاده ۶۹. آفاق ربیعی۷۰. آکو امین ۷۱. آلاله شیروی۷۲. آیدا عمیدی۷٣. آیدا رحیم زاده ۷۴. آیدین غلام زاده۷۵. بابک بیات۷۶. بامداد آزادی۷۷. بامداد یاوری۷٨. بختیار یوسفی۷۹. بهار کوهستانی٨۰. بهداد بردبار٨۱. بهرام روحی آهنگرانی٨۲. بهرام‌ وطنی٨٣. بهرنگ زندی٨۴. بهرنگ نجمی٨۵. بهروز خباز٨۶. بهروز فراهانی٨۷. بهروز ورقایی٨٨. بهزاد امانی٨۹. بهزاد گرجی۹۰. بهمن تمدن۹۱. بهمن نمازی۹۲. بهنام ابراهیم زاده ۹٣. بهنام دارایی‌زاده۹۴. بی نظیر خواجه پور۹۵. بیستون بیگ زاده۹۶. پدرام بابازاده۹۷. پرتو عظیمی۹٨. پردیس رحمانفرد۹۹. پروانه عارف۱۰۰. پروانه قاسمیان۱۰۱. پرویز صداقت۱۰۲. پروین محمدی۱۰٣. پروین اسفندیاری۱۰۴. پریا نعمتی۱۰۵. پریسا حاتمی۱۰۶. پریسا سردشتی۱۰۷. پریسا نصرآبادی۱۰٨. پژهان‌ مختاری۱۰۹. پندار هادی‌ن‍ژاد۱۱۰. پوریا مرادی۱۱۱. پویا جانی پور۱۱۲. پیشکو فاتحی۱۱٣. پیام شاکر۱۱۴. پیمان پیران۱۱۵. پیمان کریمی۱۱۶. ترمه کرامتی۱۱۷. تقی صابری۱۱٨. تومی ویترمارک۱۱۹. تیمور ذوفنون۱۲۰. تینا خیاط۱۲۱. ثریا حاتمی۱۲۲. جبار محمدی ۱۲٣. جعفر عظیم‌زاده۱۲۴. جلال نادری۱۲۵. جمیل خوانچه زار۱۲۶. جواد بیرامی۱۲۷. جواد تهرانی۱۲٨. چینی فیضی۱۲۹. حافظ موسوی۱٣۰. حجت قانعی۱٣۱. حسام حسین‌زاده۱٣۲. حسام شریف پور۱٣٣. حسن آزاد۱٣۴. حسن حسام۱٣۵. حسن رضیئی۱٣۶. حسن مرتضوی۱٣۷. حسنیه دوست قرین۱٣٨. حسین افصحی۱٣۹. حسین دارستانی۱۴۰. حسین عبداله زاده۱۴۱. حسین غلامی۱۴۲. حسین رزاقی۱۴٣. حسین فرخ زاده۱۴۴. حسین یوسفی۱۴۵. حشمت محسنی۱۴۶. حمید حاجیلاری ۱۴۷. حمید ذوالقدر۱۴٨. حمید فراهانی۱۴۹. حمید نوذری۱۵۰. حمیدرضا فرزانه۱۵۱. حمیدرضا قاضی زاهدی۱۵۲. حمید وطنی۱۵٣. حمیدرضا خشنودفر۱۵۴. حورا سپهر۱۵۵. خالد نودشه۱۵۶. خسرو رحیمی۱۵۷. خسرو شاه‌علی۱۵٨. خسرو معینی۱۵۹. دارا مستوفی۱۶۰. داریوش پارسا۱۶۱. داریوش محمدی مجد۱۶۲. دانیال حقگو۱۶٣. دانیال ایمانی۱۶۴. داور خیری۱۶۵. داوود رضوی۱۶۶. راحله طارانی۱۶۷. رامان ساعد۱۶٨. رامیار رضایی۱۶۹. رامیار حسینی۱۷۰. رامین‌ قلی وند۱۷۱. رحمان سلیمانی۱۷۲. رحمت غلامی۱۷٣. رحیم فرید۱۷۴. رحیم امیری۱۷۵. رحیم مهدی۱۷۶. رزگار ملامحمدی۱۷۷. رژا روشن۱۷٨. رسول شوکتی۱۷۹. رضا اکوانیان۱٨۰. رضا برازنده۱٨۱. رضا بیات۱٨۲. رضا پایا۱٨٣. رضا روزبهانی۱٨۴. رضا رئیس دانا۱٨۵. رضا سپیدرودی۱٨۶. رضا شاهمرادی۱٨۷. رضا عابد۱٨٨. رضا عفتی۱٨۹. رضا نصیری۱۹۰. رعنا سهرابی۱۹۱. رفعت رنجبران لنگرودی۱۹۲. رهام یگانه۱۹٣. روح الله باقری۱۹۴. روزان مامدی۱۹۵. روزبه آبادان۱۹۶. روزبه سوهانی۱۹۷. روزبه گرجی بیانی۱۹٨. روزبه معینی۱۹۹. روژین پزشکیان۲۰۰. روشنک هوشمند۲۰۱. رویا حشمتی۲۰۲. رویا دارابی۲۰٣. رویا زرین۲۰۴. رویا حشمتی۲۰۵. ریبوار پرویزی۲۰۶. ریحانه کاظمی۲۰۷. ریحانه انصاری۲۰٨. زانیار سهرابی۲۰۹. زرتشت احمدی راغب۲۱۰. زهرا فیاض۲۱۱. زهره فرد۲۱۲. ژاله فولادپور۲۱٣. سارا خلیلی جهرمی۲۱۴. سارا دلشاد۲۱۵. سارا یوسف‌پور۲۱۶. ساره سکوت۲۱۷. ساسان دانش۲۱٨. ساغر ساغرنیا۲۱۹. ساناز داودزاده فر۲۲۰. سایت خاوران۲۲۱. سپند آرند ۲۲۲. ستاره صبور۲۲٣. سعید آرمان۲۲۴. سعید بهمنیان۲۲۵. سعید سهرابی۲۲۶. سعید صادقیان۲۲۷. سعید اوحدی۲۲٨. سعید حسن زاده۲۲۹. سعید صادقیان۲٣۰. سعید کریمی۲٣۱. سعید میلان۲٣۲. سعید نادری۲٣٣. سلیمان بایزیدی۲٣۴. سلیمان خضری۲٣۵. سماء اوریاد۲٣۶. سمیه دیندارلو۲٣۷. سمیه رستمی‌پور۲٣٨. سمیرا قربانی۲٣۹. سمیه کریمی آذر۲۴۰. سهند ریاحی۲۴۱. سهند عباسی۲۴۲. سهند نسایی۲۴٣. سهیل آقازاده۲۴۴. سودابه گشتاسبی۲۴۵. سیامک میرزاده۲۴۶. سیامند زندی۲۴۷. سیاوش آقایی۲۴٨. سیاوش شهابی۲۴۹. سیروس ملکوتی۲۵۰. سیف خدایاری۲۵۱. سیما ریاحی۲۵۲. سیما مرتضوی۲۵٣. سینا حبیبی۲۵۴. سیامک طاهری۲۵۵. سیاوش فرهادی۲۵۶. سیاوش نیشابوری۲۵۷. سیروس مددی۲۵٨. شادی انصاری۲۵۹. شاهد علوی۲۶۰. شاهین شریفیان۲۶۱. شایسته شیخی ۲۶۲. شبگیر حسینی۲۶٣. شبنم آذر۲۶۴. شروین طاهری۲۶۵. شکیبا عسگرپور۲۶۶. شهاب قاضی‌خانی۲۶۷. شهرام اقبال‌زاده۲۶٨. شهرام کیانی۲۶۹. شهرزاد چرامی ۲۷۰. شهلا باور۲۷۱. شهلا حیدری۲۷۲. شهناز رضاقلی۲۷٣. شهناز مرتب۲۷۴. شورش مولانی۲۷۵. شیدا مرادی۲۷۶. شیما بهرهمند۲۷۷. شیما مقدسی۲۷٨. شیوا خیرآبادی۲۷۹. شیوا شاهین۲٨۰. شیدا عبدی۲٨۱. شیدا مهدوی۲٨۲. شیوا کرمی۲٨٣. صادق فلاح‌پور۲٨۴. صالح گرامی۲٨۵. صدیق اسماعیلی۲٨۶. صلاح آزادی۲٨۷. صلاح عباسی۲٨٨. صمد وکیلی۲٨۹. طاها شاهمرادی۲۹۰. طاهر احسانی۲۹۱. طاهره موسوی۲۹۲. طلیعه میرزایی۲۹٣. طوفان مهدوی۲۹۴. ظهراب امینی فرد۲۹۵. عاطفه رنگریز۲۹۶. عالیه اقدام دوست۲۹۷. عباس پابرجا۲۹٨. عباس شهرابی۲۹۹. عباس محمودی٣۰۰. عبدالله وطن‌خواه٣۰۱. عبدی کلانتری٣۰۲. عثمان کریمی٣۰٣. عثمان محمدی٣۰۴. عدنان قادری٣۰۵. عرفان رشیدی٣۰۶. عزت دولت آبادی٣۰۷. عزیز سنگتراش٣۰٨. عزیزاله معینی ٣۰۹. عسل اخوان٣۱۰. عسل محمدی٣۱۱. عطاء کرم‌زاده٣۱۲. عطیه فوادی٣۱٣. علی عبداله زاده٣۱۴. علی نبی زاده ٣۱۵. علی ثباتی٣۱۶. علی رسولی٣۱۷. علی عزیزی٣۱٨. علی فاضل‌زاده٣۱۹. علی فخفوری٣۲۰. علی کلانتری٣۲۱. علی موسوی٣۲۲. علی یوسفی٣۲٣. علیرضا آدینه٣۲۴. علیرضا خزایی٣۲۵. علی ابوطالبی٣۲۶. علی آزادی٣۲۷. علی باجور٣۲٨. علی سالکی٣۲۹. علی سهرابی٣٣۰. علی صالحی٣٣۱. علی محمدی زنگانلی٣٣۲. عمر رشیدی ٣٣٣. عنایت یوسف پور٣٣۴. عیدی نعمتی٣٣۵. عیسی فیضی٣٣۶. غزال جمشیدی٣٣۷. غلامرضا غلام‌حسینی٣٣٨. فاتح مردوخ٣٣۹. فاطمه سرحدی زاده٣۴۰. فاطمه سلیمی٣۴۱. فخری شادفر٣۴۲. فرامرز قربانی٣۴٣. فربد شیرمحمد٣۴۴. فرج زارعی٣۴۵. فرج سرکوهی٣۴۶. فرح طاهری٣۴۷. فرخ قهرمانی٣۴٨. فرخنده حاجی‌زاده٣۴۹. فردین نگهدار٣۵۰. فرزام معینی ٣۵۱. فرزانه جاویدان٣۵۲. فرزانه جلالی٣۵٣. فرزانه راجی٣۵۴. فرشته فرهانی٣۵۵. فرشید حبیبی٣۵۶. فرمیسک زاهدی ٣۵۷. فرنوش پیشرویان٣۵٨. فرنوش تنگستانی٣۵۹. فرهاد داوودی٣۶۰. فرهاد شیخی٣۶۱. فرهنگ نیکفر٣۶۲. فریبا حسینی٣۶٣. فریبا خوش‌سیر٣۶۴. فریبرز فرشیم٣۶۵. فریده سلیمانی٣۶۶. فریده قاضی٣۶۷. فریبرز رفیعی٣۶٨. فرید همایون٣۶۹. فریدا آفاری٣۷۰. فواد آقابگزاده٣۷۱. فواد زمانی٣۷۲. فواد فتحی٣۷٣. فوزیه اخوان٣۷۴. قاسم خلویی٣۷۵. کازلی میرانی٣۷۶. کاظم فرج‌الهی٣۷۷. کامبیز سلطانین٣۷٨. کاوه طلایی٣۷۹. کاوه عباسیان٣٨۰. کاوه کرمانشاهی٣٨۱. کاوه مجاور٣٨۲. کبری اربابو٣٨٣. کرم مرسنه٣٨۴. کریم شاهی٣٨۵. کمال خسروی٣٨۶. کمال محمودی٣٨۷. کورش سلحشور٣٨٨. کوشا اثیمی٣٨۹. کوکب محمدی٣۹۰. کیهان محمد علیان٣۹۱. کیوان غفاری٣۹۲. کیومرث درکشیده٣۹٣. کیومرث سلیمانی٣۹۴. کامبیز کبیری٣۹۵. کامران معتمدی٣۹۶. کامیار فکور٣۹۷. گلرخ جهانگیری٣۹٨. گلنار خواجوی٣۹۹. لوییز وهابپور۴۰۰. لیلا قرائی۴۰۱. ماجد تاتا۴۰۲. ماریا عباسیان۴۰٣. مازیار صالحی۴۰۴. مازیار گیلانی نژاد۴۰۵. مازیار واحدی۴۰۶. مانی حاجیلاری۴۰۷. مجتبی شیدا ۴۰٨. مجتبی اسدی۴۰۹. مجتبی نظری۴۱۰. محسن حکیمی۴۱۱. محسن دیلم صالحی۴۱۲. محسن شمس۴۱٣. محمد اسماعیل وندی۴۱۴. محمد ایرانزاد۴۱۵. محمد آسیابانی۴۱۶. محمد پورعبدالله۴۱۷. محمد حبیبیان۴۱٨. محمد حسن شفیعی۴۱۹. محمد رئوف مرادی۴۲۰. محمد سردشتی۴۲۱. محمد سمندری۴۲۲. محمد صفی‌خانی۴۲٣. محمد عسگری۴۲۴. محمد غزنویان۴۲۵. محمد قره باغی۴۲۶. محمد محبی۴۲۷. محمد میزبان۴۲٨. محمد نقی مرادی۴۲۹. محمدحسین علمی۴٣۰. محمدرضا اسکندری۴٣۱. محمدرضا امیری۴٣۲. محمدرئوف مرادی۴٣٣. محمود بیگی۴٣۴. محمود عسکری۴٣۵. مرتضی افشاری۴٣۶. مرتضی سلطانی۴٣۷. مرجان افتخاری۴٣٨. مرجان داوودی۴٣۹. مرسده محسنی۴۴۰. مریم حکمت شعار۴۴۱. مریم ملکیان۴۴۲. مریم وحیدیان۴۴٣. مریم امانی۴۴۴. مریم شکری۴۴۵. مریم محبوب۴۴۶. مریم محسنی ۴۴۷. مسعود لطفی۴۴٨. مسعود مقدم۴۴۹. مصطفا عزیزی۴۵۰. مصی شرافتی۴۵۱. معصومه غفارزاده۴۵۲. معصومه لطفی۴۵٣. منصوره بهکیش۴۵۴. منور یوسف پور۴۵۵. منیره سعیدی کیا۴۵۶. منیژه حبشی۴۵۷. منیژه ناظم۴۵٨. مهتاب قربانی۴۵۹. مهدخت قربانی۴۶۰. مهدی قاصد۴۶۱. مهدی اصلانی۴۶۲. مهدی توپچی۴۶٣. مهدی رمضان‌زاده۴۶۴. مهدی سلیمی۴۶۵. مهدی صابری۴۶۶. مهدی ملکان۴۶۷. مهدی رضایی۴۶٨. مهدی کشاورز۴۶۹. مهدی نوابی۴۷۰. مهران غلامپور۴۷۱. مهرداد امامی۴۷۲. مهرداد باباعلی۴۷٣. مهرداد بنی بایرامی۴۷۴. مهرداد کریمی‌ها۴۷۵. مهرزاد دشتبانی۴۷۶. مهرک کمالی۴۷۷. مهرگان ملکی۴۷٨. مهرنوش حیدرزاده۴۷۹. مهرنوش سعیدی۴٨۰. مهرنوش فطرت۴٨۱. مهری عباسی۴٨۲. مهسا مکارم۴٨٣. مهسا نادری۴٨۴. مهناز دقیق‌نیا۴٨۵. مونا حاجیلاری ۴٨۶. میترا حیدری۴٨۷. میترا صراف۴٨٨. میلا مسافر۴٨۹. میلاد دیلم صالحی ۴۹۰. میلاد هماپور۴۹۱. مینا سحر۴۹۲. مینو کیخسروی۴۹٣. نادر اصغری۴۹۴. نادر فتورچی۴۹۵. نازنین اکبری۴۹۶. ناصر اعتمادی۴۹۷. ناصر طاهری۴۹٨. ناصر مهاجر۴۹۹. ناهید میرحاج۵۰۰. ناهید خداجو۵۰۱. نبی صمیمی۵۰۲. نرگس ایمانی۵۰٣. نسا نائینی۵۰۴. نسرین جعفرزاده۵۰۵. نسیم بنی‌کمالی۵۰۶. نگین گیتی۵۰۷. نیلوفر ابطحی۵۰٨. نیما علوی۵۰۹. نیما فرازمند۵۱۰. هادی رحیمی۵۱۱. هاروی یوسفی۵۱۲. هانا صالحی۵۱٣. هانیه مجتهد۵۱۴. هرمز شریفی۵۱۵. هما بدیهیان۵۱۶. هما علیزاده۵۱۷. هماره روشن۵۱٨. همایون ایوانی۵۱۹. همایون حاجی‌خانی۵۲۰. همایون گدازگر۵۲۱. هومن نسایی۵۲۲. هیراد پیربداقی۵۲٣. هیرش مجیدنیا۵۲۴. هیمن رسولیان۵۲۵. هیوا کاکهرش ۵۲۶. واله زمانی۵۲۷. وحید علیرضا رزازی۵۲٨. وحید محمدی۵۲۹. یاده صمدی۵٣۰. یاسر همتی۵٣۱. یاشار دارالشفاء۵٣۲. یحیی دواندری۵٣٣. یگانه خویی۵٣۴. یاسمن خوشتیغ۵٣۵. یوسف صفاری۵٣۶. یونس تراکمه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *