گزارش برگزاری دوازدهمین مجمع عمومی صندوق همبستگی

مجمع عمومی دوازدهم «صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا» در روز شنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۷ برگزار شد. مجمع با کسب حد نصاب لازم و انتخاب هیات رئیسه و تصویب دستور جلسه پیشنهادی کار خود را آغاز نمود. بررسی و تصویب گزارش فعالیت ها و گزارش مالی صندوق برای فاصله بین مجامع یازدهم و دوازدهم که از طرف هیات امنا ارایه شد، استماع گزارش بازرسان، استماع گزارش کمیسیون بررسی قرارهای پیشنهادی در مجمع یازدهم، بررسی سه اصلاحیه برای اساسنامه که یک مورد آن بتصویب رسید و در زیر ملاحظه می شود، بحث در باره موارد استثنایی کمک رسانی انسانی مانند فاجعه زلزله کرمانشاه، ضرورت برگزاری یک جلسه بحث و مشاوره بین اعضای صندوق در مورد مسایلی که فرصت کافی برایشان در مجمع عمومی نیست، و بالاخره انتخاب هیات امنا و بازرسان، از مواردی بودند که به ترتیب انجام شدند. گزارشات فعالیت ها و مالی و بازرسان صندوق و قرار مصوبه در زیر ملاحظه می شود. نتایج اتنخابات به شرح زیر است:

برای هیات امنا: ناهید شیخی، شوکت گلزاری، ابراهیم علاسوندی، کوشا شایان، امیر ماهان، محسن شیخی، امیر پیام.

برای بازرسان: روح انگیز رویا، حسین احمدی، سعید کرامت.

همچنین در اولین جلسه هیات امنا رفقا شوکت گلزاری و کوشا شایان به عنوان سخنگویان صندوق همبستگی انتخاب شدند.

«صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا»

************************************************

گزارش فعالیت های صندوق همبستگی برای مجمع عمومی دوازدهم

از مجمع عمومی یازدهم در ۱ آپریل ۲۰۱۷ تاکنون فعالیت های روتین صندوق همبستگی بطور منظم انجام شدند. هیئت امنا جلسات خود را با دعوت از بازرسین برگزار نمود. بررسی وضعیت حق عضویت ها و جمع آوری آنها، دریافت کمک های مالی و ثبت آنها، بررسی گزارشات مالی، تلاش برای جلب اعضای جدید، ارسال کمک ها به داخل، اطلاع رسانی به اعضا، اطلاع رسانی بیرونی فعالیت های صندوق از طریق رسانه ها و فیسبوک و حفظ و تداوم شفافیت کاری آنها، از جمله مواردی بودند که در جلسات هیئت امنا مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفتند.

در رابطه با دریافت حق عضویت ها ضمن انجام مباحث لازم در جلسات هیات امنا بر این واقعیت  که شماری از اعضا حق عضویت های خود را از سه ماه تا یکسال پیش می پردازند و لذا تاثیر حق عضویت های دیر پرداخت را کاهش داده و روند عمومی دریافت حق عضویت ها را موازنه می کنند تاکید شد. با توجه به این نیز با تقسیم کار لازم برای دریافت حق عضویت های معوقه قرار شد که به شیوه ای رفیقانه و صمیمانه ابتدا از طریق ایمیل میزان حق عضویت معوقه به اطلاع عضو مربوطه برسد و سپس در صورت نیاز از طریق تلفن و یا حضوری مساله با ایشان در میان گذاشته شود.

در زمینه برنامه های فاندریزینگ در فاصله مجمع عمومی یازدهم تاکنون برنامه شب همبستگی با کارگران ایران در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷ که برنامه ای موفق بود با حضور نزدیک به ۱۴۰ نفر و کسب عایدی۲۶۰۱ دلار برگزار شد. در این مدت همچنین مبلغ ۹۳۰ دلار کمک مالی دریافت شد.

 ارسال کمک های مالی به داخل منظما انجام شد و مبلغ ۸۴۴۹ دلار (معادل ۲۵۴۰۰۰۰۰ تومان) برای مجموعا ۱۸ مورد در بخش های متنوع جنبش مستقل کارگری و نیز برای بار دوم کمک  به خانواده های کارگران آسیب دیده در انفجار معدن ذغال سنگ «زمستان یورت» و  کمک برای کارگران آسیب دیده در زلزله اخیر کرمانشاه ارسال و دریافت شد.

همچنین فیسبوک صندوق همبستگی با انتشار بخشی از اخبار مبارزات کارگری و اتنشار منظم اخبار مربوط به بازداشت های فعالین کارگری و انتشار اعتراضات و کمپین های حمایتی از آنها فعالیت داشت که برای گسترش ارتباط اجتماعی صندوق و اطلاع رسانی  در باره فعالیت هایش موثر بود. در این مدت همچنین شش عضو جدید به صندوق همبستگی پیوست.

در پایان از همه عزیزان علاقمند و حامیان جنبش کارگری دعوت می کنیم که چه با عضویت در صندوق و یا ارائه کمک مالی، چه با یاری رساندن به برگزاری برنامه های فاندریزینگ، صندوق همبستگی را برای ارائه منظم کمک مالی به جنبش مستقل کارگری در ایران  یاری رسانند.

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

۱ دسامبر ۲۰۱۷

 

گزارش مالی به مجمع عمومی دوازدهم

 (۳۱ مارچ ۲۰۱۷ تا ۱ دسامبر ۲۰۱۷)

موجودی نقدی صندوق تا ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ ———————- ۴۹۲۴ دلار

حق عضویت های دریافت شده ( از ۳۱ مارچ تا ۱ دسامبر ) —– ۴۰۹۵ دلار

عایدات برنامه ی شب همبستگی با جنبش کارگری ایران ——— ۲۶۰۱ دلار

کمکهای مالی دریافت شده ————————————– ۹۳۰ دلار

جمع کل درآمدها ———————————————– ۱۲۵۵۰ دلار

ارسالی ها به داخل ——————————————— ۸۴۴۹ دلار

موجودی نقدی صندوق در ۱ دسامبر ۲۰۱۷ ——– ۴۱۰۱ دلار

توضیحات:

تعداد اعضای صندوق همبستگی تا تاریخ ۱ دسامبر ۱۰۰ نفر می باشد.

حق عضویت های دریافت نشده: ۶ ماهه ۲۷ مورد و ۵ ماهه ۲۴ مورد می باشد.

کمک های مالی دریافت شده: مبلغ ۹۳۰ دلار کمک مالی در ۵ مورد به شرح زیر دریافت گشته است: ۱- ۱۶ آگوست ۱۳۰ دلار ( ۱۰۰ دلار آمریکایی) ۲- ۲۶ سپتامبر ۱۵۰ دلار ۳- ۹ اکتبر ۴۰ دلار ۴- ۲۸ اکتبر ۱۱۰ دلار ۵- ۱۲ نوامبر ۵۰۰ دلار. (در برنامه ی شب همبستگی ۱۸۰ دلار کمک مالی دریافت شد که در گزارش مالی آن برنامه حساب شده است)

ارسالی ها به داخل: از ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ تا ۱ دسامبر ۲۰۱۷ مبلغ ۸۴۴۹ دلار معادل ۲۵۴۰۰۰۰۰ تومان برای ۱۸ مورد به شرح زیر ارسال گردیده است:

۱- ۲۰ آپریل ۳۵۷ دلار ۲- ۵ مه ۳۵۵ دلار ۳- ۵ مه ۳۵۵ دلار ۴- ۶ مه ۳۵۵ دلار ۵- ۱۳ مه ۱۷۵۱ دلار ۶- ۷ جون ۲۹۰ دلار ۷- ۹ جون ۲۹۰ دلار ۸- ۱۷ جون ۳۶۳ دلار ۹- ۱۸ آگوست ۳۳۵ دلار ۱۰- ۱۸ آگوست ۳۳۵ دلار ۱۱- ۱۶ سپتامبر ۳۱۷ دلار ۱۲- ۱۶ سپتامبر ۳۱۷ دلار ۱۳- ۲۷ سپتامبر ۴۷۵ دلار ۱۴- ۷ نوامبر ۶۱۹ دلار ۱۵- ۱۱ نوامبر ۳۱۳ دلار ۱۶- ۱۴ نوامبر ۳۱۱ دلار ۱۷- ۱۴ نوامبر ۳۱۱ دلار ۱۸- ۲۷ نوامبر ۱۰۰۰ دلار .

گزارش مالی صندوق همبستگی از ابتدا تاکنون

( ۷ جولای ۲۰۱۲ تا ۱ دسامبر ۲۰۱۷ )

حق عضویت های دریافت شده ———————- ۲۹۵۶۴ دلار

عایدات برنامه های فاندریزینگ ———————۳۱۴۲۹ دلار

کمک های مالی دریافت شده ————————- ۶۹۷۲ دلار

جمع کل درآمدها ———————————— ۶۷۹۶۵ دلار

جمع کل ارسالی ها ———————————– ۶۳۸۶۴ دلار (۱۷۹۲۱۷۰۰۰ تومان)

موجودی صندوق در ۱ دسامبر ۲۰۱۷ ——–  ۴۱۰۱ دلار

 

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

۱ دسامبر ۲۰۱۷

گزارش بازرسان به مجمع عمومى دوازدهم صندوق همبستگى

ما بازرسان صندوق طبق وظایفى که بعهده داشتیم تلاش کردیم که ارتباط فعال و منظمى را هم بین خودمان و هم با رفقاى هیئت امنا برقرار کنیم و در جلسات و فعالیتهاى ایندوره صندوق شرکت و نظارت  مستمر داشته باشیم.

  ما  به همه اسناد و مدارک مربوط به دریافت و ارسال کمکهاى مالى براى فعالین کارگرى دسترسى کامل داشتیم و در تاریخ ۵ نوامبر ٢٠١٧  رفیق شهلا به نمایندگى از طرف بازرسان  اسناد مربوط به سال ٢٠١٧  را مرور و بازرسى کرده که به هیچ مورد قابل ایرادى برخورد نکرد. در رابطه با اعضاى صندوق و خود دست اندرکاران آن هیچگونه نارضایتى و یا شکایتى را دریافت نکرده ایم.

علیرغم  اینکه صندوق بطور کلى پیشروى قابل تحسینى داشته مثل شرکت وسیعتر در شب همبستگى با کارگران ایران- کانادا و یا افزایش کمکهاى مالى  و  همچنین محبوبیت و نفوذ آن  روبه گسترش بوده است، ولى در کنار این دستاوردها مشکلاتى هم به چشم میخورد که باید براى آنها راه حلهاى مناسبى پیداکنیم  که از جمله عدم شرکت و دخالت  تعداد وسیعتر اعضاى صندوق در فعل و انفعالات آن میباشد و این باعث شده که فقط تعداد محدودى گردانندگان عرصه هاى مختلف صندوق باشند و بار مسئولیت ها بدوش کشند.  باید تلاش کنیم اعضاى بیشترى چه در مجامع عمومی و برنامه چه در تقصیم کارهاى صندوق مشارکت نمایند.

در خاتمه از  همه زحمات و تلاشهاى دلسوزانه رفقاى هیئت امنا و سایر اعضایى که در فاند ریزینگها و عرصه هاى دیگر  به شیوه هاى مختلف صندوق را یارى داده اند صمیمانه قدردانى میکنیم

به امید موفقیتهاى هرچه بیشتر،

شهلا پیام

سعید کرامت

حسین احمدى نیا

***************************************

اصلاحیه مصوب برای اساسنامه

بند۴٫۲ از :« کمک مالی افراد حقیقی (حداکثر ۵۰۰ دلار کانادایی در سال)»

به شکل زیر تغییر می کند:

کمک مالی افراد حقیقی (حداکثر ۱۰۰۰ دلار کانادایی در سال)» –۴.۲«

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *