شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم:فراخوان به تظاهرات

از اعتراضات کارگران وزحمتکشان برعلیه گرانی ، فقر و تبعیض پشتیبانی کنیم

موج اعتراضات عمومی وگسترش آن به شهرهای مختلف در چندروز اخیر غرشی در آسمان بی ابر نبود. اعتراضات کارگری در سراسر ایران در طول سال جاری مداوما جریان داشته است . روزی نیست که کارگران فریاد اعتراض خود را بر علیه ستم کاریهای حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی بلند نکنند . زنان با جسارتهای بی نظیر برعلیه تبعیض جنسیتی اقدام نکنند. و اینک امواج اعتراضات برعلیه گرانی و فقر و فساد می رود تا سراسری شود. مبارزه برای دفاع از حقوق و آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اینجا و آنجا و حتی در ابعاد بین المللی حضوری قاطع دارد. جمهوری سرکوبگر اسلامی تلاش میکند به انحا مختلف این برآیند ها را سرکوب کند . جان و سلامت جسمی  بسیاری از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی  کماکان در مخاطره است.فقر و گرانی و بیحقوقی مردم را بستوه آورده است . اگر کارگران وزحمتکشان با خواسته نان و آزادی به خیابان میریزند ثمره نزدیک به چهل سال اجحاف وکشتار وزندان در حق کارگران وزحمتکشان ایران است .ما از مطالبات آزادیخواهانه آنها حمایت می کنیم وموکدا در مقابل هرگونه سرکوب اعتراضات مردمی و آزادیخواهانه ایستادگی خواهیم کرد. حمله به اعتراضات مردم محکوم است  و زندانیان سیاسی و کارگران زندانی واز جمله رضا شهابی باید بدون قید وشرط وسریعا آزاد شوند .

روزچهارشنبه سوم ژانویه  ساعت ۱۵  در  میدان سرگل

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد

اعتراض ، اعتصاب ، تشکل ، حق مسلم ماست.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم

تلفن :        ۰۷۲۸۳۷۹۴۵۱    www.shora.se

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *